aktualizováno 5. 1. 2012

Pořízení informačních ukazatelů rychlosti na území města Český Krumlov

aktualizováno 05.01.2012

O projektu

Název: " Pořízení informačních ukazatelů rychlosti na území města Český Krumlov," Registrační číslo: 35-01-023
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel: Jiří Darebníček - DAS, se sídlem v Němčicích u Holešova 125, 768 43 Kostelec
Stav projektu: dokončen, fáze udržitelnosti
Termín realizace: září 2011
Náklady: 127.680,- Kč (finanční prostředky ve výši 102.144,- Kč byly poskytnuty z Grantového programu Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích)

Popis projektu a jeho realizace

V březnu roku 2011 podalo město žádost o dotaci na pořízení tří kusů informativních radarových měřičů rychlosti splňující zákon č.361/2000 Sb., o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů, jenž budou osazeny v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č.30/2001 Sb. Měření rychlosti vozidel pomocí informační tabule je prvkem k zajištění bezpečnosti silničního provozu, zvyšuje bezpečnost v místech s vysokou koncentrací chodců např. u přechodů pro chodce, před školami a školkami a nemocnicemi. Na základě kladného posouzení žádosti hodnotící komisí krajského úřadu Jihočeského kraje došlo k podepsání Smlouvy o poskytnutí grantu Jihočeského kraje. Následně byla provedena veřejná zakázka malého rozsahu na pořízení předmětu projektu, jejímž vítězem se stala společnost Jiří Darebníček - DAS. Průběhem měsíce září došlo k naplnění cíle projektu, kterým je zvýšení bezpečnosti silničního provozu, za pomocí pořízení bezpečnostních prvků (informačních ukazatelů rychlosti), které byly rozmístěny na příjezdové komunikace do Českého Krumlova směrem od Lipna (ulice Chvalšinská v prostoru za křižovatkou ve směru k parkovišti BUS), Kaplice (podél silnice II/157, ul. Kaplická) a Větřní (podél silnice II/160, ul. 5. května - naproti čp.301). Celkové náklady projektu činí 127.680,- Kč, finanční prostředky ve výši 102.144,- Kč, vlastní podíl města 25.536,- Kč.

Na koho se obrátit

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Petr Pešek
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Fotogalerie

 

 Související odkazy

 • Projekty města
 • Investiční příležitosti, veřejné zakázky
 • Oddělení strategického rozvoje
 • Odbor investic
 •  

  Finanční prostředky ve výši 102.144,- Kč byly poskytnuty z Grantového programu Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích.

  Jihočeský kraj - logo (250) 

  Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

  Město Český Krumlov

  Nastavení soukromí:

  Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

  Povolujete: