aktualizováno 24. 5. 2011

2011-05-06 Hejtman Jiří Zimola v Českém Krumlově - na snímku se starostou Daliborem Cardou a místostarostkou Jitkou ZikmundovouJihočeský hejtman oficiálně navštívil město

aktualizováno 06.05.2011

V pátek 6. května proběhlo v Českém Krumlově první oficiální setkání hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly, starosty města Český Krumlov Dalibora Cardy a místostarostky města Jitky Zikmundové. Diskutovali spolu o budoucnosti otáčivého hlediště v Českém Krumlově, dopravní infrastruktuře i o nabídkách a projektech v rámci turistického ruchu a projektech přeshraniční spolupráce.

Hejtman Jihočeského kraje i starosta Českého Krumlova se jednoznačně shodli na tom, že by v budoucnu vhodně a citlivě zrekonstruované otáčivé hlediště mělo nadále zůstat v prostorách zámecké zahrady. „Budeme se snažit nyní iniciovat schůzku mezi městy Český Krumlov, České Budějovice a Jihočeským krajem tak, abychom mohli vyřešit tuto záležitost i za pomocí evropských fondů," uvedl hejtman.

Téma dopravní infrastruktury v Českém Krumlově otevřelo diskusi nad řešením křižovatky u Porákova mostu. Jiří Zimola i Dalibor Carda vidí jako nejvhodnější vybudování plnohodnotného kruhového objezdu, a to především z hlediska plynulosti a bezpečnosti dopravy v tomto frekventovaném dopravním úseku.

„Shodli jsme se, že necháme provést úvodní studie o vhodnosti typu křižovatek. S úpravami bychom rádi začali letos na podzim," dodal Dalibor Carda. (Pozn. red. Práce na sanaci skály by měly být hotovy do 31. července letošního roku a práce na revitalizaci komunikace pak během prvního srpnového týdne). (Vladimíra Pavlová)

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov