aktualizováno 2. 6. 2014

Swing pomáhal vyhrát válku, koncert 7. 5. 2014 v Hotelu Růže

Aktualizace 27.5.2014

Tradice květnových koncertů k připomenutí konce 2. světové války vstoupila do své druhé desítky. Od roku 2004 jsme měli výjimečnou možnost setkat se při této příležitosti s mnoha vzácnými lidmi. Díky panu plk. Janu Horalovi hostil Hotel Růže a s ním město Český Krumlov mnoho hrdinů II. světové války, zejména letců RAF. Mohli jsme tak osobně poděkovat generálům Fajtlovi, Šiškovi, Peřinovi, Hartmanovi, plk. Malému, Wienerovi, Bočkovi a dalším, kteří se zasloužili o naši svobodu. Většina z nich již odešla do leteckého nebe, zůstávají však mezi námi jejich manželky. Starosta města Dalibor Carda tak mohl ve svém úvodním projevu přivítat paní Šiškovou, Fajtlovou, Úlehlovou a Malou a poděkovat jim za to, že obětavě vážily cestu do Českého Krumlova.

Starosta dále poděkoval zástupcům velvyslanectví Velké Británie a v Česku žijící britské komunity, která v čele s p. Edworthym věnovala českým a slovenským pilotům bojujícím v řadách RAF bronzovou sochu "okřídleného lva", jež má být 17. června 2014 odhalena v Praze. "Dobrovolná sbírka mezi našimi anglickými přáteli shromáždila více než 3 miliony Kč a to je opravdu obdivuhodné," doplnil starosta.

Do třetice starosta poděkoval Ing. Vlastislavu Břízovi a Ing. Karlu Pokornému, kteří v Českém Krumlově nejen založili a udržují tradici vzpomínkových májových koncertů, ale po odchodu pana plk. Jana Horala se postarali i o z jeho pozůstalosti pocházející pamětní desky a busty, původně umístěné na nádvoří tohoto hotelu. Zajistili jejich sejmutí a přemístění a od 28. října 2013, kdy byly slavnostně odhaleny, jsou busty našich prvorepublikových prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše volně přístupné na prostranství před vilou Lamezan v Českých Budějovicích.

V závěru svého úvodního projevu starosta všem přítomným oznámil zcela čerstvou novinku, a sice že byl na dubnovém jednání Zastupitelstvem města Český Krumlov pověřen realizací záměru umístění pamětní desky se jmény válečných letců z okresu Český Krumlov, která byla městu nabídnuta z pozůstalosti p. Horala. Pamětní deska bude odhalena na veřejném místě v Českém Krumlově k 70. výročí osvobození a konce II. světové války.

Na úvodní slovo starosty města navázala svou zdravicí a poděkováním paní Vlasta Šišková, jejíž manžel, generál Alois Šiška, bojoval v 311. peruti RAF.
Ještě než zazněly první tóny hudby vystoupil krátce pan Antonín Matzner, známý publicista a hudební dramaturg, který promluvil k hudebnímu obsahu koncertu.
Zbytek večera už patřil hudbě. Nejznámější swingové melodie předvedli ve strhujícím tempu členové Swing Tria Avalon.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov