aktualizováno 27. 11. 2014

 

Simulované zasedání Zastupitelstva se studenty a studentkami Gymnázia Český Krumlov

aktualizováno 20. 11. 2014

VÍTE, CO TRÁPÍ STUDENTY V ČESKÉM KRUMLOVĚ?

PŘIJĎTE SI POSLECHNOUT JEJICH NÁZORY NA AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MĚSTA A ZAPOJIT SE DO DISKUZE!

Vážené dámy, vážení pánové, milé studentky, milí studenti,


srdečně Vás zveme na simulované zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov, kde na místa zastupitelů a zastupitelek usednou studenti a studentky Gymnázia Český Krumlov. Projednají témata, která považují ve svém okolí za důležitá, a navrhnou, co by sami změnili.

Datum a čas: pátek 28. listopadu 2014, 9:00 hodin (do cca 11:30 hodin)

Místo: zasedací místnost Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro


Zasedání zahájí a povede starosta města Český Krumlov Mgr. Dalibor Carda. Studenti se ho zeptají, zda a jak zastupitelstvo řeší vybrané problémy. Poté mladí „zastupitelé a zastupitelky" rozdělení do fiktivních politických stran představí své návrhy usnesení. Budou se je snažit obhájit v diskuzi a prosadit jejich přijetí při hlasování.

             Simulované zasedání Zastupitelstva

Simulované jednání je vyvrcholením třídenní simulační hry o komunální politice „Mladí lidé rozhodují", kterou ve městě pořádá zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice ve spolupráci s městem Český Krumlov a Gymnáziem Český Krumlov. V průběhu hry se studenti pod vedením zkušených lektorů seznamují s praktickým fungováním komunální politiky a přemýšlí o problémech ve svém bezprostředním okolí.

Těšíme se na Vaši návštěvu!


Mgr. Dalibor Carda, starosta města

PaedDr. Hana Bůžková, ředitelka Gymnázia Český Krumlov

Mgr. Martin Voráč, koordinátor projektu Český Krumlov  z pověření Friedrich-Ebert-Stiftung, e. V. - zastoupení v České republice

    Loga Města a Gymnázia


 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov