aktualizováno 10. 5. 2017

Vyhlášení veřejné zakázky na projektovou dokumentaci rekonstrukce ulice Pod Sv. Duchem

aktualizováno 10. 5. 2017

Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů, a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi pod názvem - Zhotovení projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Pod Sv. Duchem".

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 23. 5. 2017 do 9.00 hodin.

V případě zájmu o účast v zadávacím řízení naleznete všechny potřebné informace k veřejné zakázce na adrese https://zakazky.ckrumlov.cz

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Benešová Jolana
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: administrativní pracovnice
E-mail: jolana.benesova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 701

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov