aktualizováno 2. 12. 2020

Odbor správní (OS)

 aktualizováno 8. 7. 2020

Odbor správní projednává přestupky podle zákona o přestupcích, například přestupky proti občanskému soužití, proti majetku, proti veřejnému pořádku a další přestupky. Dále pak ve správním řízení projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, projednává přestupky o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, projednává přestupky a správní delikty ve věci provozu vozidel na pozemních komunikacích, projednává přestupky a správní delikty na  pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Rozhoduje o upuštění od výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Vede správní řízení o zadrženém řidičském průkazu. 

Náplň práce Odboru správního je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Pověřena zastupováním vedoucího odboru: Jaroslava Samková

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
Budova
Místn.
Telefon
Černík Viktor, Bc.
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
Budova: Kaplická 439
Místnost: 5
Telefon: 380 766 503
Fošum Tomáš
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
Budova: Kaplická 439
Místnost: 022
Telefon: 380 766 504
Rusňáková Monika, Mgr.
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
Budova: Kaplická 439
Místnost: 111
Telefon: 380 766 212
Schinková Tereza
Odbor / oddělení: OS
Funkce: administrativní pracovnice
Budova: Kaplická 439
Místnost: 113
Telefon: 380 766 204
Trhlín Milan
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
Budova: Kaplická 439
Místnost: 016
Telefon: 380 766 520
Valiček Jiří, Bc.
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
Budova: Kaplická 439
Místnost: 015
Telefon: 380 766 515
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov