aktualizováno 16. 3. 2010

Práce na prohrábce Vltavy pokročily pod Lazebnický most

16. března 2010

Protipovodňová opatření prvních dvou etap na řece Vltavě v Českém Krumlově pokročily v průběhu zimy do lokality pod Lazebnickým mostem. Na horním úseku stavby, od Benešova mostu až po Ostrov, zbývá úprava a zazelenění břehů a vybavení mobiliářem. Na spodní části se bude pracovat na prohrábce řeky, zpevnění břehů, stavbě ostrůvku za pilířem Lazebnického mostu, úpravách výstupních míst pro vodáky, zazelenění břehů a instalaci mobiliáře. Od poloviny března začnou také opravy a vysprávky Linecké ulice, která byla poničena těžkou technikou. Práce na úpravách koryta a břehů Vltavy by měly být dokončeny podle harmonogramu do léta 2010. Stavební společnost pracovala na úpravách řeky prakticky nepřetržitě i v zimních měsících, aby minimalizovala zásah stavby do letní vodácké sezóny. Kompletní informace včetně fotogalerie, upozornění nebo informací o průběhu stavby jsou zveřejňovány na webových stránkách www.ckrumlov.cz/vltava.

Rekonstrukce Linecké ulice

Od 22. března by měly v Linecké ulici začít opravy a vysprávky vozovky. Termín může být ještě posunut v závislosti na počasí. „Ještě před zahájením prací na protipovodňových úpravách řeky se město dohodlo se stavební společností Zvánovec na opravách vozovky. Těžká technika, která se prakticky denně dopravovala na stavbu, představovala pro komunikaci výraznou zátěž. V prosinci po ukončení prací na horním úseku stavby město a stavební firma provedly pasport Linecké ulice a stanovily, které části firma musí opravit a lokálně předláždit," upřesnil vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Miroslav Hála.

 Od března do května může být doprava v Linecké ulici dílčím způsobem omezena, celková uzavírka zatím plánována není. Opravy se týkají mostu dr. Edvarda Beneše a celé Linecké ulice až po most u Domu dětí a mládeže.

Výstavba ostrůvku

Během dubna by měl být vybudován nový ostrov pod Lazebnickým mostem. Práce by měly trvat zhruba jeden měsíc. Ostrov bude stavěn z levého břehu řeky. Město Český Krumlov jedná se českokrumlovskou společností  Kámen a písek, která by mohla věnovat potřebný materiál na stavbu ostrova jako sponzorský dar. Stavební firma nejprve odtěžila původní ostrov a ponechala pouze stabilní část, kterou dále opevní novým materiálem. Původní vytěžený materiál nebylo možné s ohledem na jeho skladbu na stavbu nového ostrova využít.

Státní podnik Povodí Vltavy a projekční kancelář VH-TRES navrhly ostrov se stabilním základem a hydrodynamickým tvarem o šířce téměř 5 metrů a délce necelých 25 metrů. Základna bude široká 8,7 metru a boky budou tvořit kamenné opevněné svahy. Povrch ostrova se bude postupně svažovat od pilíře směrem po proudu k vodní hladině. Na ostrově bude osazena tráva a keřovité vrby.

„Tento projekt je výsledkem odborného posouzení a propočtů. Rada města si v dubnu loňského roku vyslechla argumenty investora a souhlasila s tím, aby za Lazebnickým mostem vznikl zpevněný stabilní ostrov se zelenou vegetací. Jsem rád, že Povodí Vltavy našlo kompromis mezi bezpečností obyvatel Českého Krumlova, ochranou před velkou vodou a požadavkem obyvatel Českého Krumlova na zachování ostrůvku," sdělil starosta města Luboš Jedlička.

Podle ředitele závodu Horní Vltava Zdeňka Zídka byl nový ostrov projektován tak, aby se při výpočtu počítalo nejvýše s horní mezí výpočtové chyby. Navržená podoba je maximem toho, co může projektant považovat za bezpečné a únosné. Ostrov je vymodelován kolem středového pilíře Lazebnického mostu do hydrodynamické podoby, v níž by měl odolávat erozní činnosti vody.

Úpravy pro vodáky

Povodí Vltavy, město Český Krumlov a místní vodácké provozovny vytipovaly nejvhodnější lokalitu pro vodácký servis výstupu z lodí na náplavce u pivovaru v místě mezi pěší lávkou a mostem u pivovaru. V tomto místě budou upraveny břehy pomocí speciálních schůdků pro vynášení lodí různých délek a tvarů. „Reagovali jsme na požadavky vodácké veřejnosti a organizátorů Krumlovského vodáckého maratonu a jak u vstupu do pivovarské zahrady, tak i u výstupního místa vodáků budou břehy osazeny dvojicemi širokých kamenných schodů, přes něž bude možné z vody vytáhnout různě dlouhé lodě i vory," sdělil Martin Poláček z Povodí Vltavy. Město Český Krumlov, Povodí Vltavy i majitelé přilehlých pozemků jednají o zajištění potřebného servisu pro vodáky a o stanovení pravidel v této zóně. Řeší se mimo jiné parkování, odpadová problematika, toalety nebo doplňkové služby pro širokou vodáckou veřejnost.  

Výstup z lodí bude umožněn i na veřejném prostranství na Vaře, kde sídlí dvě půjčovny lodí. Veškerá manipulace a přenášení lodí a materiálu k vodě bude možná pouze ručně - nebude zde možný příjezd až k řece. 

Dalšími přístupy z řeky do města budou různé drobné schůdky a úvazná oka, která budou navrtána do zadlážděných břehů u frekventovaných výstupních míst, jako je Ostrov, různé restaurace a provozovny nebo pivovar. „Českým Krumlovem v sezóně projíždí velké množství lodí a vodáci se v centru rádi zastaví a občerství. Vycházíme jim tímto vstříc a na březích ukotvíme široká oka pro uvazování lodí, aby si mohli bezpečně uvázat svou loď a vylézt na břeh. Toto řešení vítá také většina restauratérů, které nabízí občerstvení na předzahrádkách nebo terasách u vody," doplnil Poláček. 

Práce na protipovodňových opatřeních těchto etap by měly být dokončeny do června 2010. „Většina prací by měla být dokončena ještě před zahájením vodácké sezóny na Vltavě. Dokončení stavby je ale plánováno na letní měsíce 2010. Práce jsou hodně závislé na počasí a na stavu vody v řece. Předpokládáme, že v korytě by vodáky nemělo čekat žádné omezení, upravovat budeme břehy na spodní části řeky. Je třeba, aby vodáci dávali pozor a dodržovali pokyny stavby nebo značení na březích," upřesnil Miloslav Šafář, výrobní ředitel stavební společnosti Zvánovec.

Shrnutí - protipovodňová opatření obecně

V průběhu roku 2009 a na začátku roku 2010 byly učiněny tyto práce: prohrábka, vyčištění, úprava koryta, kamenné záhozy a zadláždění břehů od Benešova mostu k Lazebnickému mostu, včetně celého Ostrova, odtěžení původního ostrůvku u Lazebnického mostu, zřízení nové komunikace na náplavce v horní části úpravy, přeložení kanalizace a pokládka nové shybky.

Během následujících měsíců letošního roku bude postaven a opevněn ostrov pod Lazebnickým mostem, dokončen spodní úsek prohrábky, vyčištěno koryto a zadlážděny břehy, zahumusovány a zatravněny břehy. Budou namontována úvazová oka a postaveny zbývající kamenné schůzky pro výlez z řeky, dokončeny dlažby brodu, zřízena nová komunikace ve spodní části úpravy.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: