aktualizováno 1. 8. 2019

Město upravuje sportovní a dětská hřiště podle návrhů obyvatel

aktualizace 1. 8. 2109

Během léta realizuje Český Krumlov projekty z participativního rozpočtu, které si v loňském roce navrhli a odhlasovali obyvatelé. Nejčastější náměty, které radnice obdržela, se týkaly zvelebování dětských a sportovních hřišť.

Realizace projektů z druhého ročníku participativního rozpočtu v Českém Krumlově jsou v plném proudu. Převážná část loňských vítězných návrhů se týká úprav dětských hřišť a sportovišť, zhotovení má tak spolu s dalšími investicemi do sportovního vyžití na starost městská společnost PRO-SPORT ČK.

Na sídlišti Plešivec přibyly tři nové fitness prvky, které slouží ke kruhovému tréninku, jenž je ve světě fitness již delší dobu trendovou aktivitou. Sportovcům je tu nově k dispozici nakloněná lavice pro cvičení zad a břicha, tři po sobě jdoucí překážky, které je možno aktivně přecházet, přeskakovat nebo podlézat, třetím prvkem jsou dvě tyče na svislých podpěrách v různých výškách pro cvičení kliků či přeskoků. „Nové prvky jsou umístěné vedle streetworkoutové věže, kterou si obyvatelé navrhli už v prvním ročníku participativního rozpočtu. Postupně tu vzniká fitness aréna, která v konečné podobě nabídne dvanáct prvků pro procvičení celého těla," uvádí Martin Tomka, ředitel společnosti PRO-SPORT ČK.

Aktivní vyžití také nabízí areál u Hornobránského rybníka. V rámci první etapy fitness okruhu, který bude mít v konečné podobě sedm zastavení s různými fitness stroji, je tu nově postavena multifunkční sestava k procvičení celého těla s několika hrazdami, kruhy, bradly a vertikální tyčí.

Zvelebené sportoviště bude i v části Nádražního Předměstí. Na sídlišti Vyšný právě finišují úpravy hřiště na míčové hry. Probíhají tu terénní úpravy pro zachování herního půdorysu, nově se hřiště oplotí ze třech stran s brankami na malou kopanou, zabudují se nové sloupky pro nohejbal a volejbal a nainstaluje se síť.

Přestože na Nádražním Předměstí získala větší počet hlasů úprava sportoviště, PRO-SPORT ČK realizoval i další předložený projekt v této městské části. V Železniční ulici se odstranilo staré pískoviště se skluzavkou, které překáželo rozvoji parkovacích míst, a místo toho o kousek vedle vzniklo nové pískoviště s lavičkami, odpadkovým košem a s jednou multifunkční věžičkou se skluzavkou, kam se dá vylézt po zakřiveném žebříku, svislém žebříku nebo po hasičské tyči. „Navržené projekty participativního rozpočtu jsou pro nás podnětem k dalšímu plánování a zlepšování veřejného prostoru. A protože v této lokalitě dětské hřiště chybělo, rozhodli jsme se, že tento projekt zrealizujeme z běžného rozpočtu," vysvětluje místostarosta Josef Hermann.

Doplnění hřišťátka se dočkaly i děti na Špičáku. PRO-SPORT ČK sem přidal moderní dvojhoupačku pro malé i větší děti.

Z důvodu probíhající územní studie se v Novém Spolí realizoval vítězný projekt na úpravu hřiště v omezených možnostech. Asfaltové sportovní hřiště se pouze vyčistilo, zabudovaly se sloupky na nohejbal i se sítí a na hřišti se nově vyznačily čáry. V prvním ročníku zde zvítězil projekt na vybudování vstupu do řeky, který zatím nebyl realizován právě z důvodu zahrnutí celého prostoru městských pozemků do zpracovávané územní studie veřejných prostranství.

Další projekty z participativního rozpočtu

Na Slupenci si obyvatelé odhlasovali opravu přístupové cesty na Křížovou horu. Stavební práce se aktuálně realizují.

Architektonický plán návsi zvolili za vítězný projekt obyvatelé Domoradic. V současné době je zpracována poptávka na výběr zhotovitele a následně budou zástupci městské části přizváni k výrobnímu výboru.

V Nových Dobrkovicích zatím vítězné projekty z participativního rozpočtu realizovány nebyly z důvodu rozsáhlé rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací, která zde probíhala a z důvodu pozdější kolaudace stavby. Realizaci město aktuálně připravuje a jedná s předkladateli.

Do konce července mohli obyvatelé zasílat své nápady na projekty do třetího ročníku participativního rozpočtu. Návrhy nyní budou posuzovat odborníci z hlediska jejich realizovatelnosti a na podzim město představí finální projekty, které postupují do hlasování. O vítězích se bude hlasovat v listopadu.

Podrobnější informace k participativnímu rozpočtu jsou k dispozici na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov