aktualizováno 30. 5. 2018

Startuje druhý ročník participativního rozpočtu. Město Český Krumlov rozdá na projekty občanů tři čtvrtě milionu

aktualizováno 30. 5. 2018

Pokračovat v trendu většího zapojení obyvatel do rozhodování o městě je strategií Českého Krumlova. Radnice aktuálně začíná sbírat náměty pro druhý ročník participativního rozpočtu, ve kterém si občané sami navrhnou a zvolí, čím chtějí vylepšit místo, kde žijí. Obyvatelé mají na zaslání svých nápadů celý červen.

Zastupitelé schválili realizaci dalšího ročníku projektu participativního rozpočtu, jehož cílem je více zapojit veřejnost do rozhodování o životě ve městě a realizovat drobné projekty, které vzejdou od samotných obyvatel jednotlivých částí města.

„Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí. Ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na změně jeho tváře a životě v něm podílet," vysvětluje místostarosta Josef Hermann.

Zároveň zastupitelstvo města rozhodlo navýšit o polovinu částku určenou na projekty občanů na 750 000 korun. Místní část Slupenec má navíc částku navýšenou o 22.243 korun, což jsou prostředky, které v prvním ročníku obyvatelé na své projekty nevyčerpali. Novým Dobrkovicím byl připočítán padesátitisícový bonus za nejvyšší účast při loňském hlasování. Stejná odměna čeká nejaktivnější lokalitu i letos.

Začíná sběr námětů

Sběr projektových námětů, tedy toho, co chtějí obyvatelé ve své části města udělat, např. upravit posezení mezi domy, nebo uspořádat sousedskou slavnost apod. začíná v pátek 1. června a potrvá do 30. června 2018.

Náměty je možné zasílat prostřednictvím online formuláře, který bude k dispozici na stránkách www.KrumlovSobe.cz. Další možností je vyplnit formulář v tištěné podobě a odevzdat jej do dvou sběrných boxů umístěných na radnici na náměstí Svornosti a na podatelně městského úřadu v Kaplické ulici 439, kde budou obyvatelům v případě dotazů k dispozici proškolení zaměstnanci úřadu. Formuláře budou k dispozici na uvedených webových stránkách nebo přímo u sběrných boxů. Náměty na projekty v jednotlivých městských částech mohou navrhovat občané a podnikatelé bez ohledu na trvalé bydliště.

Podmínky participativního rozpočtu se nemění. Podpořeny mohou být investiční i neinvestiční (tzv. měkké i tvrdé) projekty. V případě projektů investičního charakteru musí být v souladu s územním plánem, musí být realizovány na majetku města (příp. musí být předem vyjasněny a vyřešeny majetkoprávní vztahy). Projekty nesmí být v kolizi s jinými, jedná se o veřejně přístupné projekty dostupné všem obyvatelům (děti, rodiče, dospělí, senioři, zdravotně postižení atd.). V případě tzv. měkkých projektů lze žádat na komunitní aktivity, společenské a volnočasové aktivity, které budou zajišťovány přímo navrhovateli projektu.

Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé části města

Participativní rozpočet 2019

Další postup

V polovině července se uskuteční veřejné setkání s předkladateli námětů. Cílem setkání bude projekty představit, objasnit, příp. se mohou projekty s obdobným záměrem spojit.

Přes léto městský úřad posoudí náměty z hlediska jejich realizovatelnosti a v září se pak uskuteční další setkání, na kterém již budou představeny projektové náměty, které prošly touto kontrolou.

Popularizaci projektů si předkladatelé zajistí především sami, je na každém z nich, aby přesvědčil sousedy hlasovat právě pro jeho záměr. Hlasování pak proběhne na podzim a v jednotlivých částech města mohou hlasovat pouze obyvatelé, kteří jsou zde hlášeni k trvalému pobytu.

Poté, co budou hlasováním vybrány vítězné projekty, budou předloženy zastupitelstvu a zapracovány do návrhu rozpočtu na příští rok 2019. Realizaci investičních akcí zajistí příslušný odbor městského úřadu, komunitní, volnočasové projekty apod. si realizuje předkladatel.

Aktuálně je v plném proudu také realizace deseti vítězných projektů loňského ročníku.

Aktuality k projektu budou zveřejňovány na www.KrumlovSobe.cz.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: