aktualizováno 16. 6. 2014

University for the future (U4F)

Aktualizace 16.6.2014

O projektu

Iniciativa Univerzita pro Budoucnost, již vede Gaudenz Assenza a jeho tým přišla na jaře 2013 s ideou založit v Českém Krumlově mezinárodní univerzitu. Začali se pravidelně scházet s místními obyvateli a se zastupiteli, jež vize oslovily.

Dne 26. září 2013 českokrumlovské zastupitelstvo odhlasovalo podepsání Memoranda o porozumění. Tímto dnem se započaly přípravy vzdělávacího komplexu v areálu bývalých kasáren ve Vyšném. Vznikla osmičlenná pracovní skupina složená z občanů města Český Krumlov a týmu kolem Gaudenze Assenzy, která se v Českém Krumlově pravidelně schází a pracuje na tématech spojených s tvorbou kampusu. Pracovní skupina by do města ráda přivedla studenty a profesionály ze všech koutů světa a pomáhala mu využít jeho potenciál v celé šíři.

V rámci projektu je v areálu Vyšný plánován vznik vzdělávacího městečka s mezinárodní univerzitou, ale i další instituce jako např. střední, základní a mateřskou školou, domem pro seniory, knihovnou, kulturním a konferenčním centrem i odpočinkovým prostorem s obchůdky a kavárnami. To vše zasazené do kontextu s živou flórou a faunou. Na konkrétní urbanistické studii se pracuje a občané města Český Krumlov jsou též přizváni do procesu tvroby.

Pro práci na projektu, vzniku univerzity a vzdělávacího městečka a jejich dalšího působení plánuje pracovní skupina použít více finančních zdrojů. Počítá s finančními prostředky z evropských grantů pro vzdělávání a udržitelný rozvoj, se školným z postupně se rozvíjejících vzdělávacích aktivit, ale i s finančními zdroji soukromých investorů a filantropů. Zároveň se bude ucházet o nové formy financování jako "crowdfunding" a počítá v neposlední řadě s projekty, které bude realizovat spolu s národními a nadnárodními firmami.

Proces tvorby konkrétního kurikula se týká otázek individuálního i celospolečenského rozměru. Vysokoškolské vzdělávání by se podle iniciativy Univerzita pro Budoucnost mělo zaměřovat na celostní rozvoj člověka, mělo by mu pomoci pochopit sociální kontext, v němž působí a usilovat o sociální a ekologickou udržitelnost. Specialisté prozkoumávají nově vznikající transdisciplinární obory, jako je holistická architektura, integrovaná psychologie či pedagogika orientovaná na tvořivost. Součástí univerzity budou i technické obory, které se budou vyučovat v novém pojetí projektově orientovaného studia, tak aby dokázaly reagovat na potřeby a výzvy současné doby a praxe. Dále toto pojetí úzce propojuje vzdělávání s praxí, užívá umělecké prostředky a metody zážitkové pedagogiky a čerpá z projektově orientovaného studia. Ve zkratce, chce vracet to "vysoké",rozvoj našeho vyššího potenciálu, do vysokoškolského vzdělávání.

Vřele vítáme iniciativu občanů města, kteří by rádi přispěli k procesu tvorby vzdělávacího městečka ve Vyšném.

Pracovní skupina

 

 Mgr. Dalibor Carda, Gaudenz Assenza D.Phil. (Oxon), M.P.A., m.prof. KU , Ing. Petr Hynek, PhDr.Anežka Janátová, Mgr. Rostislav Riško, Mgr. et MgA. Lucie Vaverová

poradci: Ing. Dagmar Balcarová, Ing. Petr Pešek, JUDr. Karel Laczkó, Mgr. Radim Rouče, Ing. Miroslav Reitinger, Ing. Miloš Štěpánek, dr. Markus Molz, Mina Hasbach, Mgr. Monika Brusenbaouch Meislová, PhD., Assoc. prof. Christoph Woiwode, Ph.D., Dipl.-Ing., M.A.

Aktuality

2014

16. červen 2014 - představení rozpracovaného projektu radě města

Tým projektu Krumlovia seznámil Radu města Český Krumlov se současným stavem rozpracovanosti projektu a představil konkrétnější podobu vzdělávacího městečka Krumlovia.

20. únor 2014 - setkání s veřejností

Univerzita Krumlovia. Takový je název nově vznikající vysoké školy v Českém Krumlově
Ve čtvrtek 20. února 2014 proběhne již čtvrté setkání pracovní skupiny podílející se na vzniku vzdělávacího městečka v prostoru bývalých kasáren ve Vyšném. Pro zájemce se ve 20 hodin uskuteční v sále krumlovské ZUŠ setkání s veřejností. „Zajímáme se o názor lidí, jak si představují vzdělávací městečko Krumlovii", uvádí GaudenzAssenza, jeden z představitelů iniciativy. Součástí Krumlovie by měla být kromě mezinárodní univerzity také mateřská, základní a střední škola, terapeutické centrum, dům pro seniory a další instituce a služby, které by v Českém Krumlově doplňovaly ty stávající.

10. leden 2014 - setkání s veřejností

2013

12. prosinec 2013 - prezentace vize architektury

Architekt Oldřich Hozman prezentoval pracovní skupině vizi organické architektury a navštívil spolu v ní areál Vyšný. Dále byl projednán první návrh studie proveditelnosti.

30. říjen 2013 - první setkání pracovní skupiny

První setkání pracovní skupiny pracující na tvorbě univerzity a vzdělávacího městečka v areálu Vyšný. Jejích osm členů složených z občanů města a z týmu kolem profesora Assenzy prošlo základní principy a pravidla společné práce a naplánovalo kroky pro tvorbu projektu.

21. říjen 2013 - usnesení Rady města č. 0506/RM27/2013

Rada města zřizuje pracovní skupinu Learning Village Project - Český Krumlov a jmenuje její členy a poradce.

26. září 2013 - usnesení Zastupitelstva města č. 0086/ZM6/2013

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Memoranda o porozumění s Institutions for the Future s. r. o. Znění memoranda si můžete přečíst zde.

16. září 2013 - usnesení Rady města č. 0452/RM23/2013

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Český Krumlov schválit uzavření Memoranda o porozumění s Institutions for the Future s. r. o.

27. červen 2013 - představení projektu

První představení projektu prof. Gaudenzem Assenzou na jednání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 4 

Kontakty

Lucie Vaverová: vaverovalucie@gmail.com, tel. 728 421 383

www.u4future.net (Iniciativa pro Budoucnost)

www.lvck.eu (ve výstavbě)

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: