aktualizováno 28. 2. 2019

Výběrová řízení na ředitele/ředitelky škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem

aktualizováno 28. 2. 2019

Rada Jihočeského kraje vyhlašuje 19 konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem.

Bližší informace pro zájemce o výběrových řízeních, přihlášky a další dokumenty naleznete na webových stránkách Jihočeského kraje zde.

Uzávěrka přihlášek do konkurzních řízení je 27. března 2019 v 16.00 hodin.

Kontakt

Ing. Hana Šímová

vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje

tel.: 386 720 846

e-mail: simova@kraj-jihocesky.cz

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov