aktualizováno 12. 3. 2009

Cestovní doklad - ilustraceOd dubna budou vydávány pasy s údaji o otiscích prstů, tzv. e-pasy

12. března 2009

Městský úřad Český Krumlov začne od 1. dubna přijímat žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat se dvěma biometrickými údaji. K digitálním fotografiím na cestovních dokladech přibude nově také údaj s otisky prstů. Typ pasu s biometrickými údaji je nazýván jako „e-pas". Otisky prstů budou u žádostí o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji pořizovány u občanů starších 6 let. Kvůli přechodu na nový systém vystavování pasů se dvěma biometrickými údaji dojde k přerušení vydávání těchto pasů v období od 25. do 31. března 2009 v celé republice. Městský úřad Český Krumlov využije částečné odstávky systému pro instalaci nové rotační kartotéky, která zkvalitní poskytované služby a provoz úřadu.
V termínu od 25. do 31. března nebude možné v Českém Krumlově provádět žádné správní úkony související s cestovními či občanskými doklady, oddělení bude pro veřejnost zcela uzavřeno.

Vydávání staršího typu dokladu s jedním biometrickým údajem končí 24. března

V souladu se zákonem č. 140/2008 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, budou všechny úřady vydávat starší typy cestovních dokladů s jedním biometrickým údajem (tj. digitální fotografií) pouze do 24. března 2009.

Technologická odstávka v systému vydávání pasů s biometrickými údaji (e-pasů)

V období od 25. března do 31. března 2009 budou pracoviště oddělení cestovních dokladů v celé České republice odpojeny od systému CDBP, a proto nebude možné podávat žádosti o vydání  e-pasu, provádět kontroly e-pasu po doručení od výrobce a předávat e-pasy. Příjem žádostí o vydání pasů bez biometrických údajů, jejich kontrola či předávání nebude přerušeno. Rovněž budou přijímány žádosti o provedení změn a doplnění údajů ve všech typech pasů. Technologická odstávka bude provedena kvůli přechodu systému na nový typ e-pasů. Od 1. dubna budou všechna pracoviště přijímat i žádosti o vydání cestovních dokladů s biometrickými údaji.

V Českém Krumlově bude oddělení cestovních dokladů i občanských průkazů od 25. do 31. března pro veřejnost uzavřeno kvůli instalaci rotační kartotéky. Nebude možné provádět žádné správní úkony týkající se cestovních a občanských dokladů.

E-pasy zvyšují bezpečnostní standardy

Zavedení biometrických prvků v cestovních dokladech má přispět ke zvýšení minimálních bezpečnostních standardů evropských cestovních dokladů. Zavedení pasů s biometrickými údaji bylo také podmínkou Spojených států pro zachování bezvízového styku se zeměmi Evropské unie, v případě České republiky je to jedna z podmínek pro zavedení bezvízového styku. S e-pasem je možné cestovat do všech států světa včetně bezvízových cest do USA.

Všechny typy cestovních pasů jsou platné po dobu v nich uvedenou. K cestám do států Evropské unie lze kromě cestovních pasů používat také občanské průkazy.

Potřebné náležitosti k vyřízení, správní poplatky, doba platnosti a typy cestovních dokladů

O vydání cestovního pasu může občan požádat u příslušného úřadu podle místa trvalého pobytu, anebo na zastupitelském úřadě v zahraničí. Vyhotovený cestovní doklad je nutné převzít v místě podání žádosti. Výjimkou je cestovní pas vyhotovený do 15 dnů, o ten lze požádat i mimo místo trvalého pobytu. Občané Českého Krumlova si mohou cestovní doklady vyřídit v Městském úřadě Český Krumlov v Kaplické ulici na odboru vnitřních věcí na přepážce evidence obyvatel.


Typy dokladů, náležitosti a poplatky

  1. za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem  dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 10 let (vydávaný  občanům starším 15 let) je stanoven  správní poplatek ve výši  600,- Kč; občan nepředkládá fotografie
  2. za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem  dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 5 let (vydávaný  občanům  do věku 15 let) je stanoven správní poplatek ve výši  100,- Kč; občan nepředkládá fotografie
  3. za vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů vydávaném  občanům starším 15 let (s dobou  platnosti 6 měsíců, vydaném  ve zkrácené lhůtě do 15 dnů) je  stanoven správní poplatek  ve výši 1500,- Kč; občan předkládá 2 fotografie
  4. za vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů vydávaném  občanům do věku 15 let (s dobou platnosti 6 měsíců, vydaném  ve zkrácené lhůtě do 15 dnů) je stanoven správní  poplatek  ve  výši 1000,- Kč.
    občan předkládá 2 fotografie
  5. za zapsání dítěte do cestovního pasu rodičů (do 10 let věku dítěte) je stanoven správní poplatek ve ve výši 50,- Kč za jeden zápis; občan vyplní žádost, předloží rodný list dítěte a cestovní pas

Úřední hodiny Městského úřadu Český Krumlov - cestovní doklady

Pondělí    07.30-11.00    12.00-17.00
terý      07.30-08.30
Středa    07.30-11.00     12.00-17.00
Čtvrtek   07.30-08.30
Pátek     07.30-12.00

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: