aktualizováno 26. 11. 2020

Parkovací karty do zón placeného stání

Parkování v modrých a zelených zónách placeného stání je umožněno držitelům parkovacích karet A, R nebo Z v souladu s nařízením města o placeném stání na místních komunikacích č. 4/2015 v platném znění.

Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, Kaplická 439.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
Budova
Místn.
Telefon
Augsten Vladimír
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
Budova: Kaplická 439
Místnost: 014
Telefon: 380 766 509
Borovka Zdeněk
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent TAXI, zábory, tržní řád
Budova: Kaplická 439
Místnost: 013
Telefon: 380 766 507
Havelka Miloš, Ing.
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
Budova: Kaplická 439
Místnost: 018
Telefon: 380 766 513
Iser Aleš, Bc.
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
Budova: Kaplická 439
Místnost: 016
Telefon: 380 766 506
Sládek Jan, Ing.
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
Budova: Kaplická 439
Místnost: 004
Telefon: 380 766 500

Osoba bydlící či mající provozovnu v jedné z oblastí zahrnutých do nařízení.

  • Doklad, ze kterého bude zřejmé, že žadatel má v dané oblasti bydliště
  • Doklad o vlastnictví vozidla
  • Uhradit poplatek (ceník)

Dle ceníku z nařízení o placeném stání na místních komunikacích

Vyřizuje se na počkání.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov