aktualizováno 16. 8. 2016

Odpadové aktuality

aktualizováno 16. 8. 2016

V únoru tohoto roku byly na šesti místech v katastru města umístěny šedé kontejnery na vyřazené drobné elektrospotřebiče (rychlovarné konvice, mixery, telefony, vysoušeče, žehličky, topinkovače, fritézy, kabely, CD nosiče apod.). Se sběrem této komodity město nemělo žádnou zkušenost, a tak očekávání nebyla velká. „V červnu při vývozu jsme byli mile překvapeni - celkem bylo svezeno více než 1 100 kg," uvedl starosta Dalibor Carda.

Je vidět, že jsou občané města odpovědní a třídění odpadů přijali jako běžnou součást svého denního života. Firma, která svezená elektrozařízení zpracovává, vrací zpět do výrobního cyklu 98 % vytříděného materiálu. Šetří se tak obnovitelné i neobnovitelné zdroje a snižuje zátěž pro životní prostředí.

Z pohledu města dochází:

• k úspoře finančních prostředků (za uložení odpadu na skládku)
• k příjmu do rozpočtu města (firma odebírající uvedený odpad městu za jeho odběr platí)
• není zaplňována městská skládka uvedeným druhem odpadu (před instalací kontejnerů převážná část tohoto odpadu končila v kontejnerech na komunální odpad a následně na skládce). Vezmeme-li v úvahu i další typ odpadu (oděvy, obuv, hračky), kterého se v loňském roce v bílých kontejnerech shromáždilo více než 1 tuna, jedná se už o významný podíl ušetřeného místa na městské skládce.

Velké elektrospotřebiče (ledničky, pračky, mrazáky, televize, PC apod.) jsou i nadále odebírány na sběrném dvoře v Kaplické ulici. Otevírací doba: pondělí, středa od 14.30 do 18.00 hod., v sobotu pak od 10.00 do 16.00 hod.

V současné době se aktualizuje mapový podklad na webových stránkách města (v sekci Geoportál), kde obyvatelé naleznou přehlednou mapu odpadového hospodářství s vyznačením všech odpadových nádob (nádoby na komunální odpad, kontejnery na papír, plast, sklo, oděvy, elektrospotřebiče i odpadkové koše) s jejich přesným umístěním v celém katastru města.

„Mnozí z vás zaznamenali, a jsme rádi, že i kladně hodnotili, výstavbu nových podzemních kontejnerů u parkoviště P3 u Domu dětí a mládeže a v Pivovarské ulici. Doufáme, že významné navýšení kapacity nádob u všech druhů odpadů povede nejen ke zvýšení objemu separovaných odpadů, ale zajistí i čistotu veřejných prostranství v okolí stanovišť. V případě, že se nové kontejnery v praxi osvědčí, bude se město věnovat přípravě výstavby dalších stanovišť, včetně lokalit se sídlištní zástavbou," doplnil Dalibor Carda.

Závěrem město opětovně apeluje na uživatele, aby při odkládání odpadu dbali na jeho objemovou minimalizaci (rozložení krabic, sešlápnutí PET lahví). V opačném případě pak dochází (především v případě kontejnerů na papír) k jejich "přeplňování", což znamená zbytečné navýšení nákladů na jejich svoz.

 

Podzemní kontejnery

Kontakt

Vaše případné připomínky a náměty prosím směřujte na Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Český Krumlov, tel. 380 766 557.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: