aktualizováno 1. 3. 2010

Od února platí nová pravidla

aktualizováno 08.02.2010

Radní Českého Krumlova 1. února schválili dva důležité dokumenty, které upravují podmínky pro zábor veřejného prostranství za účelem prodeje či umístění reklamy.  S účinností od února jsou platná 1) Pravidla záboru veřejného prostranství pro zřízení místa za účelem prodeje a poskytování služeb a 2) Pravidla pro umisťování přenosných reklamních zařízení a pro vystavování zboží. Pravidla jsou připravena v souladu se stávající městskou legislativou, zejména s tržním řádem nebo vyhláškou o místních poplatcích. Přehled této problematiky je zveřejněn na webových stránkách v sekci Potřebuji si vyřídit - www.ckrumlov.cz/zabory.

„Smyslem a cílem nově přijatých pravidel bylo stanovit podmínky, za jakých je možné žádat o zábory veřejných prostranství nebo umístění reklamních nosičů. Tyto dokumenty stručně a jasně sdělují žadatelům, co mají respektovat, jak mají žádost připravit a zjednodušují tak celý proces komunikace s městem," objasnila smysl dokumentů místostarostka Jitka Zikmundová a doplnila: „Při tvorbě pravidel se přihlíželo zejména ke skutečnosti, že je nutné zajistit průchodnost a průjezdnost ulic a brát ohledy na historický ráz centra Českého Krumlova.

Zábor veřejného prostranství - prodej a služby

Pravidla záboru veřejného prostranství za účelem prodeje a poskytování služeb upravují podmínky pro povolování záboru veřejného prostranství pro zřízení místa za účelem prodeje a poskytování služeb na pozemcích ve vlastnictví města Český Krumlov. Tato pravidla řeší jak podmínky záboru již schválených míst, která vyjmenovává tržní řád, tak i pravidla pro vznik nových tržních míst.

Žádosti o povolení záboru veřejného prostranství pro zřízení místa za účelem prodeje a poskytování služeb pro příslušný kalendářní rok se podávají k odsouhlasení a ke schválení nejpozději do 31. 3. kalendářního roku na Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov. „Chtěla bych upozornit podnikatele, kteří měli zábor veřejného prostranství v minulých letech, aby se do konce března obrátili na městský úřad a požádali o obnovení povolení pro rok 2010," sdělila místostarostka Jitka Zikmundová.

Žádosti o povolení pro zřízení nového místa za účelem prodeje a poskytování služeb se mohou podávat průběžně. 

V případě umístění místa na pozemní komunikaci a chodníku bude ve správním řízení vydáno rozhodnutí po úhradě správního poplatku dle doby platnosti zvláštního užívání ve výši 500 Kč (na dobu do 6 měsíců), 1000 Kč (na dobu delší než 6 měsíců). Zároveň bude vyměřen místní poplatek podle vyhlášky města č.15/2003, o místních poplatcích, v platném znění.

Umisťování přenosných reklamních zařízení a vystavování zboží

Druhý dokument upravuje podmínky pro umisťování přenosných reklamních zařízení, přenosných zařízení na vystavování zboží (stojan) a vystavování zboží na veřejném prostranství na území městské památkové rezervace a městské památkové zóny Plešivec na pozemcích ve vlastnictví města. V příloze pravidel jsou i doporučení pro zájemce o vystavování zboží. V centru Českého Krumlova je například doporučeno používat dřevěných, kovových, keramických nebo přírodních materiálů. Nepřipouští se například používání světelných zdrojů pro reklamu a propagaci.

Provozovatel je povinen před umístěním zboží na pozemek ve vlastnictví města požádat Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace nebo povolení záboru veřejného prostranství. Reklamní zařízení, která se používají pro účely časově omezených kulturních, sportovních a společenských akcí, lze umístit pouze na vyhrazených místech, přičemž množství a místo bude stanoveno Oddělením kanceláře starosty Městského úřadu Český Krumlov, se souhlasným stanoviskem Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov.

Součástí všech povolení (povolení reklamního zařízení, umístění reklamního zařízení - stojanů a vystavení zboží před prodejnou) bude zároveň i vyměření poplatku v souladu s platnou vyhláškou města Český Krumlov č.15/2003, o místních poplatcích, v platném znění.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: