aktualizováno 6. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2016

KoCeRo - komunitní centrum Romů o. p. s. v roce 2016

Obecně prospěšná společnost KoCeRo - komunitní centrum Romů byla založena v červnu 2006 v Českém Krumlově za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, kterými chtěla přispívat k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti, s cílem integrovat sociálně vyloučené osoby do společnosti a prostřednictvím preventivních programů předcházet jejich dalšímu vyloučení.

V září roku 2009 došlo k dalšímu rozšíření poskytovaných služeb prostřednictvím registrace dvou sociálních služeb: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (pro věkovou kategorii 6 - 26 let) a terénní programy, které podpořily otevřenost organizace vůči všem klientům bez rozdílu rasy a etnika.

V roce 2016 využívali nabízené služby (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní programy) zástupci minoritní a majoritní společnosti, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách a lokalitách ohrožených sociálním vyloučením na území ORP města Český Krumlov. Jak je evidentní, z dosavadní činnosti organizace tedy vyplývá, že její služby nebyly zaměřeny jen na příslušníky romského etnika, ale pomoc a podporu nabízela také dalším osobám, které jsou sociálně vyloučeny nebo sociálním vyloučením ohroženy.

Účelem společnosti KoCeRo o. p. s. je poskytování obecně prospěšných služeb prostřednictvím širokého spektra projektů, kterými chce předcházet výskytu nežádoucího chování, pomáhat při řešení obtížných životních situací, umožnit smysluplné trávení volného času, a tím významně přispět k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti.

Hlavní cíle komunitního centra Rovnost

 • Pomoc při zlepšení vztahů Romů vůči majoritní společnosti a institucím
 • Pomoc při zlepšení komunikace Romů s okolím a získávání dovedností pro samostatné vyřizování osobních záležitostí
 • Integrace sociálně vyloučených osob do společnosti a preventivními programy předcházet jejich dalšímu vyloučení
 • Předávání informací a dovedností prostřednictvím výchovně vzdělávacích programů, a tím snižování výskytu a předcházení sociálně patologických jevů
 • Zvýšení vzdělanosti romských dětí formou vzdělávacích a doučovacích aktivit
 • Spolupráce s relevantními institucemi, organizacemi, úřady i jednotlivci, kteří mohou přispět ke zlepšení situace Romů a jejich integraci do společnosti

Orgány společnosti:

Správní rada:

 • Předseda: Stanislav Trnka
 • Místopředsedkyně: Petra Podruhová
 • Členové: Štefan Milo, Gabriela Míglová, Milan Bárta,  Marcela Dunková

Dozorčí rada Kocero:

 • Předseda: Ing. Tomáš Jirsa
 • Místopředseda: Ladislav Kotlár
 • Člen: Pavel Crkva

Ředitelka: Ing. Dagmar Turnhöferová

Činnost společnosti KoCeRo o. p. s. v roce 2016 navazovala na aktivity a program předchozích let areagovala na aktuální potřeby cílové skupiny. Dle zákona č. 108/2006 Sb. zde byly poskytovány sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA (v roce 2016 celkem 236 uživatelů a zájemců o službu, celkem 3 583 kontaktů) a Terénní programy ZMĚNA (v roce 2016 celkem 238 uživatelů a zájemců o službu, 574 kontaktů).

Pracovníci KoCeRo realizovali volnočasové a výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež, snažili se seznámit většinovou společnost s romskou kulturou. Realizovali také program pro předškoláky Škola nanečisto. Zaměřili se především na kvalitu poskytování sociálních služeb i volnočasových aktivit, kterými se snažili rozvíjet znalosti, poznatky a vědomosti dětí. Ke konci roku uspořádali charitativní kulturní akci, na které byla prezentována jejich činnost a romská kultura.

Uživatelé NZDM AUTOŠKOLA se mohli zapojit do čtyř pravidelných kroužků: Noty v pohybu, Mladý humanista, Hokus pokus a Tvořivé ruce. Pravidelně využívali pomoc s přípravou na školní vyučování. Na prázdniny byl pro uživatele připraven speciální prázdninový program. Rozvíjely se zde také taneční a hudební aktivity dětí a mládeže. Pomoc KoCeRo využili rovněž rodiče předškoláků, kteří zařadili své děti do programu Škola nanečisto.

Uživatelé služby Terénní programy ZMĚNA mohli využít služeb této společnosti buď ambulantně v kanceláři nebo přímo v terénu, ve svém přirozeném prostředí, včetně asistence zaměstnanců KoCeRo při jednání na úřadech a různých institucích. Terénní forma je poskytována v obci Větřní, dvakrát týdně v klubovně, a pokračoval zájem o pomoc s přípravou do školy, což probíhá v kanceláři terénní pracovnice obce Větřní.

 Společnost v roce 2016 podporovala 2 taneční soubory - Benga Čave z Českého Krumlova a Somnakuni Čercheň z Větřní. Soubory se pravidelně scházely a svou činnost prezentovaly široké veřejnosti při různých příležitostech. Soubor z Větřní se ve finále taneční soutěže Mia finale v Praze umístil v kategorii Gypsy na 1. místě. Od února 2016 společnost podporuje také hudební skupinu Song Mix CK, složenou z mladých Romů, která se zaměřuje především na repertoár romských písní.

 Akce KoCeRo v roce 2016:

 • 16. 2. Světový den boje s rakovinou
 • 24. 2. Návštěva plaveckého bazénu (doučovací kroužek)
 • 7. 4. Oslava Mezinárodního dne Romů
 • 23. 4. Somnakuni Čercheň na taneční soutěži Mia festival
 • 30. 4. KoCeRo na akci Kouzelný Krumlov
 • 3. 5. Den Evropy
 • 25. 5. Výlet do Č. Krumlova s doučovacím kroužkem
 • 28. 5. Somnakuni Čercheň na finále Mia festivalu
 • 29. 5. Vystoupení Benga Čave na Dni dětí
 • 13. 6. Projektový den pro 1. stupeň ZŠ Kaplická
 • 16. 6. Projektový den pro 2. stupeň ZŠ Kaplická
 • 30. 6. Zakončení školního roku
 • 7. 7. Soutěž v lesíku
 • 12. 7. Návštěva Muzea Fotoateliér Seidel
 • 13. 7. Těšíme se na houpačky
 • 14. 7. Ze zámku na zmrzku
 • 19. 7. Exkurze do grafitového dolu
 • 21. 7. Hurá na velbloudy
 • 26. 7. Návštěva policie v Českém Krumlově
 • 28. 7. Výlet vlakem na Dívčí Kámen
 • 2. - 4. 8. Indiánské léto v Pepínu
 • 9. 8. Návštěva českokrumlovských klášterů
 • 11. 8. Dobrodružství na Hluboké
 • 15. 8. Zdravý život
 • 16. 8. Divočina v ZOO Plzeň
 • 18. 8. Co nového v Pohádkové rezervaci?
 • 23. 8. Návštěva Hopsária v Č. Budějovicích
 • 25. 8. Muzeum vltavínů, Zrcadlové bludiště
 • 30. 8. Kdo vyhrál?
 • 6. 9. Fotoreportáž z prázdnin
 • 21. 9. Den otevřených dveří
 • 22. 9. Vědomostní mapa Peníze
 • 22. 9. Bazárek s oblečením
 • 4. 10. Třídění odpadu
 • 5. 10. 10 let KoCeRa
 • 10. 10. Projektový den pro ZŠ Kaplická
 • 19. 10. Malování na plátno se ZŠ Kaplická
 • 21. 10. Malování na plátno se ZŠ Kaplická
 • 24. 10. Projektový den pro ZŠ Kaplická
 • 26. 10. Nahrávání DC Romské pohádky
 • 27. 10. Návštěva českokrumlovských klášterů - pečení koláčků
 • 10. 11. Charitativní akce Pomáháme čtyřnohým kamarádům
 • 5. 12. Mikulášská besídka v Kocírku
 • 6. 12. Beseda Zvířata v zimě
 • 6. 12. Čerti v klubovně
 • Fotbalový turnaj a mikulášská besídka ve Větřní
 • 13. 12. Výroba cukroví, povídání o Vánocích
 • 20. 12.             Vánoční odpoledne   

Realizované projekty v roce 2016:

 • Dotace pro poskytovatele sociálních služeb
 • Podpora terénních programů v jihočeském kraji III., terénní programy na území ORP Český Krumlov pro cílovou skupinu etnické menšiny
 • Cesta ke změně III
 • Nezabloudím v moři nudy
 • Pro radost
 • Učení a poznání před nudou nás ubrání
 • Nudu rádi nemáme
 • Učením k poznání
 • Ze školy do AUTOŠKOLY
 • Cesta ke změně
 • V KoCeRu se nenudíme
 • Cesta k majáku
 • Pro radost
 • Fotbalový turnaj spojený smikulášskou besídkou

Spolupracující organizace v roce 2016:

Městský úřad v Českém Krumlově, obec Větřní, ICOS Český Krumlov o. p. s., DDM Český Krumlov, Pedagogicko psychologická poradna Český Krumlov, ZŠ Kaplická v Českém Krumlově, OSPOD Český Krumlov, Psí útulek v Českém Krumlově, Volnočasové přírodní centrum Pepíno o. s.

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: