aktualizováno 9. 12. 2020

Parkování v zónách placeného stání

Oblasti a Zóny placeného stání byly zřízeny nařízením č. 4/2015, které je průběžně aktualizováno. Cílem je optimální využití parkovacích kapacit v určitých oblastech města pro obyvatele a návštěvníky města. Oblast placeného stání říká, že osoby bydlící nebo podnikající nebo zaměstnané v této oblasti mohou požádat o vydání parkovací karty do příslušné parkovací zóny. Existují tedy tři typy parkovacích karet: R=Rezident, A=Abonent, Z=Zaměstnanec. Zóny placeného stání jsou rozlišeny barevně: Modrá zóna je určena pro držitele parkovacích karet. Zelená zóna je určena pro držitele parkovacích karet a pro veřejnost pomocí parkovacího automatu. Žlutá zóna je určena pro parkování veřejnosti pomocí parkovacího automatu. Podrobné informace k systému parkování v zónách jsou uvedeny níže. Vždy platí, že konkrétní parkování na místě se řídí platným dopravním značením.

Systém oblastí a zón placeného stání

Místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít k placenému stání, jsou rozmístěny v těchto oblastech:

O1 - Špičák
O2 - Latrán + Vnitřní město
O3 - Plešivec
O4 - Rooseveltova, Dolní náměstíčko, Po Vodě
O5 - Kaplická + Příkrá + Rybniční
O6 - Polská
O7 - Nové Domovy
O8 - Za Tiskárnou
O9 - Fialková

a je možné v nich organizovat stání těmito způsoby:

„MODRÁ ZÓNA" - v této zóně jsou denně v době od 0:00 do 24:00 oprávněni ke stání držitelé parkovacích karet „A" a „R" a je-li to umožněno, je v této zóně v konkrétní vymezenou část dne a týdne, uvedenou na příslušném dopravním značení, umožněno stání zaměstnanců právnických a podnikajících fyzických osob majících sídlo podnikání či provozovnu v dané oblasti, kteří jsou držiteli parkovací karty „Z".

„ZELENÁ ZÓNA" - v této zóně jsou v konkrétně vymezenou část dne a týdne, uvedenou na příslušném dopravním značení, oprávněni ke stání pouze držitelé parkovacích karet („A", „R" popř. „Z") a po zbytek dne je stání zpoplatněno prostřednictvím samoobslužných parkovacích automatů. Popř. je možné tyto režimy během dne a roku kombinovat.

„ŽLUTÁ ZÓNA" - v této zóně je v konkrétně vymezenou část dne a týdne, uvedenou na příslušném dopravním značení, stání zpoplatněno pouze prostřednictvím samoobslužných parkovacích automatů.

Plakát oblastí a zón placeného stání

Plakát oblastí a zón placeného stání  (obrázek ve formátu JPG) zobrazuje všechny oblasti a zóny placeného stání. Zároveň jsou do mapy doplněny stěžejní informace a odkazy na související webové stránky města. Plakát slouží k vytištění na výšku minimálně A3.

Interaktivní mapa oblastí a zón placeného stání

Interaktivní mapa oblastí a zón placeného stání zobrazuje ve vrstvách oblasti a zóny placeného stání. Po kliknutí na plochu nebo bod v mapě se vpravé části zobrazí informační box s detaily vybrané oblasti nebo zóny. V mapě jsou zobrazeny i polohy parkovacích automatů. V mapové aplikaci lze hledat podle adresy. Lze volit i různou podkladovou mapu, např. letecké snímky.

Provozovateli zón placeného stání na místních komunikacích jsou město Český Krumlov (agenda parkovacích karet) a Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o. (provoz parkovacích automatů).

Další podrobnosti o podmínkách vydávání karet a fungování systému zón placeného stání ve městě Český Krumlov jsou uvedeny v příslušném nařízení města, popř. je možné se informovat na Odboru dopravy a silničního hospodářství.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Jan Sládek
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 500

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Jaký je základní rozdíl mezi barevnými zónami?
Jednoduše řečeno v modré zóně můžu zaparkovat pouze s kartou, ve žluté zóně karta není potřeba, tam můžou parkovat všichni za poplatek v automatu. Zelená zóna je smíšená - parkují zde jak řidiči s kartou, tak ostatní za peníze v automatu. V nastavení konkrétní zóny (mapová aplikace na webu, dopravní značky v místě) jsou pak podrobně popsány další podmínky použití.

K čemu slouží parkovací karta?
Parkovací karta obsahuje název oblasti, registrační značku vozidla a datum platnosti a musí být viditelně umístěna za předním sklem. Taková karta říka: "Vozidlo s touto poznávací značkou může parkovat v příslušných zónách této oblasti"

Bydlím v jedné z oblastí placeného stání, co mám udělat pro získání karty?
Zjistěte si, jaké zóny patří do Vaší oblasti. S parkovací kartou se může parkovat v modré nebo zelené zóně. Popis zóny Vám řekne, kdo a kdy tam může parkovat. Nejjednodušší cestou k získání těchto informací je použít interaktivní mapu oblastí a zón placeného stání v geoportálu města. Po kliknutí na zónu se zobrazí podmínky parkování v dané zóně.

Vlastním byt v oblasti placeného stání. Na jakou kartu mám nárok?
Vlastnictví bytu neznamená nárok na získání parkovací karty. Vydání parkovací karty se váže na bydliště (skutečné bydlení) osoby v oblasti placeného stání. Pokud nemáte tuto adresu zapsanou v občanském průkazu jako trvalé bydliště a přitom tam skutečně bydlíte, musíte doložit bydlení jiným způsobem (úřední dopisy s adresou, trvalé bydliště členů rodiny apod.)

Bydlím v pronajatém bytě v oblasti placeného stání, ale nemám adresu trvalého pobytu v občance. Mám nárok na parkovací kartu "R"?
V tomto případě stačí doložit bydlení platnou nájemní smlouvou. Po ověření máte nárok na vydání parkovací karty.

Bydlím na sídlišti Plešivec a chtěl bych parkovat za Skleníkem.
Modrá a zelená zóna za Skleníkem patří do oblasti O3, která je ohraničena v mapě. Směrem k sídlišti končí v ulici U jeslí. Oblasti a zóny jsou zakresleny v interaktivní mapě oblastí a zón placeného stání. Dá se využít i funkce "Hledat - podle adresy" v horní liště, kde zadáte svojí adresu a po kliknutí na výsledek hledání se mapa přiblíží do Vašeho bydliště. Jednotlivé plochy oblastí placeného stání jsou na mapě vyšrafovány.

Dají se využít zóny placeného stání při návštěvě Úřadu práce nebo sociálky?
Můžete využít parkoviště v zelené zóně za Skleníkem. Přes den bývá využito méně, protože parkující s kartami jsou v práci. V ceníku v zónách s parkovacím automatem (PDF) hledejte řádek "parkoviště za prodejnou potravin Plešivec".

Pracuji v oblasti O3 na Plešivci, můžu požádat o kartu "Z"?
Ano, pro zaměstance pracující v oblasti O3 Plešivec je určeno parkování v modré zóně U jeslí a 5. května. Zelená zóna Elektrocentra a modrá zóna Plešivecká a Plešivecké náměstí je pouze pro "R"ezidenty a "A"bonenty.

Mám parkovací kartu A v oblasti O3 Plešivec a v poledne jsem dostal pokutu za parkování v zelené zóně u hotelu Gold.
Vždy platí, že konkrétní parkování na místě se řídí platným dopravním značením. V zelené zóně u hotelu Gold je stání pro abonenty omezeno od 18 do 8 hod. V ostatní dobu je nutné použít parkovací automat.

Proč nemůžeme dostat do domácnosti dvě parkovací karty A do zelené zóny za skleníkem v oblasti O3 Plešivec?
S ohledem na velký počet žádostí o vydání parkovací karty bude v zaváděcí fázi vydávána do domácnosti pouze jedna rezidentní karta (R). Po vyhodnocení dat o parkování se nastaví finální režim.

Proč musím platit na parkovišti u bazénu?
Parkoviště u bazénu bylo čím dál více využíváno jinými osobami, než návštěvníky bazénu. Proto se zavedla žlutá zóna. Cena parkování vychází vstříc návštěvníkům bazénu - 5 Kč na 2 hodiny.

Kde je parkovací automat pro zelenou zónu v ulici T. G. Masaryka?
Automat pro zelenou zónu v ulici T. G. Masaryka je společný se žlutou zónou a nachází se u polikliniky vedle lékárny.

Můžu v oblastech placeného stání parkovat mimo zóny jako doposud (bez karty)?
V případě, že porušujete dopravní předpisy (stání v křižovatkách, na travnatých plochách, na vyhrazených stáních, v zákazech apod), se vystavujete pokutě.

Můžu s parkovací kartou zaparkovat na jakékoliv zóně ve městě?
Parkovací karta se vydává pro konkrétní oblast na konkrétní registrační značku vozidla. Parkování s touto kartou v jiné oblasti než je zapsáno na kartě znamená přestupek.

Parkoviště u rybníka je v létě pořád plné, kde mám zaparkovat, když se jdu vykoupat?
Před městským úřadem je parkoviště o víkendu zcela zdarma, ve všední den je zdarma od 17:00. Z tohoto parkoviště je to na pláž 270 m.

Před prodejnou COOP na Plešivci se dalo zaparkovat zdarma, nyní je tam modrá zóna ...
V této zóně je parkování „v prodejní době COOP max 1 hodinu zdarma"

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: