aktualizováno 29. 4. 2016

Krumlováci se zapojili do diskuze o rozvoji města

aktualizováno 29. 4. 2016

Jak má vypadat město, ve kterém chceme žít? Slogan kampaně Krumlov sobě vyzýval širokou veřejnost k diskuzi o rozvoji města, která vyvrcholila minulý týden v kině Luna. Obyvatelé a podnikatelé přišli diskutovat, jak vidí svoje město a vytvořit podněty, ze kterých bude vycházet připravovaný strategický plán města.

Setkání bylo nejdůležitějším krokem v celém procesu přípravy nového strategického plánu a navázalo na podněty, které po tři týdny zadávali občané do mapové aplikace. První den projednání, v pátek 22. dubna 2016, se 130 příchozích obyvatel v osmi pracovních skupinách vyjadřovali nad mapou Českého Krumlova k prostředí ve městě. V druhé části pátečního programu diskutovali o dalších tématech, cestovním ruchu, podpoře rodin, bydlení, službách ve městě, dopravě, vzdělávání, ekonomice a kultuře. V sobotu 23. dubna 2016 vedly diskuze k detailnějšímu popisu problémů ve městě a rozklíčování jejich příčin i k úvahám o budoucnosti.

Z diskuzí vyplynulo, že veřejnost Českého Krumlova oceňuje na svém městě historický charakter i konkrétní historické stavby spolu s dostatkem vycházkových lokalit do pěkné přírody v okolí. Konkrétně jsou zmiňovány revitalizované kláštery, hrad a zámek, výhledy. Jméno Český Krumlov vnímají jakou dobrou značku známou ve světě, oceňují autenticitu města (která je ale ohrožena) a bohatý kulturní život.

Krumlováky nejvíc ve městě pálí dopravní situace, negativně vnímají neustále se zvyšující počet krátkodobých turistů, který podle nich vede k vylidnění centra. Vadí jim jednostranně zaměřené obchody v historickém centru města, které se orientují na turisty a naopak jim chybí obchody s běžným zbožím - zelinářství, železářství, apod. Dalším problémem města je i nepříznivá bytová situace, která je také jedním z důvodů odchodu mladých lidí z města. Na rozdíl od centra existuje velké množství výhrad k veřejným prostranstvím okrajových čtvrtí. Chybí také řada pěších propojení pro procházky po městě i do přírody i pestřejší možnosti venkovní rekreace - například venkovní plovárna či cyklostezky.

„Jménem vedení města děkuji občanům a podnikatelům, kteří v pátek a v sobotu přišli sdílet své názory k rozvoji města. Poděkování patří také partnerům za jejich podporu a v neposlední řadě tvářím kampaně z řad občanů Českého Krumlova, které své jméno spojili s projektem Krumlov sobě," uvedl místostarosta Josef Hermann, který má celý proces strategického plánování na starosti.

Co se bude dít dál?
„Tým odborníků na strategické plánování musí utřídit a vyhodnotit sesbírané informace. Prvním konkrétním krokem je zasedání rady města i se zastupiteli, které se bude věnovat dotažení vize Českého Krumlova v roce 2030 a výběru maximálně tří klíčových oblastí. Klíčové oblasti pojmenovávají problematiku, kde je nejvíce potřeba změna, inovace, nové náměty či záměry, neřešitelné jen běžnou agendou města," uvedl koordinátor projektu Petr Klápště.

Dalším krokem bude nastartování činnosti pracovních skupin pro každou oblast, ve kterých budou zastoupeni lidé se zájmem o téma - občané, podnikatelé, úředníci i politici. Právě v oblastech, kde je třeba inovací, dává největší smysl zapojení lidí s cennými zkušenostmi a schopnostmi i mimo vlastní vedení obce.

Pracovní skupiny na podkladu výstupů z víkendového plánovacího setkání v každé oblasti dají dohromady cíle, čeho ve městě dosáhnout a opatření, která k tomu povedou. Tím bude vytvořen základ pro sestavení návrhu strategického plánu, který bude za účelem připomínek veřejnosti zveřejněn a poté předložen zastupitelstvu města k projednání a schválení. Mělo by se tak stát nejpozději do poloviny září.

„Následovat bude tvorba akčního plánu s výčtem konkrétních projektů a úkolů pro nadcházející maximálně tři roky - co, kdo, kdy a za jaké peníze udělá. Akční plán se stane zásadním podkladovým dokumentem pro návrh rozpočtu na rok 2017," upřesnil další postup Josef Hermann.

Přehledné informace o projektu naleznete na webu projektu www.krumlovsobe.cz.

Partneři projektu Krumlov sobě:
Českokrumlovský rozvojový fond, hotel Bellevue, hotel Růže, hostinec Depo, kino Luna, Lubor Mrázek, Oficiální informační systém Český Krumlov, Pavel Podruh, RUDI, Jiří Šneider, Verba Krumlov.

Fotogalerie

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: