aktualizováno 8. 1. 2010

Českokrumlovští průvodci získali titul „Oficiální průvodce města Český Krumlov"

26. května 2009

Průvodci - titulkaČlenové Sdružení průvodců Jihočeské hospodářské komory získali dnes v obřadní síni českokrumlovské radnice povolení používat titul Oficiální průvodce města Český Krumlov. Starosta Luboš Jedlička a místostarostka Jitka Zikmundová předali průvodcovské odznaky s logem města a společně se sedmnácti průvodci podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci. Všem průvodcům za vznik sdružení poděkoval Otakar Veselý, místopředseda představenstva Jihočeské hospodářské komory a popřál hodně podnikatelských úspěchů a minimum neoficiální konkurence. Ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu Miroslav Reitinger uvítal iniciativu, která profesionálně přistupuje k rozvoji cestovnímu ruchu v Českém Krumlově.

„Dnešní slavnostní akt je důkazem, že se zde podařilo sjednotit zájmy profesního sdružení drobných podnikatelů a města Český Krumlov. Celkem 18 profesionálních průvodců, členů Sdružení průvodců Jihočeské hospodářské komory absolvovalo cyklus odborných přednášek, a tím splnilo poslední z dohodnutých podmínek pro získání titulu. Status "Oficiální průvodce města Český Krumlov" by se měl stát výzvou pro další zájemce i stávající členy. Průvodci deklarují zájem pokračovat v dalším odborném vzdělávání i v následujících letech. Motto je jasné: Chceme-li přilákat do města kvalitní klientelu, musíme trvale nabízet kvalitní služby. Architektonický a kulturní odkaz, který zde předchozí generace vytvářely po staletí, k tomu vyzývá a zavazuje," deklarovali jednatelé Sdružení Stanislav Jungwirth a Oto Šrámek.

„Spolupráce se Sdružením průvodců je v souladu se schválenou prioritou jednoho z cílů Strategického plánu rozvoje města Český Krumlov, který požadoval vznik sítě profesních sdružení ze zástupců veřejné správy, podnikatelských a neziskových subjektů. Spolupráce se Sdružením byla zahájena již v roce 2008 především v oblasti marketingové podpory," upřesnila místostarostka Jitka Zikmundová.

Sdružení průvodců Jihočeské hospodářské komory je dobrovolnou profesní organizací, která slučuje průvodce z jihočeského kraje; organizace sídlí v Českém Krumlově. Sdružení bylo založeno v roce 2007 z vlastní iniciativy českokrumlovských průvodců a působí jako odborná sekce v rámci Jihočeské hospodářské komory.

„Hlavním cílem Sdružení je trvalé posilování profesionální kvality průvodcovských služeb v regionu. Angažovaný přístup by měl přispět ke spokojenosti návštěvníků," uvedla vedoucí Destinačního managementu Libuše Smolíková.

 „Místní průvodci chtějí takto vyslat zřetelný a pozitivní signál o kvalitě služeb všem klientům a dalším subjektům z oblasti cestovního ruchu. Sdružení vychází z přesvědčení, že město UNESCO Český Krumlov, které sbírá celou řadu mezinárodních ocenění, si zaslouží kvalitní interpretaci," sdělil českokrumlovský průvodce a jednatel Sdružení průvodců Stanislav Jungwirth.

Jihočeské památky jsou oblíbenou destinací miliónů zahraničních návštěvníků. Český Krumlov navštíví za rok více než jeden milion turistů. „Zprostředkovateli přímého kontaktu klienta s památkami jsou právě průvodci a jejich projev utváří a ovlivňuje výsledný dojem návštěvníka. Průvodce na vysoké jazykové úrovni s hlubokými odbornými znalostmi je nesporným přínosem pro každou turistickou destinaci, zejména pak pro UNESCO památky," doplnil další jednatel Sdružení, českokrumlovský průvodce Ota Šrámek.

Podmínkami členství ve Sdružení jsou platný živnostenský list „průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu", místo podnikání (uvedeno na živnostenském listu) v Jihočeském kraji, členství v Jihočeské hospodářské komoře, minimálně 3 roky praxe v průvodcovské činnosti (v případě prokazatelné odborné garance může být udělena výjimka) a absolvování pravidelných odborných přednášek.

Služby českokrumlovských průvodců si mohou vyzkoušet i místní. V rámci oslav 700 let a Slavností pětilisté růže organizuje Sdružení průvodců Jihočeské hospodářské komory ve spolupráci s městem zdarma prohlídky města pro místní. Prohlídky se uskuteční ve středu 17. června zcela bezplatně ve dvou časech, od 18 a od 19 hodin. Městem bude provázet jednotlivé skupiny celkem deset místních průvodců, sraz bude na náměstí Svornosti u kašny. Z organizačních důvodů je nutná předchozí rezervace místenky v Infocentru Český Krumlov (náměstí Svornosti 2), kde bude také zdarma k vyzvednutí.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: