aktualizováno 25. 11. 2020

Přestupky - návrh na upuštění od zbytku sankce

Postup při žádosti o prominutí výkonu zbytku sankce uložené správním orgánem v přestupkovém řízení.

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Kaplická 439.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Jitka Bláhová
Odbor / oddělení: OS
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jitka.blahova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 213
Mgr.  Štěpánka Augustinová
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent agendy přestupků
E-mail: stepanka.augustinova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 216
Bc. Viktor Černík
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent agendy přestupků v dopravě
E-mail: viktor.cernik@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 503
Bc. Tomáš Fošum, DiS.
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent agendy přestupků v dopravě
E-mail: tomas.fosum@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 504
Mgr. Lenka  Marešová
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent agendy přestupků v dopravě
E-mail: lenka.maresova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 522
Mgr.  Monika Rusňáková
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent agendy přestupků
E-mail: monika.rusnakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 212
Tereza Schinková
Odbor / oddělení: OS
Funkce: administrativní pracovnice
E-mail: tereza.schinkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 204
Lenka  Stupková
Odbor / oddělení: OS
Funkce: finanční referent, administrativní pracovník
E-mail: lenka.stupkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 521
Bc. Michaela Svobodová
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent agendy přestupků v dopravě
E-mail: michaela.svobodova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 520
Mgr. Bc. Martin Valicsek
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent agendy přestupků v dopravě
E-mail: martin.valicsek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 214
Bc. Jiří Valiček
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent agendy přestupků v dopravě
E-mail: jiri.valicek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 515

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Od výkonu zbytku zákazu činnosti lze po uplynutí poloviny doby výkonu tohoto správního trestu upustit, jestliže pachatel přestupku způsobem svého života prokázal, že jeho další výkon není potřebný. (§ 47 odst. 4 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)

O upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti podle § 47 odst. 4 zákona č. 250/2016 Sb. rozhoduje na návrh osoby, jíž byl tento správní trest uložen, správní orgán, který přestupek projednal v prvním stupni. U mladistvého může návrh podat též jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí (§ 72 odst. 1, § 99 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.)

Byla-li spolu se zákazem činnosti uložena též pokuta, která nebyla dosud uhrazena, popřípadě byla uhrazena pouze zčásti, nelze od výkonu zbytku zákazu činnosti upustit, dokud pachatel neprokáže, že pokutu nebo její zbylou část uhradil, anebo dokud nebylo rozhodnuto o rozložení úhrady pokuty na splátky nebo o odložení splatnosti pokuty.

Nejsou požadovány.

Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: