aktualizováno 30. 10. 2019

E.ON vyzývá vlastníky a uživatele pozemků k ořezu dřevin

aktualizováno 30. 10. 2019

Společnost E.ON upozorňuje na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.

Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) žádá o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Další informace

Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin

Informační leták

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov