Přestupky za neoprávněné stání nebo zastavení (parkování)

Nesprávně zaparkovaná vozidla mohou bránit viditelnosti, což zvyšuje riziko dopravních nehod.
Vozidla zaparkovaná na nevhodných místech mohou omezovat průjezdnost a mohou blokovat přístup pro hasiče, záchranku a policii, což může ohrozit lidské životy v případě nouze. Taktéž v častých případech velmi stěžují průjezdnost nákladním vozidlům zajištujícím např. svoz komunálního a tříděného odpadu, zejména na sídlištích.
Kontrola správného parkování pomáhá zajistit, aby řidiči dodržovali dopravní předpisy a respektovali práva ostatních účastníků silničního provozu. Organizované parkování má za cíl poskytnout parkování obyvatelům města v blízkosti jejich bydliště a návštěvníkům města zajistit pohodlné parkování v blízkosti centra. Parkovací místa jsou zpoplatněna z důvodu regulace dopravy v jednotlivých oblastech. Vymáhání těchto pravidel zabezpečuje Městská policie.

Stání a zastavení vozidel na pozemních komunikacích musí být vždy v souladu se zákonem o silničním provozu.  Nejčastějšími prohřešky v našem městě jsou případy neoprávněného stání v placených oblastech, stání v pěší zóně mimo parkoviště, stání v zákazu, na chodníku nebo v křižovatce. Nejpřísněji pokutovaným přestupkem je neoprávněné stání na místě pro osoby tělesně postižené, vozidlo musí být vždy označeno průkazem. Pokud na místě není řidič, je provozovatel vozidla identifikován podle registrační značky, přestupek je fotograficky zadokumentován a oznámen správnímu orgánu.

Záznam o přestupku se dostane od městské policie ke správnímu orgánu a provozovateli bude zaslána výzva k uhrazení určené částky takto:

Neoprávněné stání nebo zastavení (parkování) - tabulka přestupků, zdroj: Viktor Černík / OS

Prostřednictvím výzvy Vám bude sdělena určená částka, kterou můžete uhradit bankovním převodem, složenkou či hotově na pokladně MÚ.
Pozor při ručním vyplňování čísla účtu ve Vašem bankovnictví, obsahuje předčíslí, které patří do pole předčíslí. Kde pole předčíslí není, píše se do pole číslo účtu s pomlčkou 19-221241/0100.
Pokud dopis ztratíte, pošlete e-mail na vyzvy@ckrumlov.cz s uvedením spisové značky (najdete v záhlaví výzvy). Kolegové z odboru správního Vám odpoví zpět s dalším postupem. Pozor na dodržení lhůty 30 dní od doručení dopisu.

Lhůta pro zaplacení určené částky je 30 dní od doručení výzvy. Neuhrazením částky bude s provozovatelem zahájeno správní řízení.

V případě dotazů týkajících se projednávání Vašeho přestupku kontaktujte městský úřad na e-mailu vyzvy@ckrumlov.cz s uvedením spisové značky (najdete v záhlaví výzvy).

Kdo provádí kontrolu parkujících vozidel?

Kontrolu a dokumentaci provádí strážníci městské policie. V budoucnu je možná automatizovaná kontrola kamerovým zařízením na automobilu.

Co když vozidlo řídil jiný člověk než provozovatel vozidla?

Provozovatel vozidla může řidiče správnímu orgánu oznámit. V případě dostatečných důkazů je přestupkové řízení dále vedeno s řidičem vozidla.

Přičítají se za přestupek trestné body?

V nejhorším případě se trestné body přičítají. Bodový systém se týká řidiče vozidla, nikoliv provozovatele.

Kam jdou peníze za pokuty?

Příjmy z pokut za dopravní přestupky jsou příjmy rozpočtu města, jsou použity na další výdaje městského rozpočtu, které schvaluje zastupitelstvo města.

Ztratil/s jsem dopis s výzvou k uhrazení částky.

Pošlete e-mail na vyzvy@ckrumlov.cz s uvedením SPZ. Kolegové z odboru správního Vám odpoví zpět se správnými platebními údaji. Pozor na lhůtu splatnosti 30 dní.

Spletl jsem údaje k platbě a platba se mi vrátila (špatně zadané číslo účtu, chybějící variabilní symbol apod.).

Platbu se špatně zadaným číslem účtu vrací banka zpět. Pak můžete zaplatit znovu. Pokud jste dokument s výzvou už vyhodili, pošlete e-mail na vyzvy@ckrumlov.cz s uvedením SPZ. Kolegové z odboru správního Vám odpoví zpět se správnými platebními údaji. Pozor na lhůtu splatnosti 30 dní.

Nestihnu si vyzvednout zásilku s výzvou k zaplacení určené částky na poště. Co mám dělat?

Apelujeme na všechny příjemce výzev k zaplacení určené částky, aby věnovali pozornost poučení, které je jim poštovním doručovatelem zanecháno, zde najdou všechny potřebné informace.

Spletl jsem údaje k platbě a platba se mi vrátila (špatně zadané číslo účtu, chybějící variabilní symbol apod.). 

Platbu se špatně zadaným číslem účtu vrací banka zpět. Pak můžete zaplatit znovu. Pokud jste dokument s výzvou už vyhodili, pošlete e-mail na vyzvy@ckrumlov.cz s uvedením SPZ. Kolegové z odboru správního Vám odpoví zpět se správnými platebními údaji. Pozor na lhůtu splatnosti 30 dní.

Sešlo se mi v rodině více pokut, můžu je zaplatit v elektronickém bankovnictví najednou?

Bohužel ne, každá výzva má přiřazený svůj variabilní symbol a musí se zaplatit každá zvlášť.

Chci nahlásit, kdo vozidlo řídil, stačí údaje zaslat e-mailem?

Ano, stačí zaslat e-mail na adresu vyzvy@ckrumlov.cz s uvedením spisové značky (najdete v záhlaví výzvy). Pokud se řidiči spáchání přestupku nepodaří prokázat, přestupek vyřídíme s provozovatelem vozidla.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: