aktualizováno 12. 3. 2009

Cestovní doklad - ilustraceOd dubna budou vydávány pasy s údaji o otiscích prstů, tzv. e-pasy

12. března 2009

Městský úřad Český Krumlov začne od 1. dubna přijímat žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat se dvěma biometrickými údaji. K digitálním fotografiím na cestovních dokladech přibude nově také údaj s otisky prstů. Typ pasu s biometrickými údaji je nazýván jako „e-pas". Otisky prstů budou u žádostí o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji pořizovány u občanů starších 6 let. Kvůli přechodu na nový systém vystavování pasů se dvěma biometrickými údaji dojde k přerušení vydávání těchto pasů v období od 25. do 31. března 2009 v celé republice. Městský úřad Český Krumlov využije částečné odstávky systému pro instalaci nové rotační kartotéky, která zkvalitní poskytované služby a provoz úřadu.
V termínu od 25. do 31. března nebude možné v Českém Krumlově provádět žádné správní úkony související s cestovními či občanskými doklady, oddělení bude pro veřejnost zcela uzavřeno.

Vydávání staršího typu dokladu s jedním biometrickým údajem končí 24. března

V souladu se zákonem č. 140/2008 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, budou všechny úřady vydávat starší typy cestovních dokladů s jedním biometrickým údajem (tj. digitální fotografií) pouze do 24. března 2009.

Technologická odstávka v systému vydávání pasů s biometrickými údaji (e-pasů)

V období od 25. března do 31. března 2009 budou pracoviště oddělení cestovních dokladů v celé České republice odpojeny od systému CDBP, a proto nebude možné podávat žádosti o vydání  e-pasu, provádět kontroly e-pasu po doručení od výrobce a předávat e-pasy. Příjem žádostí o vydání pasů bez biometrických údajů, jejich kontrola či předávání nebude přerušeno. Rovněž budou přijímány žádosti o provedení změn a doplnění údajů ve všech typech pasů. Technologická odstávka bude provedena kvůli přechodu systému na nový typ e-pasů. Od 1. dubna budou všechna pracoviště přijímat i žádosti o vydání cestovních dokladů s biometrickými údaji.

V Českém Krumlově bude oddělení cestovních dokladů i občanských průkazů od 25. do 31. března pro veřejnost uzavřeno kvůli instalaci rotační kartotéky. Nebude možné provádět žádné správní úkony týkající se cestovních a občanských dokladů.

E-pasy zvyšují bezpečnostní standardy

Zavedení biometrických prvků v cestovních dokladech má přispět ke zvýšení minimálních bezpečnostních standardů evropských cestovních dokladů. Zavedení pasů s biometrickými údaji bylo také podmínkou Spojených států pro zachování bezvízového styku se zeměmi Evropské unie, v případě České republiky je to jedna z podmínek pro zavedení bezvízového styku. S e-pasem je možné cestovat do všech států světa včetně bezvízových cest do USA.

Všechny typy cestovních pasů jsou platné po dobu v nich uvedenou. K cestám do států Evropské unie lze kromě cestovních pasů používat také občanské průkazy.

Potřebné náležitosti k vyřízení, správní poplatky, doba platnosti a typy cestovních dokladů

O vydání cestovního pasu může občan požádat u příslušného úřadu podle místa trvalého pobytu, anebo na zastupitelském úřadě v zahraničí. Vyhotovený cestovní doklad je nutné převzít v místě podání žádosti. Výjimkou je cestovní pas vyhotovený do 15 dnů, o ten lze požádat i mimo místo trvalého pobytu. Občané Českého Krumlova si mohou cestovní doklady vyřídit v Městském úřadě Český Krumlov v Kaplické ulici na odboru vnitřních věcí na přepážce evidence obyvatel.


Typy dokladů, náležitosti a poplatky

  1. za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem  dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 10 let (vydávaný  občanům starším 15 let) je stanoven  správní poplatek ve výši  600,- Kč; občan nepředkládá fotografie
  2. za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem  dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 5 let (vydávaný  občanům  do věku 15 let) je stanoven správní poplatek ve výši  100,- Kč; občan nepředkládá fotografie
  3. za vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů vydávaném  občanům starším 15 let (s dobou  platnosti 6 měsíců, vydaném  ve zkrácené lhůtě do 15 dnů) je  stanoven správní poplatek  ve výši 1500,- Kč; občan předkládá 2 fotografie
  4. za vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů vydávaném  občanům do věku 15 let (s dobou platnosti 6 měsíců, vydaném  ve zkrácené lhůtě do 15 dnů) je stanoven správní  poplatek  ve  výši 1000,- Kč.
    občan předkládá 2 fotografie
  5. za zapsání dítěte do cestovního pasu rodičů (do 10 let věku dítěte) je stanoven správní poplatek ve ve výši 50,- Kč za jeden zápis; občan vyplní žádost, předloží rodný list dítěte a cestovní pas

Úřední hodiny Městského úřadu Český Krumlov - cestovní doklady

Pondělí    07.30-11.00    12.00-17.00
terý      07.30-08.30
Středa    07.30-11.00     12.00-17.00
Čtvrtek   07.30-08.30
Pátek     07.30-12.00

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov