aktualizováno 29. 12. 2011

Informace k sociální reformě a změnám v systému sociálních dávek

aktualizováno 29.12.2011

Od 1.1.2012 nabývá účinnosti zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. V této souvislosti dochází mimo jiné i ke zrušení vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě této vyhlášky byly poskytovány mimořádné výhody a vydávány průkazy TP, ZTP, ZTP/P a příspěvky pro osoby se zdravotním postižením.
Proto řízení zahájená do 31.12.2011, která dosud nebyla pravomocně ukončena, dokončí příslušná krajská pobočka Úřadu práce podle původních právních předpisů.
Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům náleží naposledy za měsíc prosinec 2011.
Průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod (průkaz TP, ZTP a ZTP/P) zůstávají v platnosti i po 1.1.2012, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené na zadní straně průkazu, nejdéle však do 31.12.2015.
Příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na individuální dopravu je od 1.1.2012 nahrazen příspěvkem na mobilitu. Nárok na tento příspěvek je třeba uplatit nejdéle v lednu 2012 podáním žádosti na příslušné krajské pobočce Úřadu práce. Výše příspěvku činí 400,- Kč za každý kalendářní měsíc.
Od 1.1.2012 dle zákona č. 73/2011 o Úřadu práce České republiky, ve znění zákona č. 329/2011 Sb., vydá krajská pobočka Úřadu práce osobám, kterým byl podle zákona o sociálních službách přiznán příspěvek na péči nebo příspěvek na mobilitu nebo příspěvek na zvláštní pomůcku, kartu sociálních systémů, která současně v zákonem stanovených případech slouží jako průkaz TP, ZTP a ZTP/P.
Agenda dávek pomoci v hmotné nouzi přechází od 1.1.2012 rovněž do působnosti Úřadů práce ČR.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: