aktualizováno 31. 1. 2018

Zabezpečení chodníků a zábradlí na mostu Dr. Edvarda Beneše

aktualizováno 31. 1. 2018

V nejbližších dnech začnou na mostu Dr. Edvarda Beneše v centru Českého Krumlova zabezpečovací práce na zamezení vstupu na chodníky a k zábradlí. Dle závěrů z provedeného diagnostického průzkumu dochází v místech zakotvení zábradlí k zatékání vody, poškození izolace a oslabování výztuže. Do budoucna by tak mohla být narušena stabilita a funkčnost zábradlí.

Mimořádná prohlídka a průzkum, kterými prošel most Dr. Edvarda Beneše v loňském roce, zjistily nevyhovující stav výztuží zábradlí, kam se přes oslabenou izolaci dostává voda.

„Technický stav mostu není ve fázi, že by hrozilo jeho zřícení, nicméně most se pomalu blíží ke konci životnosti. Proto jsme na základě závěrů a doporučení z diagnostického průzkumu přistoupili k bezpečnostním opatřením a oddělení chodníků provizorním zábradlím," vysvětluje starosta Dalibor Carda.

V rámci zajištění bezpečnosti budou v nejbližších dnech zahájeny práce na uzavření chodníků po obou stranách mostu pomocí dřevěných zábran. Most se nachází v pěší zóně a nebude uzavřen pro dopravu, ani pro pěší. Provedená opatření budou trvat do doby realizace rekonstrukce mostu.

Město má v současné době vyčleněné finance na projektovou dokumentaci a bude plánovat, co s mostem dál. „Dle doporučení zpracovatele studie a na základě ekonomického zhodnocení s ohledem na životnost byla jednoznačně doporučena kompletní rekonstrukce - nový most ve stejném architektonickém stylu, neboť se jedná o unikátní funkcionalistickou konstrukci na území Českého Krumlova," přibližuje stav starosta. Celou situaci komplikuje i skutečnost, že se jedná o jediný most na výjezdu z centra města.

Město spravuje celkem 23 mostních objektů - patnáct mostů (z toho dvě mostní provizoria) a osm lávek pro pěší. Dle platných předpisů se periodicky provádí běžné, hlavní a mimořádné prohlídky. Na opravy a údržbu lávek a mostů je ročně vyčleněna částka přibližně ve výši jednoho milionu korun.

V posledních deseti letech město kompletně zrekonstruovalo sedm mostních konstrukcí: Lazebnický most přes Vltavu, nadjezd nad silnicí I/39 u kina Luna, lávku pro pěší přes Vltavu pod Plášťovým mostem, most přes náhon u mlýna, lávku přes náhon na Ostrov, lávku přes Vltavu k pivovaru a most v ulici Na Spojce. V roce 2017 město odkoupilo od Správy státních hmotných rezerv mostní provizorium přes Vltavu u pivovaru, na kterém byl současně zřízen nový způsob uložení mostovky.

Přiložená dokumentace

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Karel Jirovec
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: karel.jirovec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 710

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: