aktualizováno 1. 6. 2015

Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec v Českém Krumlově

aktualizováno 1.6.2015


Město Český Krumlov pořídilo pro Základní školu Český Krumlov, Plešivec 249, v průběhu měsíců února až května tohoto roku moderní technické vybavení. Učebny fyziky, chemie
a environmentální výchovy jsou nově vybaveny experimentálními měřicími systémy s výukovými programy využívajícími umělé inteligence, učebna informatiky nabízí 26 ks počítačů s příslušenstvím, do školní dílny jsou pořízeny dílenské stoly, skříně na nářadí, hoblice a stolní vrtačky s příslušenstvím. Za účelem zlepšení podmínek a efektivity všeobecné výuky byla pořízena mobilní ICT učebna (pořízení 25 iPadů s příslušenstvím) a vyměněn hlavní server. Celkové vynaložené náklady na realizaci projektu čítají 1,46 mil. Kč, z toho výše dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj, ve výši 1, 24 mil. Kč a vlastní podíl je ve výši 0,22 mil. Kč.
ZŠ Plešivec má dlouholetou tradici. Škola disponuje několika odbornými učebnami
i informačním centrem, do něhož je zahrnuta knihovna a dvě učebny vybavené počítači. Škola uplatňuje moderní konstruktivistické pojetí výuky - učitelé vedou své žáky, aby přemýšleli, rozvíjeli své dosavadní znalosti a konstruovali nové poznatky. Klasická forma výuky je kombinována s aktivizujícími výukovými metodami, které vyučovací hodiny obohacují
o didaktické hry, problémové příklady s praktickým významem a experimentální aktivní činnost žáků.
Pořízené moderní materiálně technické vybavení zlepšilo celkové podmínky počátečního vzdělávání a kvalitu výuky na základní škole. Podrobnější informace o projektu naleznete na webových stránkách města, v sekci občan - projekty města.

Projekt „Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec v Českém Krumlově" je spolufinancován Evropskou unií

 

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

                             Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03271

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: