aktualizováno 6. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2015

ICOS o.p.s. v roce 2015 - 15 let činnosti v Českém Krumlově

Společnost ICOS o. p. s. byla založena v roce 2000. Jejím posláním je zvyšovat kvalitu života obyvatel regionu a dostupnost sociálních a návazných služeb. Zajišťuje služby a programy, které usnadňují důstojný a plnohodnotný život ohroženým dětem a mladistvým, rodinám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem v tíživé životní situaci, kterou nemohou řešit bez pomoci druhých.

Orgány společnosti:

Správní rada:

Mgr. Ingrid Jílková, předsedkyně správní rady

Mgr. Vlastimil Kopeček, Mgr. Štěpán Bolf

Dozorčí rada:

Ing. Daniela Scherhauferová, předsedkyně dozorčí rady (nahradila v průběhu roku Ing. Michaelu Klementovou)

JUDr. Pavel Marťán, Mgr. Petra Valová

Ředitel a statutární zástupce: Tomáš Zunt

Stěžejní partneři a organizace, s nimiž pracovníci ICOSu v roce 2015 úzce spolupracovali:

město Český Krumlov, Oddělení sociálně právní ochrany dětí MU Český Krumlov, město Trhové Sviny, město Kaplice, Charita Kaplice, Domov pro seniory Kaplice, město Nové Hrady, Obec Větřní, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s., Český Krumlov, Dětský domov Horní Planá, Domov důchodců Horní Planá, Hospic sv. Jana Neumanna Prachatice, Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Blažek Praha, a. s., Bona Assistentia s. r. o., O.s. Spirála, SVP Spirála, MC Míša, Krebul, o. p. s., KoCeRo, o. p. s., Probační a mediační služba ČR, Partners Czech, o. p. s., Hestia, o. s.

V roce 2015 měl ICOS Český Krumlov celkem 28 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. K 31. prosinci 2015 činil průměrný přepočtený evidenční počet stálých zaměstnanců na plné úvazky 16,35 (28 osob). Dalších 36 osob v průběhu roku 2015 pracovalo pro ICOS na dohody o provedení práce, případně dohody o pracovní činnosti - jedná se zejména o osobní asistentky doplňující základní tým; odborné pracovníky - poradce, terapeut; právník a další (pozn.: každá osoba je započítána pouze 1x, ačkoli se u někoho mohla vyskytnout kombinace HPP a dohody). Na činnosti ICOS dlouhodobě spolupracují i další odborní supervizoři, externí právníci, psycholog apod., a stále se rozrůstající tým dobrovolníků (v roce 2015 se zapojilo do programů Dobrovolnického centra 50 dobrovolníků v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby).

V polovině roku 2015 oslavila společnost ICOS již 15 let svého působení v Českém Krumlově, a tak 26. června proběhla 2015 v Pivovarské zahradě velká oslava spojená s výstavkou. Hlavní předmět činnosti a dlouhodobé služby a aktivity společnosti spočívají v poskytování a podpoře rozvoje sociálních a na ně navazujících služeb, programů a aktivit, a to především na území regionu jižních Čech s důrazem na Českokrumlovsko.

Mezi dlouhodobé obecně prospěšné služby ICOS patřily zejména:

 • Sociální služba Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory
 • Sociální služba Bezplatné právní poradenství pro osoby v krizi
 • Dobrovolnické centrum Český Krumlov - rozvoj a podpora dobrovolnictví
 • Služby pro rodiny s dětmi včetně ohrožených dětí - Rodinné centrum Krumlík a služba Podpora rodin a dětí v ohrožení
 • Preventivní programy pro mladé lidi s rizikovým chováním
 • Vzdělávací aktivity pro cílové skupiny služeb, poskytovatele sociálních služeb a další
 • Propagační aktivity s cílem zvyšování informovanosti o činnosti neziskových organizací s důrazem na sociální oblast a region působnosti

Kromě obecně prospěšných služeb společnost vykonávala i další doplňkovou činnost, jejímž účelem byla podpora obecně prospěšných služeb a aktivit společnosti. Jednalo se zejména o:

 • Zprostředkování práce pro osoby znevýhodněné na trhu práce, zejména invalidní zájemce
 • Agentura práce
 • Poradenská a konzultační činnost (projektový management, strategické plánování, případové konference)
 • Hlídání dětí v domácnostech/individuální
 • Provoz charitativního Bazárku s dětským zbožím

15 let služeb společnosti ICOS v číslech (údaje platné k červnu 2015):

 • Osobní asistence poskytla od roku 2008 celkem 50 178 hodin přímé pomoci dětem, dospělým se zdravotním postižením i seniorům, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Služby osobní asistence využilo k polovině roku 2015 celkem 90 klientů.
 • Služeb Bezplatné právní poradny, která funguje od roku 2006, využilo při více než 12 tisících schůzkách do poloviny roku 2015 celkem 6 071 klientů
 • Rodinné centrum Krumlík, které funguje v Českém Krumlově od roku 2011, zajistilo celkem 3 800 hodin hlídání dětí
 • 8 253 hodin věnovali od konce roku 2009 dobrovolníci druhým lidem v jednotlivých dobrovolnických programech ICOSu, které pomáhají seniorům, dětem či lidem se zdravotním postižením a doplňují a rozšiřují tak základní služby společnosti.
 • Nejmladší služba ICOSu Podpora rodin a dětí v ohrožení poskytla jen za první rok pomoc 123 rodinám při 1 233 schůzkách, které zahrnovaly zejména poradenství a rovněž terénní práci v rodinách.

V celém roce 2015 se pak společnosti podařilo všechna tato čísla výrazně navýšit. Osobní asistence zajistila v roce 2015 celkem 8 355 hodin služby pro své klienty, Bezplatná právní poradna evidovala v roce 2015 na 1 417 intervencí a 838 klientů, 50 dobrovolníků věnovalo druhým dalších 1 500 hodin svého času, 2 200 hodin hlídání zajistilo Rodinné centrum Krumlík a v rámci služby Podpora rodin a dětí v ohrožení spolupracovali se 124 rodinami.

V tomto roce poskytly ICOSu dotace, granty a nadační příspěvky, jakož i další finanční podporu mj. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství a mládeže ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, město Český Krumlov, Sdružení Růže a město Trhové Sviny a Nové Hrady, město Kaplice, obec Větřní, Jihočeský kraj, Nadace Agrofert, Nadace Táta a máma, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Barokní divadlo a Nadace Charty 77 - konto Bariéry. 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: