aktualizováno 7. 1. 2020

Výměna oken v budově zázemí městského stadionu

aktualizováno 14. 10. 2019

Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro provozování tělovýchovných a sportovních aktivit členů fotbalového klubu Slavoj, protihráčů a dalších uživatelů zázemí fotbalových hřišť. Výměnou oken dojde ke zlepšení technického stavu objektu, zlepšení teplotního komfortu v zázemí sportovců, ke snížení tepelných ztrát a tedy i ke snížení výdajů za energie.

Logo Jihočeský kraj PNG

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Výměna oken v budově zázemí městského stadionu
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: zimní stadion, Chvalšinská, Český Krumlov
Termín realizace projektu: 06 - 08/2016
Zhotovitel stavby: Otherm CB s.r.o., Lidická 2118, 37007 České Budějovice, IČ: 26068982
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 128 260 Kč
z toho dotace: 30 000 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Předmětem projektu je výměna oken v zázemí FK Slavoj, která byla ve špatném technickém stavu, což vedlo k velkým tepelným ztrátám na objektu.

Kontakty

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov