aktualizováno 31. 8. 2012

V Českém Krumlově bude dočasně nesjízdný jez Jelení lávka. Pokračovat se bude také ve stavebních pracích na lávce přes náhon u mlýna v Široké ulici

aktualizováno 31.08.2012

Od pondělí 3. září 2012 bude v Českém Krumlově pro všechny vodáky nesjízdná propust Jelení lávka. Omezení potrvají přibližně do 30. září 2012.

V pondělí 3. září budou rovněž obnoveny stavební práce související s rekonstrukcí lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici. V jejich průběhu dojde k odstranění stávajícího mostního provizória mezi ulicemi Na Ostrově a Široká. Uzavírka stávající provizorní lávky je naplánována od zahájení prací dne 3. září přibližně na dobu 9 týdnů. Městem povede náhradní trasa pro pěší, vjezd pro motorová vozidla bude do této lokality po dobu rekonstrukce zakázán.

Od pondělí 3. září 2012 bude v rámci rekonstrukce jezu Jelení lávka zahájena demolice zbývající části pevného jezu. Znamená to, že veškerý průtok ve Vltavě bude za normálního nízkého průtoku převáděn přes objekt Krumlovského mlýna. Předpokládá se částečné vypuštění jezové zdrže a zaklesnutí hladiny nad jezem řádově o jeden metr oproti běžnému stavu. V důsledku poklesu hladiny v nadjezí se nová jezová propust dostane nad úroveň vody a bude proto suchá. Z tohoto důvodu bude propust pro všechny vodáky nesjízdná a bude uzavřena. Uzavírka propusti potrvá od 3. září 2012 přibližně do 30. září 2012. V polovině července roku 2012 byla zahájena druhá etapa rekonstrukce jezu Jelení lávka, v rámci které došlo k prodloužení přístupu pro techniku, přemístění jímky přibližně do poloviny koryta řeky a zřízení provizorního přemostění Vltavy. V současné době se betonuje spodní stavba jezu vlevo u sportovní propusti. Z důvodu nutnosti dodržení harmonogramu stavby rekonstrukce jezu se investor (státní podnik Povodí Vltavy) rozhodl začít v mírném předstihu bourat i dosud stojící pravou část jezu přiléhající ke Krumlovskému mlýnu. Dle původních předpokladů měla být tato část jezu bourána až v rámci třetí etapy. Jelikož však samotné bourání lze provést i bez posunutí současné jímky, budou tyto práce provedeny již nyní. Třetí etapa se tak celkově zkrátí a to umožní, aby čtvrtá etapa prací začala ještě v roce 2012, nikoli až počátkem roku 2013. Přibližně od začátku října 2012 bude jezová zdrž opět napuštěna na běžnou úroveň a voda bude převáděna jak jezovou propustí, tak přes novou pevnou část jezu vedle jezové propusti.

Pro vodáky je k dispozici stávající provizorní trasa pro přenášení lodí. Místo pro výstup z lodí je situován u levého břehu u schůdků vedoucích do ulice Rybářská, kde je instalován k tomuto účelu ponton. Nástupní místo do řeky se nachází dále po proudu před novou konstrukcí lávky přes řeku u mostu Na Plášti. Alternativou bude přenášení lodí suchou jezovou propustí, kdy zhotovitel rekonstrukce jezu Jelení lávka (akciová společnost ZVÁNOVEC) zajistí dosypání dna propusti na úroveň betonových žeber tak, aby byla propust bezpečně schůdná.

V pondělí 3. září 2012 budou taktéž obnoveny stavební práce na rekonstrukci lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici, které by měly probíhat dle následujícího harmonogramu:

  • 1. až 3. týden - zajištění spodní stavby;
  • 4. až 6. týden - odbourání betonových bloků v patě opěr, údržba inženýrských sítí, osazení ložisek a ocelové konstrukce;
  • 7. až 9. týden - montáž dřevěné konstrukce, úprava předpolí, dokončovací práce vč. předání stavby.


Po celou dobu rekonstrukce lávky přes náhon, tzn. od 3. září po dobu přibližně 9 týdnů, bude v místě uzavírka. Mostní provizórium, kterým dosud bylo umožněno spojení mezi ulicemi Na Ostrově a Široká, bude po provedení prací souvisejících se zajištěním spodní stavby lávky přes náhon odstraněno. Náhradní trasa během uzavírky povede pro pěší ulicemi Dlouhá, Radniční, kolem Hotelu Dvořák přes malou lávku do ulice Na Ostrově a naopak. Pro motorová vozidla bude přístup do této lokality zcela uzavřen. Snahou investora i zhotovitele je zkrácení doby rekonstrukce na minimum.

Rekonstrukce lávky v Široké ulici byla zahájena v prosinci roku 2011. Vzhledem k tomu, že přístup do této části města byl rekonstrukcí lávky přes Vltavu omezen, práce na lávce v Široké ulici byly pozastaveny.

Veškeré práce jsou úzce koordinovány tak, aby omezení v dané lokalitě byla co nejmenší a trvala pouze po nezbytně nutnou dobu.

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce jezu Jelení lávka na řece Vltavě a lávek v Široké ulici a u mostu Na Plášti naleznete na www.ckrumlov.cz/vltava nebo www.ckrumlov.cz/lavky.

Na rekonstrukci lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici a lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti získalo město Český Krumlov finanční prostředky ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů na základě podané žádosti do 13. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Projekt Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov je spolufinancován Evropskou unií.

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/13.02435

Další informace o městě Český Krumlov či o aktivitách Městského úřadu Český Krumlov sledujte na webových stránkách www.ckrumlov.cz/obcan.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: