aktualizováno 20. 4. 2017

Obyvatelé z okolí Energobloku v Domoradicích mohou pomoci s identifikací zápachu

aktualizováno 20. 4. 2017

Energoblok v Domoradicích spouští v současné době systém na sledování emisí pachových látek. Jedná se o norský systém Purenviro TOM, který automaticky zaznamenává proudění větru a vyhodnocuje rozptyl zápachu do okolí. Obyvatelé v okolí Energobloku tak mají možnost zapojit se do monitoringu zápachu a přispět k identifikaci jeho možných zdrojů.

„Rozhodli jsme se investovat do systému, který pomůže identifikovat zdroj zápachu v okolí Energobloku," vysvětluje předseda představenstva společnosti CARTHAMUS a.s., Jindřich Beznoska a dodává: „Byli bychom moc rádi, kdyby se do sledování kvality ovzduší v okolí Energobloku zapojilo co nejvíce občanů. Jde nám o společnou věc, a to minimalizovat dopady činnosti Energobloku na životní prostředí."

Prostřednictvím intuitivního systému Purenviro TOM mohou občané v mapě velice jednoduše označit místo, kde zaznamenali zápach. Systém stěžovateli odpoví zpět, jaké jsou na základě aktuálních povětrnostních podmínek možné koncentrace pachových látek v místě, kde se v daném okamžiku nacházel a zda je možné, aby zdrojem zápachu byl Energoblok, anebo se jedná o jiný zdroj pachu.

Stížnost na zápach lze provést přes počítač prostřednictvím tohoto odkazu, nebo přes mobilní aplikaci v mobilním telefonu, kterou je možné stáhnout zde, anebo přes QR kód. 

QR kód Carthamus

Zdroj: CARTHAMUS a.s.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov