aktualizováno 22. 5. 2017

Do vlastních projektů občanů město vloží půl milionu

aktualizováno 22. 5. 2017

Schválením projektu participativního rozpočtu zastupitelstvem udělal Český Krumlov další krok směrem k většímu zapojení veřejnosti do rozhodování o životě ve městě a připojil se k desítce dalších českých měst, které tímto způsobem realizují spoustu projektů ve městě.

Co je to vlastně participativní rozpočet?

Je to jeden ze způsobů, jak zapojit a vtáhnout větší počet občanů města, organizací působících ve městě a podnikatelů do dění, zlepšení komunikace a vytvoření sounáležitosti s městem i mezi sebou. Město ve svém rozpočtu vyčlení určitou finanční částku, občané pak podávají své návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. O realizaci konkrétních projektů pak rovněž rozhodnou samotní občané hlasováním.

Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na tvoření města podílet. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové sousedské vztahy i příjemná atmosféra ve městě.

V letošním roce nás čeká sběr projektových námětů, jejich posouzení z hlediska realizovatelnosti a nakonec hlasování, ze kterého vzejdou projekty k realizaci.

Město Český Krumlov s realizací participativního rozpočtu začíná a pro první pilotní rok 2018 přislíbilo zastupitelstvo města vyčlenit částku 500 000 Kč na projekty. Bonusem pak je dalších 50 000 Kč.

Území města bylo rozděleno do 9 částí, pro které pak byla z onoho půl milionu vyčleněna konkrétní částka podle předem stanoveného klíče. Sestává z pevné částky 20 000 Kč, k níž je připočtena proměnná částka podle počtu obyvatel. Konkrétní rozdělení je následující: viz tabulka

Participativní rozpočet

V pilotním roce bylo z participativního rozpočtu vyčleněno centrum města, území městské památkové rezervace. Jeho rozvoj je dlouhodobě podporován prostřednictvím jiných zdrojů, např. programu regenerace městských památkových zón a rezervací.

Jak to celé funguje?

Poté, co proběhne „kampaň", ve které bude veřejnost seznámena s participativním rozpočtem, bude zahájen sběr projektových námětů, tedy toho, co chtějí obyvatelé ve své části města udělat. Např. upravit posezení mezi domy, doplnit dětské hřiště o seniorské fit prvky, aby si při hlídání vnoučat mohli zacvičit, zřídit komunitní zahrádku nebo také uspořádat letní posezení se sousedy. Přípustné jsou tedy projekty investičního charakteru, ale i komunitní aktivity, které pomohou se více seznámit s lidmi v okolí. Náměty bude možné zasílat prostřednictvím webového formuláře, příp. i v tištěné podobě na městský úřad. Náměty pro jednotlivé části mohou navrhovat jakékoliv fyzické či právnické osoby bez ohledu na trvalé bydliště. Toto je plánováno na období května až června letošního roku.

Po ukončení sběru projektových námětů se uskuteční veřejné setkání zejména s předkladateli námětů, kteří je zde představí, objasní, příp. se mohou spojit při obdobných záměrech s dalšími předkladateli, tak aby si nevytvářeli zbytečnou konkurenci.

Letní měsíce má městský úřad na posouzení námětů z hlediska jejich realizovatelnosti, tj. soulad s uzemním plánem, posouzení majetkových vztahů, finanční náročnost atd., v září se pak uskuteční další setkání, na kterém již budou představeny projektové náměty, které prošly touto kontrolou realizovatelnosti.

Měsíc říjen mají předkladatelé svých projektových námětů na propagaci, získání spoluobčanů k podpoře svých projektů. Samotné hlasování proběhne v 1. polovině listopadu. Účastnit se ho mohou v jednotlivých částech města vždy pouze ti, kteří zde jsou hlášeni k trvalému pobytu. V letošním roce se uskuteční „ruční" hlasování, tzn. že hlasovací lístek bude možno odevzdat v budovách radnice a městského úřadu a příp. dalších místech ve městě. Samozřejmě jsme v době moderních technologií prověřovali možnost elektronického hlasování, ale finanční náročnost těchto produktů nás odradila a raději tyto prostředky vkládáme přímo do realizace projektových námětů participativního rozpočtu.

Poté, co budou hlasováním vybrány „vítězné" projekty, budou předloženy zastupitelstvu a zapracovány do návrhů rozpočtu. Realizaci investičních akcí zajistí příslušný odbor městského úřadu, komunitní, volnočasové projekty apod. si realizuje předkladatel a příslušný odbor městského úřadu zajišťuje financování akce.

A odměna?

Kromě toho, že se v dané části města zrealizuje projekt dle přání obyvatel, tak ta část města, kde se do hlasování zapojí procentuálně nejvíce obyvatel, získá ještě navíc 50 000 Kč na realizaci dalších projektů.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: