aktualizováno 13. 7. 2016

Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2017

aktualizováno 13. 7. 2016

Vlastníci památek mohou požádat o finanční příspěvek na obnovu kulturní památky.

Město Český Krumlov připravuje na příští rok 2017 Program regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov a městské památkové zóny Český Krumlov - Plešivec a nabízí majitelům památek prostřednictvím oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov možnost zapojit se do Programů regenerace a čerpat finanční prostředky města a státu. Každoročně, vždy v souvislosti s aktualizací programů na příslušný rok (2017), poskytuje město zájemcům dotazníky a zjišťuje, jaký je o dotace zájem. Příspěvky státní podpory jsou poskytovány za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památek.

Každoročně se v rezervaci rozděluje cca 1 milión a tři čtvrtě korun a v zóně Plešivec pak 400 tisíc korun. K těmto částkám pak ještě město přispívá dalšími 10 % z částky obnovy kulturní památky ze svého rozpočtu každému účastníku programu regenerace, kterému se přidělí dotace.

Skutečná výše finančních prostředků na rok 2017 se bude odvíjet od zájmu vlastníků kulturních památek o dotace projeveným odevzdáním vyplněného dotazníku a od schváleného státního rozpočtu na rok 2017.

Program je vypsaný pro opravu objektů zapsaných jako nemovitá kulturní památka a ležících na území městské památkové rezervace (MPR) Český Krumlov nebo na území městské památkové zóny (MPZ) Český Krumlov - Plešivec.

Občané si mohou, v případě zájmu o zařazení opravy jejich kulturní památky do programu, vyzvednout dotazník a informace k vyplnění dotazníku: "Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v PR MPR a MPZ 2017" osobně na Odboru územního plánování a památkové péče, oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov nebo na městských webových stránkách zde

Vyplněné tiskopisy je nutno odevzdat na výše zmíněném odboru městského úřadu nejpozději do středy 31. 8. 2016 do 15.00 hodin.

Kontakty

Více informací podají kontaktní osoby oddělení památkové péče:

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Papoušek Petr, Ing.
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.papousek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 714


v nepřítomnosti zastupují: 

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Lepešková Johana
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: johana.lepeskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 708

Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov