aktualizováno 26. 3. 2013

Vítání občánků

Aktualizováno 26.3.2013

Vážení občané,

Srdečně Vás zveme na vítání občánků města Český Krumlov. Město prosí rodiče novorozenců s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově, aby se v případě zájmu sami přihlásili osobně nebo telefonicky na matrice na náměstí Svornosti.

Slavnostní akt vítání občánků do společenského života se připravuje na
12. dubna 2013

v Prokyšově sále v Horní ulici (bývalá Prelatura). Chtějí-li se rodiče s dětmi narozenými v roce 2013 zúčastnit slavnostního ceremoniálu, mohou se přihlásit na telefonním čísle 380 766 322 nebo osobně na matrice, pokud tak již neučinili například při převzetí rodného listu.

Těšíme se na Vás a Vaše ratolesti.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov