aktualizováno 10. 4. 2024

Český Krumlov a Vltava jsou opět o něco čistší díky dobrovolníkům

V Českém Krumlově se občané každoročně aktivně zapojují do úklidu svého města. Celostátní akce Ukliďme Česko, která se letos konala 6. dubna, v Krumlově nabrala větších rozměrů, a kromě ulic se čistilo také okolí řeky. Desítky dobrovolníků navíc budou ve sběru odpadků a úklidu zanedbaných zákoutí pokračovat i v následujících dnech.

Do dubnové akce Ukliďme Krumlov se zapojili českokrumlovští skauti z oddílů Ursini a Severka, děti a pracovníci ze ZŠ Za Nádražím, ZŠ Kaplická i SUPŠ sv. Anežky, klienti a zaměstnanci Centra pro pomoc dětem a mládeži, obyvatelé Domoradic, ukrajinská komunita a mnoho dalších jednotlivců. „Potěšující je, že i letos byla významně zastoupena mladá generace. Zapomenout nesmíme ani na kolegy z městského úřadu, kteří též přiložili ruku k dílu,“ shrnuje účast organizátorka akce Vlasta Horáková, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství.

Během sobotního dne byla uklizena velká část Horní Brány, parkové plochy v centru města včetně náplavky, sídliště Za Nádražím a lokalita Rozsyp, část osady Vyšný a městská část Domoradice. Pytlů s drobným odpadem bylo nepočítaně. „Co je však příjemným zjištěním, a potvrzuje to i naše zkušenost z roku minulého, výrazně ubývá velkoobjemového odpadu. V okolí garáží, zahrádkářských kolonií, lesních cest a dalších okrajových částí města se již zdaleka netvoří tolik černých skládek jako v minulosti,“ hodnotí akci Vlasta Horáková.

Ukliďme Krumlov, zdroj: oKS (1/5)Ukliďme Krumlov, zdroj: oKS (2/5)Ukliďme Krumlov, zdroj: oKS (3/5)Ukliďme Krumlov, zdroj: oKS (4/5)Ukliďme Krumlov, zdroj: oKS (5/5)

V sobotu se uklízely nejen ulice, ale také řeka. Od ranních hodin dobrovolníci (vodáci i nevodáci) sbírali odpad v korytě řeky Vltavy v úseku od Vyššího Brodu až do Boršova nad Vltavou. Akci Čištění Vltavy každoročně pořádá spolek Vltava sdružující některé půjčovny a kempy na Vltavě. Poděkování patří též klientům psychiatrické léčebny Červený Dvůr, kteří se této akce účastní pravidelně. „Po prosincových povodních bylo koryto řeky plné například vlhčených ubrousků a dalších naplavenin z kanalizací,“ přibližuje čištění 3 km úseku pod Č. Krumlovem Pavel Šimek z půjčovny lodí Rafting Krumlov. „Dále jsme sesbírali i celkem tradiční relikvie od vodáků, jakými jsou sluneční brýle, čepice, PET lahve, ale našli jsme i dětský kočárek nebo nákupní vozík,“ doplňuje Pavel Šimek.

„Sobota byla jako malovaná – teplé a slunečné počasí lákalo již od rána k výletům či práci na zahradě. O to více jsem vděčný za to, kolik Krumlováků se akce nezištně zúčastnilo a zapojilo se do úklidu ať již v ulicích nebo v okolí řeky,“ děkuje dobrovolníkům starosta Alexandr Nogrády, který se Čištění Vltavy účastní pravidelně.

Čištění Vltavy, zdroj: oKS (1/3)Čištění Vltavy, zdroj: oKS (2/3)Čištění Vltavy, zdroj: oKS (3/3)

Zatímco další organizovaný úklid řeky je plánován opět na podzim, dobrovolnický úklid města probíhá až do konce dubna. „Na některé lokality vzhledem k časovým možnostem a plánům jednotlivých skupin dobrovolníků teprve přijde řada,“ vysvětluje Vlasta Horáková a jedním dechem doplňuje: „V plánu máme uklidit sportovní areál na Chvalšinské ulici a okolí cyklostezek Fialková a Dobrkovická.“

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: