aktualizováno 28. 7. 2023

Kronika města Český Krumlov 2018

Politický a veřejný život města v roce 2018 

Městská samospráva 

Rada města Český Krumlov: 

 • Mgr. Dalibor Carda (ČSSD, po volbách v listopadu 2018 SN MPV), starosta, radní, zastupitel
 • Ing. Josef Hermann (KDU-ČSL), 1. místostarosta, radní, zastupitel
 • Mgr. Martin Hák (NEZ a TOP 09), 2. místostarosta, radní – od 15. 11. 2018
 • Bc. Ivo Janoušek (SN MPV), 3. místostarosta, radní – od 15. 11. 2018
 • Mgr. Ivana Ambrusová (ČSSD), radní, zastupitelka
 • Milan Kotlár (NEZ a TOP 09), radní, zastupitel – od 15. 11. 2018
 • Ing. Jiří Olšan (KDU-ČSL), radní, zastupitel – od 15. 11. 2018
 • MUDr. Jindřich Florián (ČSSD), radní, zastupitel – do 15. 11. 2018
 • Bc. Martin Lobík (TOP 09), radní, zastupitel – do 15. 11. 2018
 • Rudolf Vejskrab (ČSSD), radní, zastupitel – do 15. 11. 2018
 • Ing. Jitka Zikmundová, MBA (SN MPV), radní, zastupitel – do 15. 11. 2018

Šest politických stran a hnutí zvolených v komunálních volbách v Českém Krumlově podepsalo ve čtvrtek 8. listopadu 2018 koaliční dohodu. Koalice má tak čtrnáct mandátů ve třiadvacetičlenném zastupitelstvu, jehož první a zároveň ustavující jednání se konalo dne 15. listopadu 2018.

Zastupitelé města Český Krumlov zvolení v letošních komunálních volbách za KDU-ČSL
(3 mandáty), SPOLEČNĚ PRO KRUMLOV – Nezávislí a TOP 09 (celkem 3 mandáty), Sdružení nezávislých – Město pro všechny (celkem 3 mandáty), Nezávislé a Zelené (celkem 2 mandáty), ČSSD
(celkem 2 mandáty) a Reálný Krumlov (celkem 1 mandát) se ve čtvrtek večer 8. listopadu 2018 dohodli na finální spolupráci a podepsali koaliční dohodu.

Dokumentem stanovují strany určení kompetencí ve správě města na následující volební období. Na post starosty strany navrhli Dalibora Cardu (SN-MPV), 1. místostarostou Josefa Hermanna (KDU-ČSL). Navíc se koaliční partneři dohodli na posílení samosprávného vedení města o pozice dvou neuvolněných místostarostů. Na funkci 2. místostarosty je určen Martin Hák (NEZ a TOP 09), v jehož gesci bude koordinace činností v cestovním ruchu, sportu a volnočasových aktivit. Oblast kultury nově spadá 3. místostarostovi, kterým se stal Ivo Janoušek (SN-MPV).

Do sedmičlenné rady města k výše jmenovaným zasedla také Ivana Ambrusová (ČSSD), Jiří Olšan (KDU-ČSL) a Milan Kotlár (NEZ a TOP 09). Vedením finančního výboru zastupitelstva města bude pověřen Roman Kneifl (KDU-ČSL), do funkce předsedy kontrolního výboru pak budou moci dosadit svého kandidáta opoziční strany.

Účelem koaliční dohody je mimo jiné stanovení závazků a shoda na základních programových tezích správy a rozvoje města. Tyto teze se stanou základem Programového prohlášení Rady města Český Krumlov, k jehož vypracování a zveřejnění se zavazují, a to nejpozději do 90 dnů od zvolení rady města.

„Budeme se soustředit na dokončení rozpracovaných projektů, na jejichž přípravě jsme pracovali řadu měsíců. Především jde o dokončení opláštění zimního stadionu, rekonstrukci areálu hřbitova, vybudování terminálu zájezdových autobusů a mnoho dalších projektů. Samozřejmou prioritou jsou rekonstrukce vodovodů a kanalizací, veřejných osvětlení, komunikací ve městě,“ uvedl místostarosta Josef Hermann.

Východiskem pro tvorbu programových priorit koalice jsou koncepční dokumenty – zejména pak Strategický plán rozvoje města, Komplexní dopravní koncepce a Strategie cestovního ruchu, které město nechalo zpracovat v minulém volební období.

Do základních programových tezí patří dokončení nového územního plánu, který bude klást důraz na rozvojové plochy bydlení. Hlavní lokalitou připravovanou pro výstavbu se stane areál bývalých kasáren ve Vyšném.

V investicích se město zaměří na dokončení rekonstrukce autobusového nádraží, resp. nádražní budovy. Dále chce město vyřešit problém s vlastnictvím čistírny odpadních vod, tj. odkoupit čistírnu s obchvatným kanálem do majetku města, příp. vybudovat novou čistírnu.

„Mezi větší investiční akce chceme zahrnout rekonstrukce Lazebnického a Benešova mostu, rekonstrukci městské knihovny v Prelatuře a objektu bývalé prádelny v Hradební ulici, revitalizace vybraných veřejných prostranství, modernizace a rozšiřování sítí dětských hřišť, volnočasových sportovních arén pro děti i dospělé,“ vyjmenovává z obsahu dohody starosta Dalibor Carda.

Nově se chce koalice intenzivně zabývat revitalizací sportovního areálu na Chvalšinské ulici včetně modernizace plaveckého bazénu s venkovním koupáním. Radnice také podnikne kroky k přípravě výstavby víceúčelové všesportovní haly a bude nadále pokračovat ve spolupráci s okolními obcemi a s Jihočeským krajem na přípravě vybudování Povltavské cyklostezky.

„Nadále budeme pokračovat ve snaze o co nejširší zapojování občanů do plánování a rozhodování o budoucnosti města. Zásadní koncepční materiály či projekty města budou vznikat za participace odborné i laické veřejnosti,“ uzavřel místostarosta Josef Hermann.

Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 se konalo ustavující jednání Zastupitelstva města Český Krumlov, kde zastupitelé volili starostu, místostarosty, členy rady města a členy finančního výboru.

Post starosty potřetí obhájil Dalibor Carda, 1. místostarostou se stal Josef Hermann. Nově je samosprávné vedení města posíleno o pozice dvou neuvolněných místostarostů. Na funkci
2. místostarosty je zvolen Martin Hák, v jehož gesci bude koordinace činností v cestovním ruchu, sportu a volnočasových aktivit. Oblast kultury spadá do kompetence 3. místostarostovi, kterým se stal Ivo Janoušek.

Do sedmičlenné rady města k výše jmenovaným zasedne také Ivana Ambrusová, Jiří Olšan a Milan Kotlár. Vedením finančního výboru zastupitelstva města je pověřen Roman Kneifl, dalšími členy byli zvoleni Milan Vaňásek a Hana Procházková. Předseda kontrolního výboru je v Krumlově zpravidla dosazován z opozičních stran. Kandidát na vedení kontrolního výboru a další členové budou zvoleni na jednom z dalších jednání zastupitelstva.

„Díky obnoveným mandátům můžeme nepřetržitě pokračovat v zadání a úkolech z minulého volebního období, můžeme souvisle navázat dalšími kroky. Oblasti a témata, kterým se chceme v tomto volebním období prioritně věnovat, jsou ukotveny v koaliční dohodě, detailněji pak budou rozpracovány v programovém prohlášení rady města,“ uvedl starosta Dalibor Carda.

 

Zastupitelstvo města Český Krumlov pro období 2018 – 2022:

ČSSD

Mgr. Ivana Ambrusová

MUDr. Jindřich Florián

 

ANO

Rudolf Blahovec

Milan Hodboď

Ing. Barbora Šiftová

 

KDU – ČSL

Ing. Josef Hermann

Mgr. Roman Kneifl

Ing. Jiří Olšan

 

ODS

Běla Dvořáková

Zbyněk Toman

 

KSČM

Petr Šandera

 

Společně pro Krumlov – Nezávislí a TOP 09

Mgr. Martin Hák

Milan Kotlár

MUDr. Martin Fürst

 

Sdružení nezávislých – Město pro všechny (SN – MPV)

Mgr. Dalibor Carda

Mgr. Bohumil Florián

Bc. Ivo Janoušek

 

Nezávislí a Zelení

Mgr. Jiří Bloch

MUDr. Jan Vorel

 

Hnutí Krumlováci

Vojtěch Němec, BBA

Mgr. Václav Velek

 

Reálný Krumlov (RK)

MUDr. Jiří Klosse

 

bez politické příslušnosti (zvolen za KSČM): Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D.

 

Rada města Český Krumlov pro období 2018 – 2022:
 

 • Mgr. Dalibor Carda – starosta, radní, zastupitel
 • Ing. Josef Herman – 1. místostarosta, radní, zastupitel
 • Mgr. Martin Hák – 2. místostarosta, radní, zastupitel
 • Mgr. Ivo Janoušek – 3. místostarosta, radní, zastupitel
 • Mgr. Ivana Ambrusová – radní, zastupitel
 • Milan Kotlár – radní, zastupitel
 • Ing. Jiří Olšan – radní, zastupitel

 

Programové prohlášení Rady města Č. Krumlov pro volební období 2018 až 2022

Rada města Český Krumlov v návaznosti na koaliční dohodu, která byla uzavřena mezi KDU-ČSL, SPOLEČNĚ PRO KRUMLOV – Nezávislí a TOP 09, Sdružením nezávislých – Město pro všechny, sdružením Nezávislí a Zelení, ČSSD a Reálným Krumlovem, vyjadřuje tímto prohlášením společnou vůli dosáhnout při výkonu veřejné správy města co nejlepších podmínek pro koncepční a vyvážený rozvoj města a pro co nejkvalitnější život občanů a podnikatelů v našem městě.

Programové prohlášení Rady města Český Krumlov je závazkem politické reprezentace města Český Krumlov na volební období 2018 až 2022 a zahrnuje priority, na něž bude kladen hlavní důraz.                                  

Hlavní priority programového prohlášení Rady města Český Krumlov pro vybrané oblasti života města:

Základním východiskem pro tvorbu programových priorit správy a rozvoje města v tomto volebním období jsou v uplynulých čtyřech letech vypracované a schválené koncepční dokumenty – zejména pak Strategický plán rozvoje města, který pojmenoval jasnou vizi dalšího rozvoje města a definoval tři základní problémové oblasti – DOPRAVA („Pohyb a doprava po městě, propojení centra a okolí – mobilita“), oblast CESTOVNÍ RUCH („Obraz města a cestovní ruch, centrum, soužití obyvatel města a turistů“) a oblast OTEVŘENÁ RADNICE („Otevřené město - participace, komunikace, spolupráce a podpora okrajových čtvrtí“), dále pak Komplexní dopravní koncepce a Strategie cestovního ruchu.

Naše práce tak bude navazovat na uvedené i další koncepce zpracovávané v minulých letech (např. územní studie veřejných prostranství pro lokality Vyšný, kasárna a Nové Spolí, návrh optimalizace sítě městské autobusové dopravy, projekt městských vycházkových okruhů, studie pěší zóny, komunitní plán sociálních služeb atp.). V oblasti tvorby koncepčních dokumentů v tomto volebním období představíme veřejnosti základní strategii digitálně řízeného města (Digitální Krumlov) a pak dokončíme přípravu nového územního plánu s akcentem na rozvojové plochy bydlení, a to jak hromadného (včetně dostupných nájemních bytů), tak bydlení individuálního. Další koncepční práce v uplynulém období probíhala za široké participace občanů města, širší laické i odborné veřejnosti.

V úsilí o co největší informovanost a zapojování občanů města do spolurozhodování o budoucnosti města hodláme pokračovat i v tomto volebním období. Jsme si plně vědomi, že tvorba koncepčních dokumentů, ale i rozhodování o zásadních projektech je nemyslitelná bez participace veřejnosti.

 

I. Hospodaření města a investiční politika

1. Prvořadým cílem v oblasti hospodaření města je pokračovat v nastoleném trendu vyrovnaného a stabilního rozpočtu města s postupným meziročním navyšováním přebytku běžného hospodaření jakožto hlavního zdroje nových městských investic.

2. Opětovně prověříme a společně posoudíme všechny již dříve definované možnosti navýšení rozpočtových zdrojů, prvořadě se zaměříme na zvýšení příjmů města z cestovního ruchu (blíže viz kapitola Cestovní ruch).

3. Nadále budeme klást důraz na hospodárné nakládání s majetkem města včetně snižování energetické náročnosti budov a využívání obnovitelných zdrojů energie a na co nejefektivnější hospodaření městských společností s akcentem na jejich přínos pro město a jeho občany.

4. Nebudeme rozprodávat městský majetek, který je zdrojem příjmů či jiných přínosů pro město, a budeme usilovat o jeho další zhodnocování.

5. V rámci tvorby nového územního plánu se prioritně zaměříme na určení vhodných lokalit pro novou hromadnou a individuální bytovou výstavbu s cílem vytvoření nových příležitostí pro bydlení a zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel města. Využijeme k tomu již zpracované či rozpracované územní studie (Vyšný, Nové Spolí).

6. Naší okamžitou rozvojovou a investiční prioritou bude developerská příprava území pro novou výstavbu v souladu s dosud platnou územně plánovací dokumentací města, zejména pak v areálu bývalých kasáren ve Vyšném, kde by kromě bydlení měla postupně vzniknout adekvátní občanská vybavenost, zařízení pro sociální služby, vzdělávání, vědu a výzkum.

7. Základní přehled nejvýznamnějších městských investic, na které se ve volebním období přednostně zaměříme:

 • Dokončení rekonstrukce autobusového terminálu a obslužné budovy autobusového nádraží.
 • Pořízení vlastní čistírny odpadních vod (ČOV) – odkoupením současné čističky odpadních vod s obchvatným kanálem, příp. přípravou výstavby nové čistírny.
 • Vybudování terminálu zájezdových autobusů za účelem nezbytné regulace stále rostoucího počtu krátkodobých turistů a zvýšení příjmů města z turismu.
 • Dokončení rekonstrukce a modernizace zimního stadionu.
 • Komplexní rekonstrukce areálu hřbitova.
 • Rekonstrukce mostu Dr. Edvarda Beneše a Lazebnického mostu.
 • Rekonstrukce objektu bývalé prelatury s jednoúčelovým využitím pro městskou knihovnu.
 • Rekonstrukce objektu bývalé prádelny v Hradební ulici jakožto zázemí pro kulturně společenské multižánrové aktivity místních umělců a tvůrců.
 • Rekonstrukce objektu Špičák 114 za účelem vytvoření centra sociálních a komunitních služeb.
 • Revitalizace a zvelebování vybraných veřejných prostranství města, postupná tvorba tzv. lokálních městských center.
 • Modernizace a rozšiřování sítě dětských hřišť, sportovních arén pro děti i pro dospělé osoby a dalších míst pro volnočasové aktivity.
 • Realizace z dotace spolufinancované cyklostezky Chvalšinská – Špičák – Českobratrská
 • Vybudování alternativní pěší a cyklo komunikace podél Vltavy pod silnicí I/39 (propojení sídliště Mír s centrem města).
 • Zahájení přípravy výstavby nových nájemních městských bytů.
 • Příprava vybudování městského domova pro seniory.
 • Předprojektová a projektová příprava revitalizace sportovního areálu na Chvalšinské ulici jakožto sportovně relaxační zóny s akcentem na modernizaci místního plaveckého bazénu s dostavbou venkovního koupání. Zahájení přípravy výstavby víceúčelové všesportovní haly, která by splňovala požadované rozměry sportovišť, zejména pro kolektivní sporty, a umožňovala by využití i pro kulturně společenské akce.
 • Pokračování v postupné rekonstrukci městských inženýrských sítí a základní městské infrastruktury – vodovodů a kanalizací, komunikací, mostů, veřejného osvětlení atp.
 • Spolupráce s okolními obcemi a Jihočeským krajem na přípravě vybudování „Povltavské cyklostezky“ (Lipno – Český Krumlov – Zlatá Koruna).
 • Navyšování finanční alokace tzv. participativního rozpočtu, tj. rozpočtových prostředků určených na projekty a aktivity, o nichž spolurozhodují samotní obyvatelé ve svých městských částech.

 

II. Bydlení

1. Jsme si plně vědomi akutní potřeby tvorby nových možností bydlení ve městě. Jak je uvedeno výše, při tvorbě nového územního plánu budeme klást zásadní důraz na rozšíření rozvojových ploch pro bydlení, a to jak hromadného (bytové domy), tak bydlení individuálního (rodinné domy).

2. Zaměříme se prvořadě na využití areálu bývalých kasáren ve Vyšném, kde by měla postupně vzniknout zcela nová a plnohodnotná městská čtvrť pro více než 1 000 obyvatel. Je to místo s náležitou občanskou vybaveností respektující současné požadavky na ohleduplnost nové zástavby k přírodnímu a životnímu prostředí této výjimečné lokality. Dalšími připravovanými lokalitami pro novou, převážně individuální bytovou výstavbu bude severní lokalita Vyšného (nad kasárnami) a v Novém Spolí, tzv. „Třešňovka“.

3. Zvýšení nabídky bydlení ve městě chceme dosáhnout jednak vytvořením příležitostí pro výstavbu rodinných a bytových domů v režii soukromých vlastníků a developerů, jednak vlastní výstavbou. Vlastní městskou výstavbu zaměříme zejména na cenově dostupné nájemní bydlení jak pro mladé rodiny s dětmi, tak pro seniory.

4. Za pomoci platných legislativních nástrojů budeme usilovat o důslednou eliminaci využívání bytů v bytových domech pro krátkodobé ubytování návštěvníků města (Airbnb).

 

III. Doprava

1. Kromě prvořadého důrazu na bezpečnost se zaměříme ve spolupráci a s nezbytnou pomocí státu a kraje na opatření směřující ke zlepšení průjezdnosti městem, především pak na přebudování kapacitně nevyhovujících kruhových křižovatek U Trojice a v Domoradicích na světelně řízené.

2. Budeme realizovat návrhy opatření směřujících ke zlepšení podmínek parkování osobních vozidel obyvatel na sídlištích a dalších obytných částech města.

3. Zefektivníme a optimalizujeme síť městské autobusové dopravy (MAD) zlepšením její dostupnosti a dopravního komfortu. Hlavním cílem optimalizace MAD je zvýšení počtu přepravovaných osob a ulehčení dopravní situaci ve městě. V městské autobusové dopravě zavedeme jízdné zdarma pro seniory od 65 let věku. Na základě vyhodnocení učiněných kroků přijmeme další opatření ke zlepšení dopravní obslužnosti pro seniory a lidi se zdravotním postižením, např. zavedením tzv. Senior taxi.

4. Budeme klást důraz i na rozšíření městské cyklistické a pěší dopravní sítě. Prvním krokem bude vybudování cyklostezky od Chvalšinské silnice ke Špičáku, resp. do Českobratrské ulice, v druhém kroku budeme ve spolupráci s ŘSD připravovat vybudování nové pěší a cyklo komunikace podél silnice I/39 propojující centrum s křižovatkou U Trojice.

5. Na podkladu Studie pěší zóny zrealizujeme projekt digitálně řízených mobilních zábran zamezujících vjezd motorových vozidel do pěší zóny bez oprávnění. Cílem těchto opatření bude podstatné snížení dopravy v historickém centru města.

 

IV. Cestovní ruch

1. Vědomi si významu, příležitostí, ale i rizik, které přináší cestovní ruch pro město, zaměříme se na naplňování opatření v minulém období přijaté Strategie cestovního ruchu, jejichž naplněním by se měl cestovní ruch ve městě postupně ubírat dlouhodobě udržitelným směrem.

2. Mezi klíčové úkoly a cíle patří na jedné straně eliminace nežádoucích faktorů vývoje cestovního ruchu pomocí regulativních nástrojů, na straně druhé rozšíření nabídky pro návštěvníky o okolní zajímavá místa, zvláště pak oblast Lipenska, s cílem zvýšit počet a pobyt vícedenních návštěvníků na úkor těch krátkodobých.

3. Zrealizujeme připravovaný záměr změny způsobu řízení naší destinace prostřednictvím nově vzniklé destinační společnosti, jejímiž členy se stanou okolní obce a subjekty působící v oblasti cestovního ruchu.

4. Dokončíme kroky směřující k podstatnému zvýšení příjmů města z cestovního ruchu. Základem budou příjmy z parkovacího systému, zejména pak z oblasti zájezdových autobusů a poplatky od ubytovatelů. Vyšší příjmy z cestovního ruchu využijeme pro nové městské investice s důrazem na splácení investičního dluhu na infrastruktuře okrajových částí města, posílení aktivit pro obyvatele města v historickém centru a konkrétní projekty pro občany.

 

V. Školství

1. Zachováme současnou síť mateřských a základních škol a budeme pokračovat v jejich zvelebování a modernizaci včetně venkovních zázemí určených pro sportovně relaxační vyžití dětí.

2. Budeme se snažit reflektovat zájem rodičů o tzv. alternativní školní výuku na základě uskutečněného průzkumu.

3. Zahájíme předprojektovou přípravu výstavby nové mateřské školy v areálu bývalých kasáren ve Vyšném.

4. Nadále budeme ve městě podporovat aktivity celoživotního vzdělávání, např. typu „Akademie 3. věku“.             

 

VI. Sociální oblast

1. V souladu s aktualizovaným komunitním plánem sociálních a souvisejících služeb, který bude dokončen v roce 2019, zaměříme pozornost na efektivní rozšiřování a zkvalitňování nabídky sociálních služeb ve městě s důrazem na podporu komunitních služeb umožňujících žít uživatelům co nejdéle ve svém prostředí. Zaměříme se i na další rozšiřování služeb pro seniory, kteří se o sebe nemohou sami postarat.

2. Na základě definovaných potřeb vytvoříme i investiční plán, který umožní postupně efektivně využít objekty v majetku města pro rozvoj zázemí potřebných sociálních služeb, poskytovaných seniorům, dětem, lidem se zdravotním postižením či nízkopříjmovým rodinám s dětmi.

3. Učiníme veškeré kroky k vybudování městského domova pro seniory.

4. S využitím vlastních a dotačních zdrojů budeme usilovat o zvýšení kapacity tzv. sociálního (dostupného) bydlení pro obyvatele města. Zároveň učiníme další kroky k řešení situace lidí bez domova.

5. Budeme nadále podporovat zapojování dlouhodobě nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací či tzv. veřejné služby, například ve prospěch zkvalitňování prostředí ve městě (úklid, údržba zeleně, komunikací).

6. Ve spolupráci s neziskovými charitativními organizacemi uplatníme veškeré účinné koncepční a systémové nástroje pomoci sociálně vyloučeným skupinám obyvatel.

7. Na podporu rodin s malými dětmi zrušíme poplatek za komunální odpad dětem do tří let věku. V městské autobusové dopravě pak zavedeme jízdné zdarma pro seniory od 65 let věku.

8. Podpoříme iniciativu vzniku mobilní hospicové péče.

 

VII. Kultura, sport, volný čas

1. Budeme nadále podporovat činnost městského divadla, městského kina, městské knihovny a dalších stálých kulturních institucí bez ohledu na jejich vlastnictví či provozovatele. Zaměříme se na podporu konání nekomerčních kulturních akcí ve městě, abychom podpořili pestrost a šíři kulturní nabídku pro místní obyvatele.

2. Zaměříme se na zefektivnění provozu Klášterů Český Krumlov, zejména na jejich provoz po skončení tzv. doby projektové udržitelnosti, s důrazem na zachování či rozšíření nabídky pro občany i návštěvníky města.

3. Po mnoha letech bezvýsledných jednání hlavních aktérů kompetentních k řešení problému otáčivého hlediště předložíme vlastní návrh řešení, který bude v zájmu města. Východiskem pro tvorbu tohoto návrhu bude otevření diskuze na toto téma na půdě městského zastupitelstva.

4. Dokončíme přípravu projektu celkové rekonstrukce interiérové části zdejší městské knihovny v Prelatuře, která by se měla vedle Klášterů stát hlavním kulturně společenským centrem v historickém centru města zaměřeným zejména na obyvatele města.

5. Ve spolupráci se zástupci subjektů působících v oblasti kultury vybudujeme informační systém kultury.

6. V oblasti kultury budeme nadále podporovat aktivity místních lidí a spolků, stejně tak budeme i prostřednictvím dotačního systému města pokračovat v dotační podpoře sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

7. Zaměříme se na revitalizaci areálu v ulici Chvalšinská, z něhož chceme postupně vybudovat moderní sportovní a oddechové centrum především pro občany města včetně zásadní modernizace plaveckého bazénu rozšířeného o nabídku venkovního koupání. Vedle toho zrealizujeme připravené malé projekty venkovního koupání na několika místech na řece Vltavě a Polečnici.

8. Zahájíme přípravu výstavby víceúčelové všesportovní haly, která by splňovala požadované rozměry sportovišť, zejména pro kolektivní sporty, a dala by se využívat i jako zázemí pro kulturně společenské akce ve městě.

9. Budeme pokračovat v úsilí o rozšiřování sítě cyklo a in-line stezek a o vybudování městských vycházkových okruhů propojujících historické a přírodní zajímavosti ve městě jakož i v jeho okolí (Křížová hora, Ptačí hrádek atp.). Ve spolupráci s mnoha okolními obcemi a Jihočeským krajem hodláme zahájit budování „Povltavské cyklostezky“ (Lipno – Český Krumlov – Zlatá Koruna).

10. Zaměříme se i na renovace a vznik venkovních sportovně volnočasových arén pro zdejší děti a dospělé. Ve vytipovaných lokalitách ve městě doplníme mobiliář i o prvky vhodné pro cvičení seniorů.


VIII. Kulturní a přírodní dědictví, životní prostředí, urbanismus

1. Zásadní důraz budeme klást na ochranu kulturního a přírodního dědictví města, které je jeho mimořádným bohatstvím, na ochranu a tvorbu životního prostředí a na prosazování kvalitního urbanismu a architektury při realizaci nové výstavby a další stavební činnosti na území města. Nezastavitelnost zelených horizontů je pro nás nepřekročitelnou zásadou.

2. Vyřešíme jeden z největších problémů města, kterým je budoucnost čištění městských odpadních vod za ekonomicky přijatelných podmínek, a to buď odkoupením stávající čističky odpadních vod (ČOV) a obchvatného kanálu, anebo vybudováním nové čistírny.

3. Budeme věnovat zvýšené úsilí i zásadní otázce nakládání s odpadem s důrazem na třídění a předcházení jeho vzniku, kdy nová legislativa omezuje skládkování odpadu a kapacita městské skládky se již blíží limitu. Spustíme také připravený systém sběru a svozu bioodpadu.

4. Připravíme a začneme realizovat projekty a opatření pro vhodné zadržování vody v krajině s využitím státních dotačních programů.

5. Budeme pokračovat v projektu rozšiřování městské zeleně a zlepšení stavu veřejných prostranství, a to především na sídlištích.

 

IX. Správa města, komunikace s veřejností a jiné

1. Navážeme na kroky z minulých let, které přispívají k modernizaci a vlídnosti městského úřadu a radnice směrem k občanům (elektronizace, rozšiřování úředních hodin, informovanost apod.). Stejně tak nadále budeme věnovat úsilí o co největší transparentnost rozhodování, zveřejňování podkladových materiálů zastupitelstva v dostatečném předstihu.

2. Budeme usilovat o rozvoj Českého Krumlova jako moderního města řízeného za pomoci chytrých technologií (naplňování strategie Digitální Krumlov).

3. Budeme pokračovat v transparentnosti zadávání zakázek města i jím zřizovaných společností, zveřejňování všech aspektů spojených se zakázkami.

4. Budeme zvyšovat příspěvky do grantových programů města na podporu sociálních služeb, kulturních aktivit, sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže s důrazem na aktivity místních organizací či spolků a dále prostředky do participativního rozpočtu.

5. Kromě odborných pracovních skupin zřídíme poradní orgány otevřené odborné veřejnosti s cílem zajistit, aby výstupy komisí mohly být co nejodbornějším a nestranným podkladem pro rozhodování vedení města.

6. Vytvoříme koncepci městské policie s důrazem na posílení její činnosti jak v historickém centru, tak v okrajových částech města, včetně zavedení systému asistentů prevence kriminality. Důraz budeme klást i na podporu MP v kontrole systému vjezdu a parkování zájezdových autobusů do města.

7. Budeme nadále upřednostňovat účinnější využívání všech zákonných možností k řešení problémů města před zaváděním dalších regulací novými vyhláškami.

 

Městský úřad Český Krumlov

 

 • Oddělení kancelář starosty
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor financí
 • Odbor investic
 • Odbor kancelář tajemníka                   
 • Odbor obecní živnostenský úřad
 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví                             
 • Odbor správy majetku
 • Odbor stavební úřad                                 
 • Odbor školství, sportu a mládeže                       
 • Odbor územního plánování a památkové péče                           
 • Odbor vnitřních věcí                               
 • Odbor životního prostředí a zemědělství                        

Městský úřad Český Krumlov byl v polovině května 2018 již podruhé vyhodnocen jako nejpřívětivější úřad v Jihočeském kraji. Po třetím místě v roce 2016 bylo opětovné vítězství poctou, a především závazkem pro udržení vysoké kvality služeb i pro další zlepšování práce městského úřadu.

Přehled zřizovaných městských organizací k 31. 12. 2018:

Obchodní společnosti:

 • Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o., Masná 131, Český Krumlov
 • Lesy města Český Krumlov, s. r. o., Domoradice 1, Český Krumlov
 • Služby města Český Krumlov, s. r. o., Domoradice 1, Český Krumlov                                                                   

Obecně prospěšné společnosti:                        

 • Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s., Špičák 114, Český Krumlov             
 • Domy s pečovatelskou službou o. p. s., Vyšehrad 260, Český Krumlov
 • Městské divadlo Český Krumlov o. p. s., Horní 2, Český Krumlov                                   
 • PRO-SPORT Český Krumlov o. p. s., Chvalšinská 227, Český Krumlov                                      

Příspěvkové organizace:                                                

 • Městská knihovna v Českém Krumlově, Horní 155, Český Krumlov
 • Základní škola Linecká, Linecká 43, Český Krumlov
 • Základní škola Plešivec, Plešivec 249, Český Krumlov
 • Základní škola T. G. Masaryka, T. G. Masaryka 213, Český Krumlov
 • Základní škola, Za Nádražím, Za Nádražím 222, Český Krumlov
 • Mateřská škola T. G. Masaryka, T. G. Masaryka 199, Český Krumlov
 • Mateřská škola Za Soudem, Za Soudem 344, Český Krumlov
 • Mateřská škola Plešivec, Plešivec 279, Český Krumlov
 • Mateřská škola Plešivec, Plešivec 391, Český Krumlov
 • Mateřská škola Vyšehrad, Vyšehrad 168, Český Krumlov
 • Mateřská škola Tavírna, Tavírna 119, Český Krumlov
 • Mateřská škola Za Nádražím, Za Nádražím 229, Český Krumlov

 

Obchodní společnosti: Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. v roce 2018
 

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. (dále jen FOND) byl založen v roce 1991 jako obchodní společnost v 100% vlastnictví města, které do ní v následujícím roce bezúplatně vložilo téměř pět desítek vybraných nemovitostí – domů a budov v historickém centru města. Cílem založení fondu bylo prostřednictvím samostatného podnikatelského subjektu města realizovat tyto hlavní úkoly a cíle:

1.      Zajistit kvalitní opravu a rekonstrukci historicky cenných objektů při zachování jejich kulturně-historické hodnoty.

2.      Nalézt a zajistit jejich optimální funkční a ekonomické využití v souladu s cíli rozvoje města.

3.      Podílet se na podpoře, organizaci a koordinaci rozvoje cestovního ruchu ve městě a jeho okolí.

4.      Přivést do města a regionu kvalitní domácí a zahraniční investory.

Základním koncepčním dokumentem pro rozvoj a činnost společnosti se stala „Strategie Českokrumlovského rozvojového fondu“ schválená v roce 1992 městským zastupitelstvem a vypracovaná renomovanými společnostmi Horwath Consulting (Plán rozvoje cestovního ruchu), American Apraisal CS (Tržní ocenění nemovitostí fondu) a Ateliér Girsa (Návrh využití nemovitostí při dodržení základních zásad památkové péče). Koncepce rozvoje společnosti byla aktualizována na přelomu roku 2000/2001 a naposledy v roce 2013.

Hlavní oblasti podnikání:

1.    Správa nemovitého majetku společnosti

2.        Řízení a podpora rozvoje cestovního ruchu destinace

3.        Provozování městského parkovacího systému

4.        Provozování Musea Fotoateliér Seidel

5.        Příprava a realizace rozvojových projektů

Orgány společnosti:

Jediný společník: město Český Krumlov

Působnost valné hromady vykonává rada města ve složení:

 • Mgr. Ivana Ambrusová
 • Mgr. Dalibor Carda
 • Mgr. Martin Hák
 • Ing. Josef Hermann
 • Bc. Ivo Janoušek
 • Milan Kotlár
 • Ing. Jiří Olšan

Dozorčí rada:

 • Ing. Jiří Čtvrtník: předseda
 • Mgr. Jaroslav Šíma

Ředitel:

 • Ing. Petr Troják – od 1. 4. 2018

 

Jednatelé:

 • Mgr. Bc. Antonín Krák
 • Ing. Miroslav Reitinger:
 • Ing. David Šindelář

S ohledem na rozvoj firmy v uplynulých letech i plánované budoucí úkoly a projekty bylo v loňském roce rozhodnuto ve vedení Českokrumlovského rozvojového fondu o posílení managementu firmy obsazením obnovené pozice výkonného ředitele společnosti.

Doposud byl řízením společnosti pověřen jeden ze tří jednatelů Miroslav Reitinger, který fond úspěšně řídí posledních 21 let. Z pohledu značného nárůstu administrativy i vlastních řídících činností spojených s novými výzvami je však současné vedení firmy personálně poddimenzované. V souladu s tímto záměrem bylo zahájeno v říjnu 2017 hledání vhodných kandidátů na tuto pozici. Pro výběr ředitele byla angažována renomovaná personální agentura Grafton Recruitment s.r.o. Výběrové řízení na nového provozního ředitele firmy proběhlo tříkolově. Přihlásilo se celkem 34 osob, které splňovaly zadané požadavky a do závěrečné fáze v lednu 2018 postoupili dva uchazeči. Výběrová komise pak na základě výsledků objektivního posouzení kompetencí, schopností a výsledků psychometrických testů obou kandidátů doporučila pro funkci provozního ředitele Českokrumlovského rozvojového fondu Petra Trojáka. Toto doporučení bylo projednáno na valné hromadě fondu 29. ledna 2018, schválení bylo v souladu se stanovami společnosti v kompetenci jednatelů.

Nástup nového ředitele do funkce byl k 1. dubnu 2018. Ing. Petr Troják se narodil v roce 1984, vystudoval ČVUT v Praze, strojní fakultu, obor Výrobní inženýrství. Byl zaměstnán u tří obchodních firem – nejprve jako konstruktér, později jako zkušební či aplikační inženýr, projektový manažer, vedoucí technologického centra a od roku 2015 jako výkonný ředitel společnosti s dvaceti zaměstnanci. Má také okrajovou zkušenost ze stavebnictví. Má již zkušenosti s vedením obchodní společnosti, je to mladý akční člověk, který se nebrání změnám, charismatický, inovativní, zdravě asertivní, dokáže zaujmout druhé a motivovat je k plnění úkolů, cílů i výzev a má všechny předpoklady zvládnout roli ředitele.

Rok 2017 byl z hlediska ekonomických výsledků nejúspěšnějším rokem v historii firmy. Stalo se tak popáté za sebou, kdy základní výkonové ukazatele hospodaření dosáhly rekordní výše. Zejména díky významnému oživení cestovního ruchu došlo k nárůstu firemních tržeb z prodeje zboží a služeb. Ty se dostaly v roce 2018 na celkovou výši 67,8 milionů korun. Hospodářským výsledkem v roce 2018 byl zisk před zdaněním ve výši téměř 10 milionů korun.

Hlavní pozornost byla věnována plnění základních priorit, cílů a úkolů stanovených schváleným podnikatelským plánem na rok 2018.

 • V projektu rekonstrukce autobusového nádraží byla v dubnu 2018 zahájena vlastní stavba – rekonstrukce venkovních ploch. V průběhu provádění stavby se objevily určité komplikace vzniklé neočekávanou geologickou skladbou podloží, které ve svém důsledku posunuly dokončení díla do roku 2019.
 • V roce 2018 proběhlo výběrové řízení na dodavatele parkovacího systému pro parkoviště osobních automobilů a zařízení pro odbavování autobusů, v říjnu byla zahájena vlastní instalace zařízení, která bude vzhledem k posunu termínu dokončení přestupního terminálu hotova v dubnu 2019. V roce 2018 proběhlo výběrové řízení na dodavatele informačního systému pro stanoviště autobusů a v říjnu byla zahájena vlastní instalace zařízení, která bude dokončena na počátku roku 2019. V průběhu roku 2018 proběhlo zpracování projektu pro nezbytné rozšíření datové sítě optických kabelů. S ohledem na připojení nových míst (zejména autobusové nádraží) proběhne vlastní instalace optokabelové sítě v roce 2019. Začaly přípravné projektové práce na zřízení terminálu zájezdových autobusů.
 • Rekonstrukce objektu Náměstí Svornosti čp. 2: v samém závěru roku 2017 byl dokončen proces výběru dodavatele stavby. Vlastní práce na stavební úpravě tohoto objektu pak začaly od ledna a byly dokončeny v listopadu 2018. Objekt tímto krokem dospěl k multifunkčnímu využití, rekonstruovaná část bude sloužit především záměrům s vazbou na městský destinační management a rozličné využití nabídnou oba hlavní sály objektu.
 • Ve spolupráci s Městem Český Krumlov pokračovala příprava rozvojových projektů: „Městské vycházkové okruhy, „Rozvoj sítě cyklo/in-line stezek“, projekt dlouhodobého rozvoje města s využitím moderních technologií „Chytrý Krumlov“. 

Stavebně investiční oblast

Prioritním pilířem stavebně investiční oblasti byl v roce 2018 projekt Přestupní terminál Český Krumlov, který zahrnoval rekonstrukci ploch a vlastní stavbu v celkové výši 85,6 mil. Kč bez DPH.

Na počátku roku 2018 byl ve výběrovém řízení vybrán dodavatel majoritní části a následně dodavatelé technologických vybavení a celý projekt byl ve své realizační fázi zahájen v dubnu 2018. Stavební práce byly naplánovány tak, aby mohly probíhat bez přerušení provozu pouze s jistými omezeními jednotlivých úseků stávajícího autobusového nádraží. V druhé polovině roku se objevily určité komplikace při provádění díla vzniklé neočekávanou geologickou skladbou v podloží části jedné z opěrných zdí, které ve svém důsledku posunuly dokončení díla do roku 2019.

Byly zahájeny projekční práce pro rekonstrukci obslužné budovy autobusového nádraží. Průběh projekčních prací ve fázi průzkumu, rozboru a studie proveditelnosti následně ukázal fakt, že zejména z ekonomického pohledu bude výhodnější řešení ve větším rozsahu, než bylo původně vůbec uvažováno.  Z toho důvodu došlo k rozhodnutí provést akutně základní opravy stávajícího objektu autobusového nádraží v rozsahu, který zajistí důstojné fungování budovy v krátkodobém horizontu (cca 5 let), ve kterém se následně rozhodně o následném vývoji a směřování tohoto objektu.   

V roce 2018 byla projekčně dokončena realizační dokumentace modernizace stávající optokabelové sítě a její rozšíření na území města s napojením nových objektů, včetně objektů Města Český Krumlov. Projekt následně prošel správním řízením, aby byl připraven k realizaci v roce 2019.

Druhým pilířem investiční oblasti byla několik let odkládaná rekonstrukce objektu Náměstí Svornosti 2 v Českém Krumlově. Byla dokončena kompletní rekonstrukce jednoho z největších krumlovských měšťanských domů. Po roce 1998 proběhla v několika krocích rekonstrukce přízemí a suterénu tohoto objektu, na které právě v roce 2018 navázala rekonstrukce zbylých pater. Objekt tímto krokem dospěl k multifunkčnímu využití, rekonstruovaná část bude sloužit především záměrům s vazbou na městský destinační management a rozličné využití nabídnou oba hlavní sály objektu.

Třetí investicí naprosto zásadního strategického významu bylo získání rozlehlých pozemků v lokalitě za Polečnicí na Chvalšinské ulici formou koupě 100 % obchodního podílu společnosti Agro Zvonková za částku 13,1 mil. Kč. Tyto pozemky výrazně rozšíří dosavadní nabídku parkovacích ploch zájezdových autobusů v Českém Krumlově či budou sloužit jako základ pro projekt vybudování terminálu zájezdových autobusů.

Kromě výše zmíněných investic byly v roce 2018 provedeny některé rozsahově menší akce. Chvalšinská č.p. 242 – byla provedena kompletní rekonstrukce III. NP budovy „B“ (pravá administrativní budova) s využitím zejména pro potřeby majoritního autobusového dopravce, který je nájemcem těchto prostor. Pro jeho optimální fungování byly upraveny také přilehlé parkovací plochy před areálem.  Horní č.p. 158 – proběhla kompletní rekonstrukce nájemního bytu. Kostelní č.p. 161 – proběhla dílčí rekonstrukce prostor dvou tříd a přilehlých prostor, které využívá základní umělecká škola. Projekt Parking Český Krumlov: byla vyměněna obslužná technologie na parkovišti P3 u DDM s osazením nových prvků využívající nejnovější technologické postupy a možnosti. Dále byly vyměněny dvě zastaralé pokladny a některé drobné komponenty stávajícího parkovacího systému. 

Správa nemovitostí – v rámci správy a údržby bylo provedeno několik oprav a rekonstrukcí, z čehož největší rozsah měla výměna několika plynových kotlů v bytových jednotkách i nebytových prostorách, které byly již na hranici své životnosti. 

 

Cestovní ruch

Další hlavní oblastí činnosti společnosti je podpora a rozvoj cestovního ruchu. V této oblasti byla uskutečněna řada aktivit, mezi ty nejdůležitější patřily následující:

Založení nového Destinační managementu oblasti (DMO) – v roce 2018 probíhala v úzké spolupráci zástupců ČKRF, Města Český Krumlov a zástupců vybraných obcí na straně veřejné sféry a zástupců Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov na straně soukromé sféry další jednání ohledně vytvoření nově institucionalizované turistické oblasti Český Krumlov a zaštítění jejího řízení a rozvoje novým samostatným právním subjektem. Jde o přirozené vyústění analýzy všech přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově a okolí, která probíhala v posledních letech. Cílem je vytvoření turistické oblasti stojící na již existujících vazbách a propojeních, které mají silný budoucí rozvojový potenciál a jsou přirozeně integrované ve velmi funkční celek, a to turistickou oblast opírající se o dvě velmi silné globální značky – Jižní Čechy a Český Krumlov. Nově vzniklá platforma bude otevřená vstupu okolních obcí i subjektů privátního sektoru. Tyto role a principy vychází ze schválené Strategie cestovního ruchu v Českém Krumlově a jsou plně v souladu také se Strategií cestovního ruchu Jihočeského kraje a nově zavedeným systémem podpory turistických oblastí a jejich organizací destinačního managementu. Tato aktivita rovněž jde vstříc i novým možnostem financování podpory cestovního ruchu z národních zdrojů prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj a Agentury CzechTourism. 

Český Krumlov Tourism pokračoval v roce 2018 v tvorbě osvědčené řady propagačních tiskovin publikovaných v různých jazykových mutacích, které jsou distribuovány na domácích i zahraničních veletrzích cestovního ruchu a návštěvníkům Českého Krumlova a jeho okolí v rámci sítě spolupracujících partnerů na místní, regionální, národní i zahraniční úrovni. Ve spolupráci s partnery v destinaci (realizátory projektů) byly na začátku roku představeny novinky roku 2018: programy slavností, festivalů a jiných tradičních eventů sezóny. 

V průběhu roku bylo realizováno více než 40 press a fam tripů (poznávací cesty pro zástupce médií a touroperátorů). To vše především v úzké spolupráci s agenturou CzechTourism, jejími zahraničními zastoupeními a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. Český Krumlov byl přímou účastí prezentován na dvou zahraničních veletrzích – ve Vídni a Mnichově a dále prostřednictvím Jihočeské centrály cestovního ruchu prospektovým servisem na zahraničním veletrhu Slovakiatour Bratislava, ITB Berlín, IMEX Frankfurt nad Mohanem a domácích veletrzích a výstavách cestovního ruchu. 

Český Krumlov Tourism pokračoval v roce 2018 ve spolupráci se společností Viking River Cruisers. V roce 2018 byl společně s místními průvodci a gastroprovozy mimo jiné realizován servis pro více než 860 skupin Viking Danube Waltz (USA) a 160 Viking Mandarin Group (Čína). 

V průběhu roku 2018 se Český Krumlov Tourism podílel na organizaci a propagaci akcí, které Českokrumlovský rozvojový fond spolupořádá s městem Český Krumlov a Městským divadlem. Jde o projekt Českokrumlovské slavnosti (Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Advent & Vánoce v Českém Krumlově) a Ples města Český Krumlov. V těsné spolupráci s partnery se Český Krumlov Tourism podílel na organizaci a propagaci dalších akcí: Krumlovský Masopust, Oslavy osvobození konce 2. světové války a Festival vína Český Krumlov.

Návštěvnost v roce 2018:

Infocentrum Český Krumlov: 236 115 návštěvníků

Oficiální informační systém www.ckrumlov.info: 1 595 328 návštěvníků.  

Museum Fotoateliér Seidel

Museum Fotoateliér Seidel je nejmladší a nejspecifičtější pracoviště společnosti. V roce 2018 se pomyslné počítadlo návštěvníků musea zastavilo na čísle 12 346 osob (za rok 2017 to bylo 10 918 osob). V jubilejním desátém roce od otevření musea bylo tedy dosaženo i dosud nejvyššího počtu návštěvníků. Celkový hospodářský výsledek střediska odpovídá deseti letům každodenního provozu musea (v březnu 2019 prošel museem již stotisící návštěvník), s tím související zátěži obou muzejních budov a přilehlého areálu v Linecké ulici, opotřebení technického vybavení a stoupající návštěvnické poptávce. Vzhledem k rostoucímu množství návštěvníků a zejména k růstu počtu fotografovaných osob (v roce 2018 to bylo 4 261 osob) bylo přikročeno k navýšení personálních kapacit. V roce 2018 proběhla stabilizace týmu zaměstnanců po odchodu bývalého vedoucího a personál byl pak doplněn o profesionální fotografku.

V rámci projektu Seidelova Šumava byla na začátku prosince 2018 vydána již třetí publikace v řadě, Krumlov – město pod věží. Křest knihy proběhl za velké účasti sponzorů, pamětníků (vč. potomka krumlovského fotografického rodu Micko) a pozvaných hostů. Knihu významným způsobem podpořilo rekordní množství partnerů nejen z řad místních podnikatelů, ale osobním darem přispěli mj. i zdejší občané. Tradičně formou grantu přispěl na realizaci knihy rovněž Jihočeský kraj. První představení nové publikace pro širokou veřejnost se uskutečnilo v českokrumlovské knihovně. Na festivalu Šumava litera ve Vimperku byla zároveň v listopadu t. r. oceněna prvním místem a cenou Johana Steinbrennera předchozí kniha z edice Seidelova Šumava s titulem Šumava – krajina pod sněhem. Umístila se na prvním místě v kategorii naučné literatury a předčila tak umístění knihy Lipno – krajina pod hladinou, která si v roce 2016 ze stejného festivalu odnesla druhou cenu. Tržby z prodeje knih z edice Seidelova Šumava překročily za rok 2018 jeden milion Kč. Tato ediční činnost muzea je již třetím rokem dalším z významných zdrojů příjmů a zároveň důležitým nástrojem propagace musea a veřejností velmi oblíbeným výstupem muzejní práce.

Kniha Krumlov – krajina pod sněhem byla doplněna velkoformátovým kalendářem na rok 2018 se Seidelovými snímky města Český Krumlov, jehož celý náklad ve výši 1 200 ks byl do konce roku 2018 téměř vyprodán.

Museum Fotoateliér Seidel kromě své běžné muzejní a badatelské činnosti připravilo i v roce 2018 celou řadu mimořádných akcí. Tradiční součástí programu byla víkendová fotografování pod názvy Valentýnské, Májové, Den matek v ateliéru, Fotografování ke sv. Václavu a s dvěma víkendy adventního fotografování pro PF na konci roku. Komerčně úspěšnou novinkou bylo vložení dalších dvou termínů na přelomu října a listopadu pro fotografování s vánočním stromečkem

Přednáškovou činnost obohatily další mimořádné přednášky s vysokou účastí s Emilem Kintzlem, výrazným obyvatelem Šumavy, nebo představitelem slavného rodu Paleczků, Dr. Raimundem Paleczkem z Mnichova či prezentace nové knihy Soupis památek uměleckých a historických politického okresu Český Krumlov, která čekala na vydání dlouhých sto let.

Ve spolupráci s Českými drahami uspořádalo museum jízdu mimořádným „Seidelovským“ vlakem mezi Českými Budějovicemi a Novými Hrady na hranicích s Bavorskem. Cestou byl pokřtěn nový kalendář na rok 2019 a prodány první výtisky. Po část roku zdobil jízdní řád Českých drah „Jižní expres“ z Prahy do Českého Krumlova rovněž se jménem Josefa Seidela.

Velkým úspěchem nejen uplynulého roku, ale i celých deseti let provozu musea bylo pak získání prestižního ocenění Travellers' Choice 2018 od cestovatelského serveru Tripadvisor. Museum Fotoateliér Seidel se zde umístilo na prvním místě v kategorii muzeí z celé České republiky. Na Tripadvisoru mohou hodnotit nejrůznější turistické atraktivity přímo jejich návštěvníci, a proto si vysoce ceníme této autentické a dlouhodobě pozitivní recenze muzea.

Hospodaření společnosti

Hospodaření společnosti v roce 2018 skončilo hospodářským výsledkem – ziskem před zdaněním ve výši 9,6 mil. Kč. Účetní hospodářský výsledek, tj. výsledek po zaúčtování tzv. odložené daně z příjmů ve výši 1,8 mil. Kč (jejímž základem je rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou dlouhodobého hmotného majetku), činil 7,8 mil. Kč.  

Tržby z běžné hospodářské činnosti, tj. tržby z prodeje zboží a služeb, dosáhly celkové výše 67,81 mil. Kč. Největší podíl na tržbách z prodeje služeb byl z pronájmu nebytových prostor a bytů, které činily 25,36 mil. Kč (37 %), dále ze služeb cestovního ruchu, které činily 12,1 mil. Kč, a které se podílely na celkových službách 18 % a dále tržby z parkovacích služeb ve výši 23,62 mil. Kč, které se podílely na celkových tržbách 35 %. Za středisko Parking bylo dosaženo nejvyššího nárůstu nad plán s celkovým meziročním nárůstem o 4,2 mil. Kč. V důsledku toho byl zvýšen i odvod do městského rozpočtu formou nájemného v celkové výši 8,95 mil. Kč. Na podporu cestovního ruchu je počítáno jako každý rok s využitím dotace města Český Krumlov (1,87 mil. Kč). 

 

Obchodní společnosti: Služby města Český Krumlov s. r. o. v roce 2018

Společnost Služby města Český Krumlov s. r. o. – SMČK, byla založena v roce 1996, jako 100 % dceřiná společnost města Český Krumlov. Společnost na základě uzavřené smlouvy o poskytování komunálních služeb pro město Český Krumlov mimo jiné zajišťuje:

 • sběr, svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu, sběr, svoz dotřiďování a realizaci separovaného odpadu, provoz sběrného dvora, provoz skládky, odvoz odpadkových košů,
 • správu místních komunikací včetně oprav, letní a zimní údržbu místních komunikací, opravy vpustí dešťové kanalizace atd.,
 • opravy veřejného osvětlení,
 • údržbu zeleně,
 • instalaci a údržbu dopravního značení.

SMČK též významně spolupracují s Regionálním svazkem obcí Vltava – RSOV. S jednotlivými obcemi má společnost uzavřeny individuální smlouvy o poskytování vybraných komunálních služeb v rozsahu potřeb jednotlivých obcí. RSOV sdružuje spolu s městem Český Krumlove celkem 18 obcí, které s regionálním svazkem představují významné obchodní partnery pro společnost Služby města Český Krumlov s. r. o.

Oblast veřejných služeb, je oblastí s velice širokými možnostmi pro nabídku služeb pro jednotlivá města a obce, ale i obyvatele a společnosti sídlící v daném regionu. Snahou Služeb města Český Krumlov s.r.o. je využít rostoucího významu oboru, kterými jsou veřejné služby. Zvyšující se důraz kladený na životní prostředí, nakládání s odpady a jejich další využití skýtá potenciál k rozvoji společnosti s možností dalšího rozšiřování struktury poskytovaných služeb. Jen při akceptování nastupujících trendů a včasnou reakcí na potřeby zákazníků je ambicí SMČK být respektovanou společností, přínosnou jak pro město Český Krumlov, tak zvláště pro jeho obyvatele a obyvatelstvo celého regionu.

Orgány společnosti:

Valná hromada: město Český Krumlov, které je jediným společníkem, zastupuje v působnosti valné hromady rada města ve složení:

 • Mgr. Dalibor Carda
 • Ing. Josef Hermann
 • MUDr. Jindřich Florián
 • Rudolf Vejskrab
 • Bc. Martin Lobík
 • Ing. Jitka Zikmundová, MBA
 • Jan Vozábal

Dozorčí rada:

 • Stanislav Trnka
 • Roman Najbrt
 • Josef Zunt

Jednatelé:

 • Antonín Princ
 • Ing. Petr Kubal
 • Pavel Turnhöfer: jednatel pověřený řízením společnosti

Jednotlivá provozní střediska společnosti Služby města Český Krumlov s. r. o. prováděla v roce 2018 mimo jiné tyto činnosti:

 • středisko elektro provoz a údržbu veřejného osvětlení, odstraňování poruch po haváriích, mapování možností a jejich přímého využití nových osvětlovacích a úsporných technologií a jejich ověření v provozních podmínkách, slavnostní osvětlení města, rozvody elektrické energie pro trhy a slavnosti, revizní práce a technická podpora
 • středisko odpady provozovalo zařízení řízené skládky komunálního odpadu a provozovalo sběrný dvůr, poskytovalo pracovníkům města plnou součinnost v plnění limitních ukazatelů daných pro uvedená zařízení a podílelo se na dalších službách v oblasti komunálních odpadů
 • provozní středisko údržby komunikací zajišťovalo letní i zimní úklid silnic, opravy a čištění kanalizačních vpustí, údržbu zeleně, provoz kašny, technické poradenství a podporu, materiálně technickou pomoc při řešení krizových situací

Společnost se kromě své hlavní činnosti též aktivně podílela na zajištění akcí pořádaných samotným městem, případně partnerskými městskými organizacemi. Zvláště to jsou Slavnosti pětilisté růže a Svatováclavské slavnosti.

 

Obchodní společnosti: Lesy města Český Krumlov s. r. o. v roce 2018

Obchodní společnost Lesy města Český Krumlov s. r. o. hospodaří v pronajatých lesích Města Český Krumlov na základě nájemní smlouvy od roku 1994. Město Český Krumlov je jediným zakladatelem a 100 % vlastníkem obchodní společnosti.

Hlavní činností je výkon odborné správy lesů, pěstební a těžební práce, ochrana lesa. Funkci odborného lesního hospodáře vykonával jednatel společnosti Ing. Miroslav Štoll, činnost firmy zajišťovali dva lesníci ve venkovním provozu, 1 THP administrativní pracovník. Společnost obhospodařovala celkem 1 329 ha lesů, z tohoto množství bylo 1 300 ha ve vlastnictví Města Český Krumlov, 29 ha ve vlastnictví společnosti.

Základním pilířem činnosti společnosti je obhospodařování lesního majetku města Český Krumlov. Jedná se o zhruba 1 330 hektarů lesa rozprostřených na 27 katastrálních územích. Tato výměra není konečná, majetek se společnost snaží rozšiřovat jednak smysluplným nákupem lesních pozemků od sousedních vlastníků, jednak zalesňováním nevyužitých zemědělských půd. Společnost se rovněž stará o městské rybníky a o část městské zeleně. V předvánočním čase mohou občané Českého Krumlova vidět pracovníky Lesů při stavbě vánočního stromu na českokrumlovském náměstí, dodávají i stromky na výzdobu celého centra města a v areálu Služeb města prodávají čerstvé vánoční stromky. Pro tyto účely mají Lesy založeny plantáže, kde dokáží vypěstovat kvalitní stromky za velice příznivé ceny.

Lesní majetek je zařazen do těchto kategorií lesa:

 • Lesy hospodářské – 1 147,13 ha
 • Lesy ochranné – na mimořádně nepříznivých stanovištích – 23,26 ha
 • Lesy zvláštního určení – v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů – 9,88 ha
 • Lesy zvláštního určení – příměstské a rekreační – 61,01 ha
 • Lesy zvláštního určení – se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou – 95,72 ha

Služby společnosti Lesy města Český Krumlov s. r. o.:

 • Obnova lesa
 • Ochrana kultur (proti buřeni, zvěři, hmyzím škůdcům)
 • Výchovné zásahy (prořezávky, probírky)
 • Těžba a přibližování dřeva
 • Výkup a prodej dřeva
 • Odstraňování klestu
 • Výkon funkce odborného lesního hospodáře
 • Poradenská činnost

Lesní hospodářství:

Rok 2018 proběhl, dle předpokládaného vývoje, pod silným vlivem pokračující kůrovcové kalamity. V lesích obhospodařovaných společností bylo celkem vytěženo 10 036 m3 dřevní hmoty, přičemž kůrovcem napadené dřevní hmoty bylo více než 55 % (5 713 m3) a dřevní hmoty z polomů bylo necelých 10 % (905 m3). Cena prodávané dřevní hmoty klesala v průběhu celého roku 2018 zejména z důvodu značného převisu nabídky nad poptávkou. Kalamitou jsou poznamenány lesy celé střední Evropy, výsledkem je nedostatek zpracovatelských kapacit. Prodej dřevní hmoty a nákup sadebního materiálu probíhal pouze díky dlouhodobě budovaným obchodním vztahům.

Rovněž situace na trhu práce je složitá, lesní dělníci nám odcházejí do průmyslových provozů a také do zahraničí.  Výsledkem nedostatku pracovních sil je vysoká fluktuace a tlak na růst mezd. Přes všechny negativní vlivy se však podařilo v roce 2018 společnosti udržet stabilitu, ziskovost i velmi dobrý stav lesních porostů. U společnosti tak došlo k reorganizaci veškerých kontrolních, ochranných a také obranných opatření v boji s podkorním hmyzem, zejména s lýkožroutem smrkovým. V době kůrovcové kalamity ztrácejí standardní kontrolní opatření (stromové lapáky a feromonové lapače) svůj význam, v roce 2018 byly tyto metody využívány pouze pro monitoring vývoje stadií     lýkožrouta smrkového. Veškerá činnost směřovala k vyhledávání napadených stromů a k včasné asanaci. Pro asanaci jsme využili nově vyvinutou technologii, založenou na povrchovém postřiku skládky dříví insekticidem a následným překrytím netkanou textilií. Tato metoda se osvědčila jednak z pohledu ochrany životního prostředí (výrazně nižší dávky použitého insekticidu), jednak z pohledu ochrany lesa (účinnost obranného opatření) a rovněž z pohledu ekonomického (řádově nižší náklady). Pro rok 2019 se dostala tato metoda mezi dotační tituly poskytovaného Ministerstvem zemědělství.

V průběhu roku společnost nerezignovala na další činnosti spojené s obhospodařováním lesního majetku. Během jarního a podzimního zalesnění bylo vysázeno 35 470 sazenic na rozsáhlé ploše 5,80 ha. Z tohoto množství bylo 25.000 sazenic melioračních a zpevňujících dřevin, čímž byl naplněn zákonem daný podíl na 200 %. Rovněž plocha výchovných zásahů v porostech do 40–ti let věku je v rámci platného Lesního hospodářského plánu (LHP) plněna, v třetím roce platnosti LHP má společnost splněno 34 % tohoto závazného ukazatele. Výsledkem by měly být stabilnější a odolnější porosty.

Z důvodu rostoucích cen sadebního materiálu lesních dřevin proběhl na podzim sběr žaludů a bukvic a jejich následné vysetí na vybrané holiny vzniklé v letních měsících kůrovcovou těžbou. Pokud by se tato metoda v našich přírodních podmínkách osvědčila, mohly by městské lesy v následujících letech ušetřit část finančních prostředků určených na obnovu lesa. 

Doprava dřeva – stále častěji je pro společnost logisticky výhodnější zajišťovat dopravu dřevní hmoty externími dopravci a náklady následně vyfakturovat odběratelům dřevní hmoty. V roce 2018 byla navýšena výdajová i příjmová strana rozpočtu. Výkup dřevní hmoty proběhl v roce 2018 ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno.

Městské lesy poskytly služby drobným vlastníkům lesů, jimž zpracovaly a zobchodovaly dřevní hmotu z kůrovcových těžeb. Do výdajů položky Ostatní pěstební práce je zahrnuta pěstební a těžební činnost na pozemcích společnosti (ve výši 81 150,- Kč), které nejsou součástí platného Lesního hospodářského plánu – pozemky byly pořízeny až po začátku platnosti LHP. Prodej veškeré dřevní hmoty z těchto pozemků (ve výši 252 254,- Kč) je zahrnut v položce Ostatní příjmy.

Trh se dřevní hmotou ke štěpkování a následnému využití pro energetické účely je zahlcen, v průběhu roku došlo ke snížení výkupních cen této suroviny. Příjem z prodeje již nepokrývá náklady na výrobu, je ovšem stále ekonomicky výhodnější, než likvidovat klest na pasekách pálením nebo štěpkováním. Na plantážích vánočních stromků bylo v roce 2018 vysázeno 3 000 stromků, v prosinci proběhl prodej celkového množství 620 ks. jedlí, borovic a smrků z vlastní produkce.

Rezerva na pěstební činnost – na základě Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, tvoří společnost rezervu na pěstební činnost (obnova lesa a veškeré výchovné činnosti prováděné v porostech do 40 let jejich věku, ochrana lesa a opatření k obnově porostů). V roce 2018 došlo k navýšení tohoto účtu o částku 602 302,- Kč. Společnost byla od roku 2017 zapojena do projektu Rehabilitace vrcholové partie Křížové Hory. Na základě objednávky Města Český Krumlov bylo v lednu provedeno frézování ploch s nežádoucím porostem, přičemž došlo k odstranění pařezů náletových dřevin. Celková plocha takto ošetřených ploch na pozemcích k. n. 453/1 a 476 k. ú. Český Krumlov byla 8 670 metrů čtverečních.

Během sanace tzv. Barevné skály bylo nutno uskladnit velké množství kamene. Podařilo se najít řešení vhodné pro všechny zainteresované subjekty a kamenivo uskladnit v našem bývalém kamenolomu a dále ho v případě potřeby využít. Podařilo se odvrátit nebezpečí vytvoření tzv. mokré skládky dříví v objektu JIP Větřní, která měla sloužit k uskladnění významného množství kůrovcem napadené dřevní hmoty. Znamenalo by to přímé ohrožení okolních smrkových porostů ve vlastnictví měst Český Krumlov a Větřní. Z tohoto důvodu požádala společnost o pomoc Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů a výše uvedenému záměru se povedlo, na základě jednání Ministerstva zemědělství s ředitelstvím LČR s. p., zamezit.

Významným vlivem bylo rovněž řešení kůrovcové kalamity největším sousedem městských lesů, LČR s. p. V katastrálním území Chabičovice i přes opakovaná ústní a písemná upozorňování ze stran mnohých lesníků nechali zaměstnanci LČR bez jakéhokoli zásahu rozmnožit lýkožrouta smrkového na několika hektarech lesních pozemků, celkový objem napadeného dříví činil přes 2 000 m3. Společnost byla nucena oslovit krajské ředitelství LČR a státní správu lesů ORP Č. Krumlov. Vzhledem k těsnému sousedství lesů v majetku Města Český Krumlov došlo k napadení i těchto porostů, vytěženo zde bylo 197 m3 kůrovcem napadené dřevní hmoty.

Počátkem roku byl realizován nákup pozemku p. č. 1184 k. ú. Český Krumlov o výměře 1 353 m2. Jedná se o pozemek malého přírodního jezírka poblíž dětského hřiště na Dubíku, který se stane ústředním prvkem plánované naučné stezky. V roce 2018 byl zpracován projekt Naučné stezky Dubík. V měsíci dubnu byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova. V červnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele a následně předloženy veškeré požadované dokumenty na Státní zemědělský intervenční fond. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na 100 % uznatelných nákladů byla podepsána 9. 1. 2019.

V roce 2018 byla provedena oprava zatrubněné části přivaděče vody směrem k Hornobranským rybníkům o délce 570 metrů. Původní vedení z betonových trub bylo nahrazeno novým z PVC v celé délce, byly obnoveny lomové, spadišťové a tlumící šachty. Výměna byla provedena v trase současného vedení, v celkové částce 1 471 462,- Kč. Na základě dodatku k dosavadní pachtovní smlouvě s Městem Český Krumlov bude částka ve výši jedné dvacetiny hodnoty nákladů na opravu započítávána po dobu 20–ti let oproti nájemnému.

Na Malém Hornobranském rybníku byl v prosinci vybudován bezpečnostní přeliv. V roce 2018 bylo z důvodu zvýšení terénní dostupnosti a zvýšení celkového výkonu prostředku doplněno vybavení vyvážecího vleku Agama o hydropohony a malý hydraulický naviják. Celková hodnota investice byla ve výši 462 000,- Kč.

Lesy města Český Krumlov ve spolupráci se společností Schwan Cosmetics CR vysadily v říjnu 2018 ve třech lokalitách nové ovocné stromy a lesní dřeviny. První akcí byla rekonstrukce jabloňové aleje od zahrádkářské kolonie na Horní Bráně směrem k psímu útulku. Zde bylo vysázeno dvacet původních odrůd jabloní. Dalších dvacet jabloní bylo vysázeno na pozemku společnosti nad bývalým lomem ve Vyšném, kde byl založen ovocný sad. Všechny ovocné stromy vypěstoval městský zahradník. Vedení společnosti Schwan Cosmetics CR projevilo zájem spolupodílet se rovněž na obnově lesních porostů, aktuálně postižených kůrovcovou kalamitou. Lesy města ČK vytipovaly lokalitu ve Vyšném, kde zaměstnanci společnosti Schwan Cosmetics CR vysázeli tisíc sazenic dubu zimního.

Při podzimním kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova byla podána žádost o dotaci na pořízení půdní kladivové frézy pro přípravu půdy před zalesněním. Dotace pokryje 50 % nákladů na pořízení frézy. Cena frézy po realizovaném výběrovém řízení činí 800 000,- Kč bez DPH. Pořízením dojde k zajištění soběstačnosti v přípravě půdy před zalesněním a zejména možnosti zpracování klestu a těžebních zbytků vlastním prostředkem. Na tuto činnost bude následně možné požádat o finanční dotace z Ministerstva zemědělství.

 

Obecně prospěšné společnosti: Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s. 

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. (CPDM, o. p. s.) bylo založeno městem Český Krumlov na počátku roku 1997.

Hlavní činnosti CPDM, o. p. s.:

 • aktivity v oblasti primární a sekundární prevence společensky patologických jevů
 • u dětí a mládeže
 • informační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou a další veřejnost
 • realizace školení, kurzů, přednášek, kulturně výchovných projektů a dalších aktivit souvisejících s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, včetně specifických aktivit "školského" charakteru
 • realizace aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí a mládeže, včetně rozvoje aktivit mezinárodních
 • podpora a pomoc sociálně znevýhodněným a zdravotně postiženým dětem, mládeži a také organizacím, které se touto problematikou zabývají
 • podpora a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu

Ředitel CPDM, o. p. s.:  Mgr. Vlastimil Kopeček, statutární zástupce společnosti

Struktura pracovišť a projektů CPDM:

 • Informační centrum pro mládež – informace (sběr, třídění, prezentace), poradenství, přístup na evropskou informační síť pro mládež, neformální vzdělávání, přednášky
 • Streetwork – sociální služby (informace, intervence, poradenství, vzdělávání, osvěta, terénní služba), informace o HIV/AIDS, bezpečném sexu, doprovod a poradenství, prevence v oblasti prostituce
 • NZDM Bouda – volný čas (pravidelné i nepravidelné aktivity), sociální služby, nízkoprahový klub (poradenství, krizová pomoc, terénní program), různé volnočasové projekty (kurz animovaného filmu, výtvarné a umělecké aktivity)
 • Rádio ICM a studio – vysílání internetového rádia pro mládež (iniciativa mladých lidí, pořizování nahrávek, přeshraniční spolupráce)
 • Ostatní – evropské projekty (výměny mládeže, vzdělávací projekty), letní prázdninové tábory a víkendové pobyty, společné propagační a informační programy CPDM

Programové aktivity CPDM, o. p. s. v roce 2018:

I. Projektové pracoviště ICM – Informační centrum pro mládež Český Krumlov

ICM Český Krumlov bylo založeno v roce 1998 jako první z projektových pracovišť CPDM, o. p. s. Český Krumlov. V roce 2017 byly činnosti a služby ICM Český Krumlov určeny cílovým skupinám dětí, mládeže, pedagogů, rodičů, nestátním neziskovým organizacím, školám a dalším souvisejícím kategoriím.

Z hlediska územní působnosti pracoviště ICM Český Krumlov v Jihočeském kraji byly služby ICM Český Krumlov směrovány především do regionů Český Krumlov a Kaplice, částečně pak, dle teritoriálního rozdělení obslužnosti kraje mezi spolupracující ICM v Jihočeském kraji, uživatelům z Písecka a Českobudějovicka. V některých případech byl dosah aktivit celorepublikový. ICM Český Krumlov bylo i v tomto roce členem Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice.

ICM Český Krumlov se celoročně zabývalo poskytováním pravidelných informací a jejich průběžným vyhledáváním, aktualizováním a prezentací. Tyto informace byly i v roce 2018 poskytovány především těmto cílovým skupinám: dětem, mládeži, pedagogům, rodičům, pracovníkům NNO i informace směrem k širší veřejnosti. Také v roce 2018 ICM (kromě ostatních aktivit) shromažďovalo, ověřovalo, sbíralo, vydávalo a prezentovalo informace především z následujících oblastí: vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU, informace regionálního typu a dalších vybraných a žádaných oblastí. Informační centrum pro mládež Český Krumlov u vybraných informačních oblastí poskytovalo základní poradenství a v případě zájmu i rozšířenější. Nejvíce informací bylo poskytnuto především v těchto oblastech: vzdělávání, práce, cestování, volný čas, dobrovolnictví a mládež v EU. V případě potřeb návštěvníků ICM, nebo zájemců o informace a poradenství ve specializovaných tématech, byli klienti zkontaktováni na odbornou pomoc dalších pracovišť CPDM, o.p.s. (především do pracovišť Streetwork a NZDM Bouda) nebo do péče spolupracujících organizací mimo strukturu CPDM, o. p. s. (např. do SVP Spirála, PhDr. Zdeňka Šírková – klinický psycholog a na jednotlivá specializovaná projektová pracoviště ICOS, o.p.s.). Kromě standardních informací nabízelo ICM také informační a vzdělávací aktivity, workshopy pro děti a mládež. V rámci těchto aktivit a workshopů zaměstnanci CPDM poskytovali zájemcům informace z evropské informační sítě pro mládež EURODESK. Dále pak konzultace a pomoc při vysílání českých dobrovolníků na Evropskou dobrovolnou službu (EVS) a na mezinárodní výměny mládeže. Od počátku roku 2016 má ICM Český Krumlov oficiálně opět platnou akreditaci pro vysílající a koordinační organizace Evropské dobrovolné služby (EVS), která byla CPDM schválena Domem zahraniční spolupráce MŠMT ČR v rámci programu EU ERASMUS. Obdobně jako v minulosti ICM nabízelo v roce 2018 také další doplňkové služby. Především se jednalo o veřejný přístup na internet (zdarma), černobílé kopírování, laminování, kroužkovou vazbu, termovazbu aj.

Statistiky uživatelů informačních, poradenských a vzdělávacích služeb v roce 2018:

V tomto období bylo uživatelům služeb ICM ČK poskytnuto osobně, prostřednictvím webových stránek, seminářů, besed, workshopů, kurzů, po telefonu, mailem, poštou, bulletinem CPDM, o. p. s., Časákem ICM a Zpravodajem.Krumlov.cz celkem 86 763 informací a informačních služeb (úkonů).

Rozsah provozu ICM, poskytnuté informace a služby v roce 2018:

Týdenní otevírací doba v provozním období 1. ledna 2018 až 31. prosince 2018 byla celkem 37 hodin. V Informačním centru pro mládež byl k dispozici pro veřejnost vždy alespoň jeden informační pracovník.

Podpora projektu Informačního centra pro mládež

Financování veškerých aktivit pracoviště je postaveno na vícezdrojovém financování. Na spolufinancování poskytovaných základních sociálních služeb se v roce 2018 podíleli Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, město Český Krumlov a Jihočeský kraj.

Další dílčí aktivity a projekty především volnočasového, neformálně vzdělávacího a kulturního zaměření pak byly podporovány ze strany města Český Krumlov, obce Větřní, Jihočeského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury, programu EU ERASMUS+, Nadace Život umělce a dalších subjektů. Součástí rozpočtu byly také nemalé finanční prostředky získané z vlastní činnosti a dary.

II. Projektové pracoviště Nízkoprahové a volnočasové zařízení pro děti a mládež Bouda (NZDM Bouda)

NZDM Bouda poskytuje ambulantní a terénní službu dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy ve věku od 6 do 26 let. Svou činností podporuje děti a mládež při řešení běžných i obtížných situací, snaží se tak zvýšit šance dětí a mládeže uspět v dalším životě. To se děje v rovině sociální, kulturní a volnočasové. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Na sklonku roku 2014 se podařilo rozšířit působnost NZDM Bouda se sídlem na českokrumlovském Špičáku o pobočku na sídlišti Mír. Klub zde fungoval ve prospěch dětí a mládeže formou kombinace ambulantní a terénní formy od doby zahájení jeho provozu celkem 19 měsíců. Od července roku 2017 byla ambulantní forma poskytování služeb v klubu uzavřena a nahrazena plně formou terénní.

Činnost nízkoprahového a volnočasového klubu pro děti a mládež (NZDM Bouda) je realizována:

1.      v samostatné budově v areálu T. G. Masaryka 114 Český Krumlov.

2.      na sídlišti Mír v Českém Krumlově na adrese Lipová 161 (přízemní byt panelového domu).

3.      v klubovně pro děti a mládež v obci Větřní a ve vybraných lokalitách města Český Krumlov a obce Větřní.

 

Dle zákona č. 108/2006 NZDM realizuje tyto služby:

 • sociální, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • poskytování informací
 • kontaktní práce
 • podpora při přípravě do školy

Podpora vlastních aktivit uživatelů, preventivní a volnočasové akce, sociálně terapeutická činnost, práce se skupinou, intervence v krizi, situační intervence. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv. oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: práce se sociálním okolím uživatele, doprovod do jiné instituce, jednání s institucemi ve prospěch uživatele

NZDM Bouda rozsah těchto služeb člení do těchto kategorií:

 • Pobyt v zařízení
 • Sociální služby
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Volnočasové a kulturní aktivity

Důvodem existence "Otevřeného klubu v Boudě" bylo a je vytvoření místa pro děti a mládež, které je určeno k neformálnímu setkávání, a také jako místo inspirace k případné další návazné činnosti v aktivitách realizovaných v "horním" prostoru NZDM Bouda.

V "otevřeném klubu" mají mladí lidé mnohdy první příležitost seznámit se s "Boudou" a možnostmi, které toto jedinečné zařízení v Českém Krumlově nabízí. Děje se to jednak díky informacím poskytnutým terénním pracovníkem v místě bydliště dětí a také zprostředkovaně. Návštěvníci a uživatelé poskytované služby mají následně možnost využít široké spektrum deskových her a nabídku levného občerstvení. Dále mohou využít nabídku knihovny a možnost zahrát si stolní fotbálek, ping-pong a ruské kuželky. Samozřejmostí je rovněž i bezplatný přístup k internetu. "Otevřený klub" je zároveň prostorem prvokontaktním. Nadstavbovou činností "otevřeného klubu" je pořádání různých soutěží. Tradičními a zavedenými aktivitami jsou převážně turnaje ve stolním fotbálku a ve stolním tenise, které dokáží přivést k účasti mnoho mladých lidí.

Jedním z dalších podstatných důvodů existence klubu je široká nabídka základního poradenství především v oblasti sociálně patologických jevů, krizové a situační intervence, pomoci při obstarávání osobních záležitostí atd. Sociální poradenství se odehrávalo i v roce 2018 v prvotní fázi formou rozhovoru s uživatelem. Vzhledem k zachování bezpečí prostoru bylo většinou poskytováno v samostatné kontaktní místnosti.

Poradenství zpravidla obsahovalo vyhodnocení situace, nabídku možných variant řešení obtížné situace nebo rady vedoucí k odstranění obtíží. Poradenství se zaměřovalo na stejná či podobná témata jako v případě informačního servisu, ale jednalo se o vyšší úroveň služby. Největší zájem ze strany klientů byl o zprostředkování práce a pomoc se zajištěním bydlení.

Dále v centru v roce 2018 zaznamenali několik případů pomoci v krizi, vyřešili a následně zprostředkovali uživatelům služby pomoc jak s bydlením, tak i finanční podporu v nouzi. Zprostředkovali i několik kontaktů na bezplatné právní poradenství apod.

V tomto prostoru také probíhalo pravidelné středeční doučování žáků 1. stupně základních škol, dále zde pravidelně každé úterý realizovali "výtvarku" pro děti z prvního stupně základních škol.

V roce 2018 zaznamenali v "Otevřeném klubu Bouda" celkem 1 893 kontaktů. Jednalo se o nepravidelné návštěvníky dolního klubu NZDM Bouda, kteří zde využili nabízených možností aktivního trávení volného času s využitím volných herních a dalších prvků (stolní fotbal, stolní hry, poslech hudby, využití knihovny knih a časopisů, možnost práce na počítači a s internetem atd.) a základního poradenství.

„Otevřený klub v Boudě" slouží neformálnímu setkávání a jako místo inspirace k případné další činnosti v aktivitách realizovaných následně v „Horním" prostoru NZDM Bouda''. V „Otevřeném klubu" mají mladí lidé mnohdy první příležitost seznámit se s „Boudou" a možnostmi, které toto jedinečné zařízení v Českém Krumlově nabízí. Návštěvníci a uživatelé poskytovaných služeb mají možnost využít široké spektrum deskových her a nabídku levného občerstvení. Dále mohou využít nabídku knihovny a možnost zahrát si stolní fotbálek, ping-pong (v areálu zahrady). Samozřejmostí je zdarma přístup k internetu. „Otevřený klub" je zároveň prostorem prvokontkatním. Nadstavbovou činností „otevřeného klubu" je pořádání různých soutěží. Tradičními a zavedenými aktivitami jsou převážně turnaje ve stolním fotbálku a ve stolním tenise, které dokáží přivést k účasti mnoho mladých lidí. Jedním z dalších podstatných důvodů existence klubu je nabídka základního poradenství v oblasti společensky nežádoucích jevů, krizové a situační intervence, pomoci při obstarávání osobních záležitostí atd.

Horní prostor NZDM Bouda slouží pro následné (z „povzdálí" řízené) pravidelné i nepravidelné činnosti dětí a mládeže, kterým poskytujeme prostor zařízení a v případě potřeby metodické vedení. V tomto prostoru probíhají pravidelně ve stanovených dnech a časech v týdnu hudební a taneční programy a zkoušky, filmové kluby. Výše uvedené formy aktivit probíhaly, a i nadále probíhají, jednak „vrstevnickým způsobem", tj. organizují je sami mladí lidé pro sebe a své vrstevníky Jedná se převážně o hudební a taneční zkoušky). Součástí těchto aktivit byly i činnosti, které iniciují, jakož koordinují pracovníci klubu. V tomto případě se jedná o realizaci dílčích projektů, filmových projekcí, koncertů, vernisáží apod. V roce 2018 zde zaznamenali celkem 1 088 kontaktů. Tento počet se skládá z počtu kontaktů v pravidelných aktivitách, tj. pravidelné týdenní zkoušky souborů, skupin, jedinců).

Aktivity realizované v pobočce Bouda na sídlišti Mír (klub „Na Míru"):

Klub je vybaven herním zařízením (deskové a karetní hry, stolní fotbálek), řemeslně výtvarnou dílnou a kuchyňkou. Tyto prostory byly „nízkoprahově" využívány příchozími dětmi a mládeží v období jara a pak od podzimu do konce prosince 2018.  V mezidobí na domě, kde klub sídlí, probíhala zásadní rekonstrukce a klub v době stavby zcela uzavřen. Z „klientského" hlediska byl tento klub, stejně jako v roce 2017, využíván pouze dětmi, které žijí v domě, kde je klub umístěn. V roce 2018 zde zaznamenali celkem 300 kontaktů.

Součástí pravidelných aktivit uskutečňovaných Boudou v roce 2018 byly i činnosti, které probíhaly ve volnočasové klubovně v obci Větřní. Zpravidla se jednalo o volnočasové aktivizační a výtvarné aktivity. V roce 2018 byly tyto činnosti poskytovány pravidelně o středečních návštěvách klubu, vyjma letních prázdnin, kdy tyto aktivity, po dohodě s obcí, z důvodů letních projektů a dovolených nebyly poskytovány. Celkem zde v průběhu roku zaznamenali cca 800 kontaktů. Tento počet je odvozen z kvalifikovaného odhadu zaměstnanců – v klubovně Větřní počty kontaktů nejsou evidovány, a to z toho důvodu, že se zde nejedná o poskytování základních sociálních služeb. 

Terénní forma programu NZDM Bouda spočívá v pravidelných systematických depistážních návštěvách vybraných lokalit ve městě český Krumlov (sídliště Mír, Za Nádražím, Plešivec, Horní Brána) a v nedalekém městě Větřní. V roce 2018 uskutečnil terénní program Boudy celkem 2 582 kontaktů.

Nepravidelné aktivity:

V roce 2018 uskutečnilo projektového pracoviště NZDM Bouda řadu nepravidelných aktivit, které byly většinou rozšířením pravidelných a průběžných aktivit, kde bylo zaznamenáno 2 907 účastníků. Do těchto aktivit patří např. projekce dokumentárních filmů v rámci festivalu Jeden svět, semináře, workshopy, nejrůznější turnaje (ve stolních hrách, ve fotbálku apod.) a další projekty (výtvarné, mediální, umělecké atp.).

Statistika uživatelů služeb a programů NZDM Bouda v roce 2018 – celkový počet kontaktů:

Horní klub NZDM Bouda   1 088 
Dolní klub NZDM Bouda       1 893
Aktivity NZDM na sídlišti Mír  300
Terénní program          2 582
Nepravidelné jednorázové aktivity v prostorách NZDM Bouda 2 948
Klubovna Větřní     800
CELKEM      9 611

 

Přehled nepravidelných informačních a neformálně vzdělávacích aktivit ICM v roce 2018:

 • regionální festival Jeden svět Český Krumlov 2018
 • kurz animovaného filmu
 • dětský karneval
 • akce Ukaž svůj talent
 • seminář První pomoc
 • 13. ročník festivalu Cihelna – Vystupovat 2018
 • prázdninová akce V Boudě proti nudě
 • Výtvarný podzim v Boudě
 • výtvarný projekt Sochy a děti
 • akce Děti z Míru na Zátoni
 • návštěva Hopsária v Č. Budějovicích
 • Halloween v NZM Bouda
 • vánoční besídka v NZDM Bouda

Celkem v roce 2018 využilo služeb NZDM Bouda 9 611 návštěvníků a účastníků.

 

Projektové pracoviště Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice

Rok 2018 byl pro pracoviště Streetwork Český Krumlov úspěšný, a to jak po stránce rozvoje, tak po stránce množství odvedené práce. Pracoviště poskytovalo své služby rovněž formou terénního programu a formou provozu multifunkční místnosti v Českém Krumlově, kde jsou poskytovány všechny své nabízené služby. Služba v roce 2018 dosáhla historicky zcela nejlepších výsledků, a to jak v množství kontaktů, tak v množství klientů a vyměněného materiálu.

Základem poskytování služeb jsou služby harm reduction pro uživatele návykových látek a navazující služby odborného poradenství. Následně pak navazují další služby testování na metabolity návykových látek, infekčních onemocnění, asistence při vyřizování osobních věcí (sociální i jiné povahy), základní potravinová pomoc, výkony sociální práce/asistence, krizové intervence, odkazování do dalších institucí a vyřizování léčby v dalších odborných zařízeních – léčebnách, komunitách, odděleních pro specializovanou léčbu hepatitid nebo jiných zdravotních problémů. Služba (program) tradičně spolupracuje s místně příslušnými městskými úřady a OSPOD, které sdílejí a odkazují společné klienty. V současnosti je tak k dispozici ucelená forma nabídky pro uživatele návykových látek v regionu Českokrumlovska a okolí Lipenské vodní nádrže, která je mobilní a je v dosahu celého regionu. Služba je v současnosti využívána zhruba 350 klienty ročně.

Pracoviště Streetwork je také součástí „minimální sítě" protidrogových služeb Jihočeského kraje a je zařazeno v minimální síti služeb pro oblast bývalého okresu Český Krumlov. V průběhu celého roku 2018 probíhal nepřetržitě terénní program s aktivním vyhledáváním klientů v jejich přirozeném prostředí a souběžně poskytování služeb v rámci multifunkční místnosti terénního programu na Špičáku v Českém Krumlově. Program v roce 2018 využívali a kontaktovali stálí klienti a také noví klienti, kteří nebyli dříve registrováni.

V terénu působili pracovníci služby v Českém Krumlově, obci Větřní, Loučovicích, Vyšším Brodu, Kaplici, Lipensku a dalších místech. Zde poskytovali spektrum nabízených služeb nebo zprostředkovali návaznou pomoc v dalších institucích – ústavní léčba, psychiatrická pomoc, odborná pomoc psychologa, psychiatra. Všechny lokality byly navštěvovány pravidelně a dle naplánovaného harmonogramu. Pobyt v jednotlivých místech působení TP, byl organizován podle provozní doby, která je kombinovaná s nabízením služeb v zázemí programu v místnosti programu v budově Špičák v Českém Krumlově. Zde klienti oceňují především anonymitu a větší komfort pro poskytované služby. Pracoviště poskytovalo v roce 2018 všechny služby, které jsou v běžném v rozsahu služeb terénních programů.

Mezi nejvíce využívané služby pracoviště v roce 2018 patřily především pravidelný kontakt s cílovou skupinou, podpora v neužívání návykových látek a sociální stabilizace klientů. Na to navazovaly výkony poskytování informací, výměnný program, distribuce harm reduction materiálu, potravinový a hygienický servis a individuální poradenství v různých oblastech. Služba také více poskytovala asistenci při vyřizování osobních záležitostí. četné byly také výkony sociální práce zaměřené na řešení problematiky, jako je bydlení anebo vyřizování dalších osobních věcí (např. zdravotního pojištění nebo věcí spojených s řešením právních záležitostí a dluhů apod.). Službu doplňují ještě testování na virové hepatitidy – HCV, HBV, HIV a syfilis a dále poradenství spojené s testováním na metabolity návykových látek u klientů OSPOD Č. Krumlov a Kaplice a individuální práce s těmito klienty na předcházení rizikového chování.

Hlavním cílem programu v roce 2018 byl kvalitativní posun služby a zlepšování průběhu kontaktů. Významnou částí práce služby byla také odborná a osvětová činnost, a to především pro žáky středních a základních škol. V roce 2018 probíhala především v jarních a podzimních měsících. Bylo uskutečněno celkem 13 besed o tématech účinků návykových látek, působení návykových látek na mozek a sociálních dopadech užívání návykových látek.

V roce 2018 terénní program „Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice následně pokračoval a navazoval již desátým rokem v oblasti harm reduction a drogového poradenství na druhý specializovaný terénní program pracoviště Streetwork na samostatný projekt Viktorie, který zase působí v oblasti pouliční a klubové prostituce. V rámci projektu Viktorie bylo v roce 2018 pracováno s dalšími 308 převážně klientkami a bylo uskutečněno 685 kontaktů, vyměněno cca 3 640 kusů injekčních setů a provedeno 1 068 testů na infekční onemocnění (VHC, VHB, syfilis, HIV).

Z pohledu pracoviště se situace ve městě v průběhu roku 2018 nemění a město Český Krumlov se nachází v podobné situaci, jako v předchozím roce. Pracoviště vnímá nadále některé trendy, které mají zvyšující se tendenci, a to zhruba poslední 2 – 3 roky. Za prvé, je to všeobecně úbytek osob ve veřejném prostoru v místech, kde se dříve zdržovaly. Konkrétně se jedná především o sídliště ve městě a oblast městského parku, které byly dříve známé množstvím lidí. Tito zde pobývali, např. před vchody paneláků nebo na lavičkách. Sídliště se postupně mění na málo frekventovaná místa, která nejsou ničím zvýhodněna pro práci v terénu, a kde lidé jen přecházejí a netráví čas na samotných sídlištích. Z pohledu terénní práce tak ubývá možností, kde lze potenciální nové klienty přirozeně kontaktovat. Dále je možno říci, že se klienti i mládež spíše schází na nepřístupných místech, např. za městem nebo v místech soukromé povahy – boudy, garáže, místa v lese za městem apod. Pokračuje tak obecně trend vytlačování lidí mimo veřejný prostor, například v oblastech městských parků, které byly obecně několik let zpět plné osob vhodných ke kontaktování.

V centru města Českého Krumlova jsou nyní zhruba dvě místa, kde se nepravidelně ve sledovaném roce scházely skupiny uživatelů návykových látek a které jsou v blízkosti večerky nebo jsou jinak strategicky výhodná, například pro získávání drobných finančních částek od turistů. Tato místa jsou v letních měsících nepravidelně obsazována skupinami našich pravidelných i nepravidelných klientů.

Dále je možno říci, že se ve městě rozšiřuje skupina osob, které jsou zcela mimo sociální systém, nemají práci a jsou to příležitostní nebo pravidelní uživatelé návykových látek a alkoholu, často též gastarbeitři nebo příležitostně pracující lidé bez pracovní smlouvy. Zvyšuje se také skupina osob, která často nesplňuje podmínky ubytování na ubytovnách a končí posléze jako osoby bez přístřeší. Tito lidé se také vyznačují vícelátkovým užíváním, kde základ tvoří alkohol a THC, příležitostně doplněný užitím pervitinu nebo psychofarmaky. Skupina čistých uživatelů pervitinu se drží na podobných číslech, jako v minulých letech.

Jako další trend je možné označit vzrůstající množství osob, které se potýkají s duálními diagnózami a často jsou zcela bez prostředků a zázemí a samozřejmě jsou to také nepravidelní uživatelé návykových látek. Terénní práce v Českém Krumlově je v současnosti koncipována pobytem na místech, kde se vysoce pravděpodobně nacházejí klienti – pravidelní nebo nepravidelní uživatelé návykových látek a alkoholu, a pak pobytem na místech, kde jde především o oslovování širší populace a mládeže s krátkými intervencemi rizikového chování. Těmto skupinám jsou pak aktivně nabízeny harm reduction služby nebo informační materiály.

V rámci služby jsou navštěvovány lokality sídliště Plešivec, Mír, oblast městského parku, oblast nábřeží a oblast parku u Jelenky. Tato místa totiž vykazují zvýšenou míru pohybu potenciálních klientů a jsou z pohledu terénní práce vhodná. Většina klientů však přichází za službami do kontaktní místnosti TP. Ostatní místa v centru města zůstávají pro terénní práci z důvodu velkého turistického ruchu nevhodná. Základem práce ve městě je ucelená informační strategie, cílené zkontaktování klientů a zprostředkované předávání informací. Dlouhodobě funguje ve městě spolupráce s lékárnami a předávání kontaktů od spolupracujících organizací a úřadů. Po městě jsou pravidelně vylepovány samolepky a dávány vizitky s cílem co nejvíce rozšířit spektrum možností při předávání informací.

Množství pravidelných klientů služby, dochází na výměnný program a spojené služby pravidelně do multifunkční místnosti TP. V roce 2018 můžeme říci, že to jsou pravidelní každodenní návštěvníci kontaktní místnosti, kteří vyhledávají kontakt s pracovníky služby a současně i styk s jiným společenským prostředím, než ve kterém žijí. Určité procento klientů je také zvyklé kontaktovat službu telefonicky a domluvit se na využití služby následně po domluvě.

V multifunkční místnosti TP jsou nabízeny všechny služby od výměnného programu po testování na metabolity návykových látek a testování infekčních onemocnění. Většina klientů v oblasti města nemá problém využívat služeb programu. Město Český Krumlov je největší navštěvovanou městskou jednotkou a je zde větší anonymita než ve zbytku oblastí. Složení klientů je z pohledu užívaných návykových látek zhruba stejné jako v předchozích letech a obecně s posunem k vícelátkovému užívání a také užívání alkoholu. U kontaktů s odběrem harm reduction materiálu je skupina tvořena téměř výhradně problémovými uživateli pervitinu, zbytek tvoří experimentátoři a jeho občasní uživatelé.

Malé město Kaplice u hranic se sousedním Rakouskem vykazovalo v roce 2018 velmi podobné trendy a situaci, jako v předcházejících obdobích. Život ve městě ovlivňuje řada místních vyhlášek, které byly zavedeny v posledních letech a které omezily výrazně pohyb osob ve veřejném prostoru. Dřívější místa, která byla klienty tradičně využívána ke shromažďování, již dnes nefungují a nahradily je spíše četné ubytovny, které se ve městě nacházejí, a opět místa soukromé povahy. Je zde množství zahraničních dělníků, u kterých jsou náznaky užívání OPL, ale u kterých je kulturní bariéra a chybí důvěra sdílet informace s poskytovanou a pro ně cizí službou. Pracovníci v roce 2018 tak pracují se situací, kdy několik osob, které jsou v oblasti aktivní, tvoří kontaktní osoby, které poskytují harm reduction materiál dalším nepravidelným uživatelům a osobám. Drogová scéna ve městě je z pohledu uživatelů pervitinu uzavřená, a to z důvodu velmi malé anonymity a obav jejich uživatelů z kontaktu s pracovníky služby.

Ve městě jsou ještě četní uživatelé THC, ti však ve své většině nemají potřebu využívat služby Streetworku. Směrem k této skupině se pracuje více formou krátkých intervencí rizikového chování a poskytováním informací o rizicích pravidelného užívání především alkoholu, THC a případně pervitinu. Pro tento účel má pracoviště vytvořené speciální materiály.

V oblasti města Kaplice je pracoviště v kontaktu s několika stálými klienty, kteří mění injekční materiál pro sebe a své okolí a nemají problém s využíváním služeb. V místě vcelku pravidelně dochází k vylepování informačních materiálů a dobře probíhá spolupráce s lékárnou, metodiky prevence, s městskou policií a pracovníky OSPODu města Kaplice. Místo se pravidelně navštěvuje dvakrát týdně ve středu a pátek.

Město Velešín je navštěvováno jednou týdně vždy ve středu. Obec je příliš malá na bezproblémovou práci s klienty v terénu a je zde naprostá absence soukromí. Je zde několik kontaktů, které jsou nepravidelně udržovány. V místě probíhá především předávání kontaktů a snaha případné nové klienty směřovat k využívání služeb terénního programu po telefonickém kontaktu.

Obec Větřní na Českokrumlovsku má dvě části. Centrální část obce je tvořena vysokými panelovými domy a obydlena je s převážně běžným typem populace. Ve střední části obce jsou v současnosti ubytovny a situace je zde ovlivněna problematickými vlivy, které provoz těchto zařízení provázejí. Naopak v dolní části obce převažuje drtivě romské obyvatelstvo a situace je zde nejvíce problematická. Obec má celkově zhruba 4 200 obyvatel a má bohužel status sociálně vyloučené lokality. V obci se kumuluje celá řada negativních faktorů, jako je nezaměstnanost, špatné sociální podmínky, nízká kvalita bydlení, užívání návykových látek, drobná kriminalita a poměrně vysoká porodnost místní komunity.

Oblast je navštěvována pravidelně vždy dvakrát týdně. Trendem v roce 2018 byla tedy pravidelná práce s klienty, kteří mění materiál pro sebe a také pro své blízké okolí. S těmito klienty se dařilo kromě minimalizace škod pracovat i na jejich dalších problémech. Jsou to klienti většinou stabilizovaní ve smyslu zázemí, ale potýkají se s problémy v oblasti problematického užívání návykových látek, postavení v sociálním systému, mezilidských vztahů a špatného životního stylu. V roce 2018 byly zaznamenány i negativní jevy, které se v komunitě vyskytují u některých dlouhodobých uživatelů především pervitinu, například systémové selhávání jejich rodičovských rolí a rozpad rodinných vztahů. Horší se i psychický stav některých klientů. Klienti v místě často postrádají informace o nebezpečí rizikového chování a někdy jsou zde i trvalé zakořeněné „pověry", které v souvislosti s užíváním návykových látek v oblasti panují.

V lokalitě Větřní je na počet obyvatel vysoká prevalence užívání návykových látek. Odhadem 60 až 70 % populace dolní části obce je minimálně příležitostnými uživateli návykových látek. Klienti nejvíce využívali v roce 2018 služeb výměnného programu, poskytování informací a individuálního poradenství. Drtivě zde převažují uživatelé pervitinu s užíváním THC. Centrální část Větřní je méně problematická. Pracovníci zde pracují především s mladými lidmi, u kterých se snaží ovlivňovat jejich postoje směrem k užívání návykových látek, především THC a alkoholu, a je zde i několik nepravidelných kontaktů s výměnným programem.

Lipensko je velká a rozsáhlá oblast, kde v roce 2018 nedošlo z našeho pohledu v oblasti k výraznějším změnám v povaze anebo množství klientů. Prostorová rozsáhlost a velké dojezdové vzdálenosti neumožňují při současné situaci jednorázově oblast obsáhnout. Také je zjevný trend, kdy se vesnické oblasti z více důvodů vylidňují a množství obyvatel zde trvale klesá. Lipensko se skládá z několika městeček, vesnic nebo spíše rekreačních oblastí a současně vesnic, a to zhruba do dvou tisíc obyvatel. V místě je udržováno několik stálých klientů, se kterými se pracuje v rámci jejich individuálních plánů. Probíhá pravidelně výlepová kampaň, předávání letáků klientům a předávání informací na vytipovaných místech: na lavičkách, v barech, restauracích apod.

V průběhu roku 2018 ve složení a počtu klientů a práce s nimi v ní nedošlo k žádným změnám. V létě je oblast turisticky velmi navštěvována a je zde množství turistů a sezónních návštěvníků. Tito však nemají potřebu v místě využívat služeb terénního programu. Okruh Lipenska je obsáhlý a náročný na zajištění, proto je pracovně rozdělen od roku 2013 na tři oblasti. Region se navštěvuje jednou týdně v pátek. Největší pozornost se v roce 2018 soustředila na lokalitu Vyššího Brodu a obec Loučovice.

Ostatní projekty a aktivity CPDM v roce 2018

 • Mezinárodní projekty s mládeží a dětmi
 • Přeshraniční spolupráce mládeže (čtyřstranný mezinárodní projekt s mediálním a uměleckým zaměřením)
 • Rakouský národní večer Na raftech
 • Letní dětský tábor Kleť
 • Letní tábor „Prázdniny v pohybu – Čeřín 2018“
 • Dětská neděle v českobudějovickém CineStar
 • Benefiční koncert k 20. výročí založení CPDM
 • Kniha „CPDM: 20. let stavíme mosty a spojujeme břehy“

Letní prázdniny s českokrumlovským CPDM

V českokrumlovském Centru pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. proběhly programy pro děti a mládež v období letních školních prázdnin. Část prázdninových aktivit byla cílena přímo na konkrétní účastníky, se kterými CPDM pracuje v průběhu školního roku. Další část programů je pak přístupná dle zájmu všem dětem a mládeži. První z otevřených akcí je určena dětem ve věku 7 až 16 let. Jde o již tradiční letní dětský tábor „Prázdniny v pohybu“ (19. ročník), který se uskutečnil ve dnech 12. až 25. srpna 2018. Místem tábora je již několik let stanová základna nalézající se v překrásném koutě jižních Čech, v blízkosti obce Čeřín u Rožmitálu na Šumavě. Uprostřed hlubokých lesů děti zažily dobrodružství při táborových hrách, splují část řeky Vltavy na raftech, večery trávily s kytarou u plápolajícího ohně a pod plátěnou střechou usínaly s bubláním potoka za hlavou.

Druhý prázdninový program byl určen mládeži především ve středoškolském věku (15 až 19 let). Jde o mezinárodní projekt přeshraniční spolupráce mládeže, který se uskutečnil od 27. srpna do 2. září 2018 na turistické základně v Zátoni u Rožmberka nad Vltavou. Tohoto projektu se zúčastnily týmy mladých lidí ze Slovenska, Slovinska, Rakouska a Česka. Program byl zaměřen na práci s moderními médii – filmem, animovaným filmem, fotografií, rozhlasovým vysíláním ad. V programu projektu však účastníci našli také výtvarné programy a užité řemeslo. Třetí prázdninovou aktivitou byl program „V Boudě proti nudě“. Uskutečnil se od 2. do 4. července 2018 v areálu zahrady CPDM a byl určen především dětem (místním i odjinud), které zůstávaly na počátku hlavních prázdnin přímo ve městě Český Krumlov. Tento program byl volně přístupný.

 

Sociální služby SOVY, o. p. s. v roce 2018

Obecně prospěšná společnost Domy s pečovatelskou službou o. p. s. byla založena městem Český Krumlov v roce 1996 a od 1. ledna 1997 funguje jako samostatný právní subjekt. Rok 2018 představoval v životě společnosti velkou změnu. Po téměř ročních náročných jednáních, přípravách a úpravách se podařilo otevřít nové zařízení na adrese Za Soudem. Do nově zrekonstruovaných prostor se přestěhovaly odlehčovací služba a telekontaktní tísňová péče. Poté následovalo administrativně neméně náročné přejmenování společnosti. Nový název tak obsahuje spojení obou pracovišť SOI (Za Soudem) a VY (Vyšehrad) ¬ Sociální služby SOVY.

Hlavními činnostmi je správa Domů s pečovatelskou službou a Senior klubu Rozvoj, poskytování sociálních služeb dle Zákona 108/2006 Sb. Pečovatelská služba § 40, Telekontaktní tísňová péče § 41, Odlehčovací služba § 44.

Orgány společnosti:

Správní rada:

Předseda: Mgr. Bohumil Florián

Členové:

 • Mgr. Ingrid Pechová
 • Mgr. Roman Kneifl
 • Stanislav Přívratský
 • Libuše Sekyrová
 • Jan Sommer

Dozorčí rada:

Předsedkyně: Ing. Romana Šolcová

Členové:

 • Ing. Jarmila Hanáková
 • Marie Myslivcová

Statutární orgán společnosti:

 • Ředitelka společnosti: Mgr. Ivana Ambrusová

Sociální služby SOVY o. p. s. spravovala v roce 2018 celkem 5 domů s byty a nebytovými prostory. Centrum správy domů a všech sociálních služeb je v DPS Vyšehrad. Společnost měla v péči celkem 41 bytů, z toho 11 o velikosti 1+1 a 30 garsoniér. Na provozu komplexu služeb se podílelo 33 zaměstnanců buď přímou, nebo nepřímou péčí. K 31. 12. 2018 činila celková částka za výběr nájemného cca 453 tis. Kč.

K dennímu užívání pro obyvatele DPS a seniorskou veřejnost jsou dále určeny nebytové prostory DPS Vyšehrad: společenská místnost vybavená televizí, počítačem s připojením k internetu, hygienické centrum s hydromasážní vanou, další společenské prostory s masážním lůžkem, rotopedem a mechanickým šlapadlem.

Pečovatelská služba je poskytována osobám, jejichž stav z důvodů snížené soběstačnosti vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ni
 • poskytnutí stravy či pomoc při jejím zajištění
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovod k lékaři, ostatní.

Provoz pečovatelské služby zajišťovalo v roce 2018 celkem 8 pracovníků v sociálních službách, 2 řidiči, 1 sociální pracovník a 3 pracovníci THP. V roce 2018 byly služby poskytovány na základě smluvního vztahu kromě Českého Krumlova též ve Zlaté Koruně, v Kájově, Přísečné, Chvalšinách, Dolním Třeboníně a Srníně. Služba v roce 2018 zajistila péči celkem 186 klientům v rozsahu celkem 26 453 úkonů a 2 675 hodin.

Odlehčovací služba poskytuje komplexní péči, ubytování a zajištění základních potřeb osamělým občanům a těm, kteří se nacházejí v těžké sociální situaci. Zároveň poskytuje odlehčení rodinným příslušníkům a pečujícím osobám. Služba je zajištěna nepřetržitě, tj. 365 dní v roce, 24 hodin denně.

Kapacita v roce 2018 se zvýšila na 25 zaregistrovaných lůžek. Služba je poskytována ve 14 pokojích klientům, kteří se nečekaně ocitli v sociální tísni, vyžadují 24 hodinovou péči nebo rodinám pečujícím o seniora k odpočinku a načerpání sil. V roce 2018 tato služba byla poskytnuta 96 klientům v rozsahu cca 15 tisíc hodin.

Pomocí rehabilitačního a aktivizačního programu prováděného dvěma odbornými pracovnicemi byl zajišťován cíl aktivizace, zlepšení fyzické kondice a sebeobslužnosti v roce 2018 čtyřem klientům. Další rehabilitační a aktivizační činnosti byly poskytovány v průměru 18 klientům v časové dotaci 300 hodin ročně. Provoz odlehčovací služby byl zajištěn 21 zaměstnanci.

Telekontaktní sociální péče pro seniory a zdravotně postižené občany je sociální služba, která představuje komplex služeb poskytující pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace zprostředkované přes pevnou telefonní linku. Umožňuje individuální, nepřetržitou, dlouhodobou a odbornou pomoc osobám, které jsou v důsledku nemoci, vysokého věku, postižení nebo zdravotních obtíží a sociální osamělosti trvale či přechodně znevýhodněni. Je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.

Telekontaktní tísňová péče se poskytuje potřebným v Českém Krumlově i mimo českokrumlovský region v lokalitách Větřní, Kájov, Písek, Kaplice, Zlatá Koruna, Bechyně, Prachatice, České Budějovice, Dolní Dvořiště, Chvalšiny i uživatelům v méně dostupných lokalitách – Hořice na Šumavě, Vyšší Brod, Horní Planá, Přídolí, Mříč, Holubov.

Rozšířením tísňové péče byl podpořen rozvoj a dostupnost sociálních služeb v rámci regionu. Celkem byla služba poskytována 68 klientům a bylo provedeno přes dva tisíce úkonů.

Půjčovna kompenzačních pomůcek:

Služby půjčovny jsou určené osobám se zdravotními komplikacemi, které musí v důsledku nemoci dočasně nebo trvale používat kompenzační pomůcku. Klienti mají možnost dostatečně se s potřebnou pomůckou seznámit a vyzkoušet si ji v domácím prostředí a následně si ji nechat předepsat lékařem.

Je možno si zapůjčit: polohovatelné lůžko, mechanický vozík, toaletní křeslo, chodítko kolové či pevné, berle, hole, antidekubitní matraci. Režim půjčovny se řídí platným ceníkem a provozním řádem. V roce 2018 bylo vybavení půjčovny obnoveno a doplněno díky grantu podpořeného Jihočeským krajem. Služby půjčovny kompenzačních pomůcek využilo v roce 2018 celkem 55 klientů.

Senior klub:

Správa byla prováděna na základě smlouvy o bezplatném užívání prostor a movitých věcí uzavřené mezi městem Český Krumlov a DPS o. p. s. V roce 2018 Senior klub svou programovou nabídkou uskutečnil společenské, kulturní a vzdělávací akce, poznávací pěší a autobusovou turistiku. Bylo uspořádáno několik přednášek na téma ochrana spotřebitele, finanční a právní gramotnost zdravý životní styl. Vedení klubu je zajišťováno dvěma pracovnicemi a na tvorbě a realizaci programů se podílí dobrovolníci z řad seniorů, ale i pracovně činných občanů a všichni vykonávají tyto služby bez finančních nároků.

I v roce 2017 byly pořádány každý druhý měsíc pro klienty a obyvatele DPS bohoslužby pod vedením faráře Církve Českobratrské z Českých Budějovic, kterých se pravidelně účastnilo 3 – 5 osob.

Pravidelně každý čtvrtek probíhalo v prostorách klubovny DPS Vyšehrad cvičení pod vedením zkušené lektorky, jehož součástí byla i edukační činnost. Celkem bylo s klienty odcvičeno 46 hodin s průměrnou účastí 6 klientů.

Od dubna do prosince 2018 opět probíhal vzdělávací program „Akademie 3. věku“ pod názvem „Historie“ a na podzim se otevřela část zaměřená výhradně na ženy „Ženy ženám“. 

 

Výsledky hospodaření obecně prospěšné společnosti v r. 2018:

Náklady 16 747 715 Kč
Výnosy 16 117 835 Kč
Dotace poskytnuté Jihočeským krajem 5 543 092 Kč
Dotace poskytnuté Městem Český Krumlov 3 711 993 Kč
Dary celkem 74 000 Kč

 

Obecně prospěšné společnosti: Městské divadlo Český Krumlov o. p. s. v roce 2018

Městské divadlo Český Krumlov o. p. s. je obecně prospěšnou společností, jejímž zakladatelem je město Český Krumlov. Společnost byla založena v dubnu 1996. Tato obecně prospěšná společnost je rozdělena na dvě organizační jednotky.

První organizační jednotkou je Městské divadlo, které zajišťuje kulturní program na vlastní scéně, poskytuje prostory a podporu pro činnost místních sdružení, spolků a souborů a nabízí prostory pro pořádání kulturních a společenských akcí v průběhu celého roku.

Druhou organizační jednotkou jsou Kláštery Český Krumlov, kde je Městské divadlo významným partnerem města Český Krumlov pro zajištění provozu a programových činností a významnou měrou se podílí na naplnění indikátorů a povinností vyplývajících z dotačních podmínek revitalizace klášterů.

Třetí významnou aktivitou je spolupořádání projektu Českokrumlovské slavnosti, který zajišťuje společně s městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r. o.

Městské divadlo Český Krumlov je institucí, která si klade za cíl přinášet do Českého Krumlova kvalitní, žánrově pestrou kulturní nabídku pro všechny věkové kategorie, a to především pro občany města a okresu. Poskytuje podporu umělecké zájmové činnosti a neziskovým organizacím.

Orgány společnosti:

Správní rada:

 • Ing. Hana Pešková ¬ předsedkyně
 • Ing. Jitka Zikmundová
 • Blanka Rožánková
 • Mgr. Martina Liebmannová
 • Jan Ungerman
 • Mgr. Radim Rouče

Dozorčí rada:

 • Markéta Oklešťková ¬ předsedkyně
 • Bc. Lucie Goldfingerová
 • Ing. Radka Ondriášová

Ředitel divadla, statutární orgán:

 • Jan Vozábal

V roce 2018 Městské divadlo připravilo 70 představení, které navštívilo 13 671 diváků, přičemž průměrná návštěvnost činila 78 %, tedy 219 návštěvníků na akci. Tři cykly předplatného využilo 379 pravidelných návštěvníků v jarní a 473 v podzimní sezóně. Dramaturgie divadla je zaměřena především na činoherní divadelní inscenace, představení pro děti a mládež, koncerty, ale v nabídce jsou i jiné specifické žánry.

Divadelní klub Ántré uspořádal 46 vlastních aktivit, především koncertů a heren pro děti. Fotogalerie Fotoklubu Český Krumlov ve foyer divadla prezentovala 12 výstav.

Kromě vlastních aktivit poskytuje divadlo své prostory na kulturní a společenské akce a je spolupořadatelem dalších aktivit ve městě, např. dětských přehlídek a soutěží. V roce 2018 bylo divadlo spolupořadatelem 22 akcí, v prostorách divadla proběhlo 20 pronájmů pro kulturní akce, 38 dní sympozií a konferencí a 381 zkoušek českokrumlovských souborů a zájmových sdružení.

Městské divadlo pokračovalo v roce 2018 jako jeden z organizátorů projektu Českokrumlovské slavnosti v zajišťování jejich programu. Týkalo se to akcí: Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Advent a Vánoce v Českém Krumlově.

Další organizační jednotkou jsou Kláštery Český Krumlov, které byly po dlouhodobé rekonstrukci otevřeny pro veřejnost v listopadu 2015 a Městské divadlo je významným partnerem města pro zajištění jejich provozu a programových činností. Významně se podílí na naplnění povinností a ukazatelů vyplývajících z dotačních povinností revitalizace klášterů. V roce 2018 organizační jednotka Městského divadla v Klášterech zajišťovala provoz 6 expozic sdružených do 4 expozičních částí, pořádala kulturní akce, odborné přednášky, workshopy, řemeslné a tvořivé dílny, kde zajišťovala programovou náplň a projektové programové činnosti.

Celkově byly prostory spravované Městským divadlem využity pro pořádání celkem 613 kulturních a společenských akcí.

Z dalších akcí a aktivit Městského divadla Český Krumlov o. p. s.:

 • ukončení vánočního programu ve městě a v Klášterech
 • cyklus filmových výstav Studia Barrandov v Klášterech
 • Workshop on Genomics University of Maryland
 • Masopust 2018
 • Pohádkový víkend – 14. ročník regionální přehlídky souborů pro děti a mládež
 • Fashion Days – prezentace spojená s dobovou módou v Klášterech
 • spolupráce se seskupením Proradost – vystoupení v zámecké zahradě
 • přehlídky Krumlovská prima sezóna, Mladá scéna, Kouzelný Krumlov, Den dětí, Dětská porta, Krumlovský medvěd, Mezinárodní folklórní festival ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Český Krumlov
 • prezentace výsledků žáků Základní umělecké školy Český Krumlov a Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov – vzájemná spolupráce na akcích např. Krumlovský masopust
 • Edukofilm
 • KoCeRo – prezentace volnočasové organizace a programu romských souborů z regionu
 • spolupráce s Fotoklubem Český Krumlov, který ve vstupních prostorách divadla provozuje již od roku 2005 fotogalerii. Výstavy se jsou realizovány v pravidelném měsíčním cyklu
 • Slavnosti pětilisté růže – 32. ročník ve spolupráci s městem Č. Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem
 • výstava Joan Brehms – ve spolupráci s Národním muzeem a Jihočeským divadlem
 • Dny evropského dědictví 2018
 • spolupráce na akcích k 100. výročí republiky
 • Svatováclavské slavnosti 17. ročník
 • Mezinárodní folklórní festival 18. ročník
 • Kláštery – výstava „Sůl nad zlato“
 • Advent a Vánoce – 17. ročník (výstava Sůl nad zlato, andělský průvod městem, živý Betlém, vánoční koncert apod.)

Městské divadlo Český Krumlov při zajišťování své činnosti spolupracuje zejména s těmito  institucemi a subjekty: Město Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o., Státní hrad a zámek Český Krumlov, Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, Regionální muzeum v Českém Krumlově, ZUŠ Český Krumlov, gymnázium Č. Krumlov, SUPŠ sv. Anežky české, Kiwanis klub Český Krumlov, Divadelní seskupení PRORADOST, Divadelní klub Českokrumlovská scéna, Centrum pro děti a mládež, spolek Umělecká beseda Český Krumlov, Dům dětí a mládeže, KoCeRo a další.

 

Obecně prospěšné společnosti: PRO-SPORT Český Krumlov o. p. s. v roce 2018

Zakladatelem obecně prospěšné společnosti PRO-SPORT ČK je město Český Krumlov. Posláním společnosti je podpora sportovně tělovýchovné činnosti ve prospěch sportující mládeže, sportovních klubů a široké veřejnosti. Společnost také spravuje některá městská sportoviště a dětská hřiště. Je pořadatelem a aktivním podporovatelem sportovních akcí.

Město Český Krumlov je vlastníkem následujících nemovitostí, které pronajímá obecně prospěšné společnosti PRO SPORT, a ta je provozuje pro zajištění obecně prospěšných služeb:

 • Plavecký bazén, Fialková 255
 • Sportovní hala, Chvalšinská 111
 • Zimní stadion, Chvalšinská ul.
 • Latrán 227
 • Rybníky na Horní Bráně p. p. č. 581 a 582

Orgány společnosti:

Správní rada:

Předseda: Ing. Jan Vondrouš

Členové:

 • Mgr. Jaroslava Löblová
 • Lukáš Novosad
 • Jindřiška Smolíková
 • Mgr. Jan Vobr
 • Radek Votava

Dozorčí rada:

Předseda: Mgr. Jan Vopat

Členové:

 • Mgr. Dalibor Carda
 • Mgr. Zdeňka Šalamounová

Statutární orgán společnosti:

 • Ředitel Martin Tomka

Služby organizace:

Plavecký bazén:

Českokrumlovský plavecký bazén je zařízení, ve kterém je možno využít kromě 25 m dlouhého „velkého bazénu“ i dětský bazén, páru, kondiční cvičení, výuku plavání. Plavecký bazén navštívilo v roce 2018 přes 71 tisíc lidí, kteří zde hledají aktivní odpočinek, a to nejen v zimních měsících a ve dnech volna. Plavecký bazén je dále pronajímán v době školního roku sportovním klubům, které jsou zaměřeny na vodní sporty.

 

Bistro na plaveckém bazéně:

V rámci vedlejší – hospodářské činnosti je bistro na plaveckém bazéně od 1. 4. 2011 pronajato soukromému subjektu, za účelem občerstvení návštěvníku plaveckého bazénu. Provozní doba se shoduje s provozní dobou plaveckého bazénu. Společnost na pronájmu ročně získá 146 tis. Kč.

Provozní místnost má cca 30 míst. V letních měsících je nadto v provozu venkovní terasa cca s dvaceti místy. Převažující sortiment: nápoje (teplé a studené), cukrářské výrobky, bagety, pečivo, pochutiny, nanuky a originál balené potraviny.

 

Plavecká škola:

Plavecká škola zajišťuje dopolední výuku žáků mateřských a základních škol. V roce 2018 proběhla   povinná výuka plavání v rozsahu 1 302 žáků základních škol a 624 žáků mateřských škol. Dále mimoškolní výuka v rozsahu 261 dětí v plaveckém klubu Hastrmánek (odpolední kurzy). Výuka se skládá z 10 lekcí vždy jednou týdně. Doba trvání: 3 měsíce. Určeno dětem ve věku 3 až 10 let.

 

Zimní stadion:

Krytý zimní stadion pro sportovní kluby i veřejnost nabízí umělý povrch, možnost celoročního provozu, pronájmu. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Český Krumlov a hokejovým klubem HC Slavoj probíhá výuka bruslení pro děti, ve spolupráci se Sokolem Český Krumlov probíhá výuka krasobruslení. Rovněž jsou pravidelně nabízeny a hojně využívány možnosti veřejného bruslení.

 

Sportovní hala:

Všesportovní hala s ubytovnou je vhodná k využití pro vrcholový i rekreační sport a nabízí celé množství možností. Je vhodná pro individuální pobyty i sportovní kolektivy (soustředění, turnaje). Vybavení: umělý povrch, 5 badmintonových kurtů, 1 tenisový kurt, 1 volejbalový kurt, hřiště pro košíkovou a florbal.

 

Bistro na sportovní hale:

V rámci vedlejší hospodářské činnosti je bufet na sportovní hale od 1. 1. 2012 pronajat soukromému subjektu, za účelem drobného občerstvení návštěvníky sportovní haly a dále pak i jako velmi vhodné zázemí k soustředění různých sportovních oddílů. Společnost na pronájmu ročně získá 71 tis Kč. Provozní místnost má cca 40 míst. V bufetu je možno po dohodě, využít stravování pro ubytované, jinak zde převažuje forma rychlého občerstvení. Převažující sortiment: nápoje (teplé, studené), sladké pečivo, mléčné a masné výrobky, pochutiny, nanuky a originál balené potraviny.

 

Ubytovna:

Ubytovna s kapacitou 47 lůžek je součástí objektu, včetně dvoulůžkového bezbariérového pokoje. Celý areál je situován na okraj centra Českého Krumlova (5 min. chůze). Díky širokým možnostem využití objektu je zařízení vhodné pro sportovní soustředění, firemní akce, autobusové zájezdy. Atletický stadion, volejbalové a beach volejbalové kurty, skatepark, plavecký bazén a venkovní basketbalové hřiště v těsné blízkosti haly jsou nespornou výhodou zdejšího ubytování.

 

Budova Chvalšinská 227:

Budova slouží především jako zázemí pro činnost fotbalového klubu FK SLAVOJ Český Krumlov (šatny, sklady, kanceláře, klubovna, občerstvení a ubytování).

 

Sportovní akce pořádané a spolupořádané o. p. s v roce 2018

 • Atletický desetiboj
 • Běh na Kleť
 • Cyklistický závod mládeže
 • Časovka na Kleť
 • Dálkové plavání Lipno
 • Dětský den
 • Florbalový turnaj jarní
 • Himálajský tygr
 • Himálajský medvěd
 • Krumlovský Hastrman
 • KARATE Panthers
 • Malá kopaná Větřní
 • Pochod Libín – Kleť
 • Prázdninový pohár ve florbalu
 • Orientační běh „Podkletí"
 • Okresní atletická olympiáda
 • Orelské kolečko
 • Sportovní hry okresních měst
 • Triatlon Holubov
 • Vodácký maratón
 • Vyhlášení sportovce roku
 • Výstup dětí na Kleť

 

Přehled návštěvnosti jednotlivých zařízení společnosti PRO-SPORT v roce 2018:

 • Rybník Horní Brána               7 420 rekreantů, 4 194 sportovců
 • Plavecký bazén                      71 190 návštěvníků
 • Plavecká škola                       1 302 žáků ZŠ, 628 žáků MŠ, 261 dětí mimoškolní             výuka
 • Sportovní hala                                    1 559 tréninkových hodin od šesti sportovních klubů
 • Zimní stadion                         hokej: 974 odbruslených hodin, ostatní 655 hod.
 • Veřejné bruslení                     172 odbruslených hodin (9 215 osob)

 

Příspěvkové organizace: Městská knihovna v Českém Krumlově v roce 2018

Statutární orgán organizace – ředitel: Mgr. Martin Nechvíle

Městská knihovna v Českém Krumlově pečuje o velmi kvalitní knihovní fond, který svým čtenářům a uživatelům nabízí široké pole vzdělávání. Obecný trend ve většině knihoven ČR je stagnace či mírný pokles počtu registrovaných uživatelů. Tento trend souvisí s řadou celospolečenských změn, avšak v Městské knihovně v Českém Krumlově v roce 2018 nepotvrdil. Standardem je, že registrovaní čtenáři knihovny by měli tvořit alespoň 15 % z obyvatelstva žijícího v dané obci. Při aktuálním počtu obyvatel Českého Krumlova 12 778 činí počet registrovaných čtenářů 15,6 %. Obyvatel města rok od roku ubývá a populace stárne, což se odráží v demografické struktuře čtenářů. Velkou pozornost knihovna věnuje práci se čtenáři do 15 let, například v rámci projektu „Cesta do knihovny“.

Postupný nárůst počtu čtenářů v této věkové kategorii je dobrým příslibem do budoucna. Meziročně byl zaznamenán nárůst počtu registrovaných čtenářů o cca 50, avšak paradoxně došlo k úbytku výpůjček o cca 2 000. Knihovna výrazně posílila svou roli kulturního a vzdělávacího centra, což bylo způsobeno rozšířením nabídky kulturních i vzdělávacích akcí. Díky těmto aktivitám, které knihovna plánuje do budoucna dále posilovat, návštěvnost knihovny a jejích programů neklesá, právě naopak. Počet fyzických návštěvníků meziročně klesl jen nepatrně na 39 126 (0,4 %), což je v kontextu demografického útlumu Českého Krumlova velmi dobrý výsledek. Na přibližně stejných číslech zůstaly i webové stránky knihovny i výpůjčky e-knih. Zvýšenou oblibu zaznamenala knihovna i na svém profilu na sociální síti Facebook, kde se meziročně zvýšil počet sledujících o 32 %. Velkou devizou Městské knihovny v Českém Krumlově je stabilní, zkušený a průběžně se vzdělávající pracovní kolektiv s minimální fluktuací.

Knihovnictví prošlo v posledních desetiletích dynamickým vývojem zejména v oblasti poskytování služeb, automatizace a digitalizace. Knihovna na tuto situaci pružně reagovala, a tak splňuje většinu současných oborových standardů. Z celkem osmi sledovaných vyčíslitelných oborových standardů jich knihovna splňuje šest, dva pak nesplňuje. Meziročně došlo zlepšení o jeden splněný standard. Nutno dodat, že standard výdajů na tvorbu knižního fondu a informačních zdrojů je ze všech ukazatelů nejdůležitější a podařilo se ho poprvé od roku 2009 splnit v roce 2017. Tento trend se podařilo udržet i v roce 2018, kdy bylo v přepočtu na jednoho obyvatele města vynaloženo 34,87 Kč na nákup knih, časopisů a dalších informačních zdrojů. Optimální částka se však pohybuje okolo 40 Kč na jednoho obyvatele. V roce 2018 knihovna vynaložila na nákup knihovního fondu částku 464 796 Kč, přičemž reálné optimum činí cca 500 000 Kč. Díky podpoře zřizovatele se podařilo zvrátit dlouhodobý trend stagnace výdajů na nákup knihovního fondu. I přesto se knihovna v roce 2017 teprve vrátila na výši výdajů před vypuknutím finanční krize v roce 2009. Tento klíčový standard je třeba prioritně dodržovat a nedopustit jeho opětovný pokles.

Prvním nesplněným standardem je plocha 60 m2 určených uživatelům na 1 000 obyvatel. Při přepočtu na velikost Českého Krumlova by měla mít knihovna plochu cca 777 m2 místo stávajících 712 m2 včetně obou poboček. Meziročně se podařilo zvětšit plochu o 74 m2. Plocha obou poboček je pro uživatele využita v maximální míře. Pobočka Mír je z 80 % plochy využita pro veřejnost, pobočka Plešivec dokonce z 88 %. Hlavní budova disponuje řadou potřebných depozitárních prostor, které celkové procento využití pro veřejnost snižují. Celková přístupnost pro veřejnost je tak 54 %. Do budoucna lze uvažovat po celkové rekonstrukci o adaptaci některých dosud nepřístupných prostor pro uživatele. Druhým nesplněným indikátorem je počet míst s přístupem na internet.

K dispozici je 8 míst, přičemž doporučené množství je 10 – 15 míst, avšak republikový průměr činí 9 míst. Toto nesplnění však v praxi nepřináší výraznější provozní obtíže, jelikož současný trend je spíše zajistit vysokorychlostní internet prostřednictvím Wi-Fi v celém prostoru knihovny s tím, že uživatelé si přinášejí vlastní mobilní zařízení (chytrý telefon, tablet, notebook apod.). Kvalitním signálem je vybavena studovna a celé oddělení pro dospělé. Mezi dlouhodobě naplňované indikátory náleží 40 hodin týdně provozní doby pro veřejnost. Stávající otevírací doba je dle výsledku čtenářské ankety pořádané na podzim 2015 pro 80 % respondentů vyhovující. Díky nákupu nového sedacího nábytku se v posledních dvou letech podařilo navýšit počet studijních míst pro uživatele knihovny na 109, což nadstandardně překračuje doporučený interval, ale plně odpovídá posílení funkce knihovny jako komunitního a vzdělávacího centra města. Proměny potřeb uživatelů knihovny jsou průběžně monitorovány.

Prezentace knihovny na webu včetně on-line katalogu je v dnešní době samozřejmostí. Zde se však nachází velké pole působnosti pro další rozvoj. S touto oblastí úzce souvisí i profil na sociálních sítích jakožto velmi účinný nástroj pro aktivní komunikaci s veřejností. V roce 2016 byl zřízen vedle stávajícího profilu na Facebooku i profil na druhé nejvyužívanější síti, a sice na Twitteru. Jako uživatelsky vhodnější a více navštěvovaný lze vyhodnotit profil na Facebooku. Posledním sledovaným indikátorem je odborné vzdělávání pracovníků knihovny v minimální míře 48 hodin ročně, což je dlouhodobě plněno. V roce 2018 byl dosažen průměr 56 hodin. Obor knihovnictví se dynamicky vyvíjí, což klade neustálé nároky na vzdělávání a samostudium.

Městská knihovna v Českém Krumlově provozuje kromě hlavní budovy v Horní ulici v historickém centru města i dvě další pobočky. Nejpočetnější skupinou čtenářů byli v roce 2018 senioři (Mír 22,45 %; Plešivec 40,13 %) a žáci ZŠ (Mír 29,08 %; Plešivec 28,95 %). Nejvíce výpůjček realizovali na obou pobočkách opět senioři (Mír 40,04 %; Plešivec 57,92 %) a dále pak opět žáci (Mír 9,17 %) a žáci ZŠ (Plešivec 5,71 %).

K 31. prosinci 2018 bylo registrovaným čtenářům v Městské knihovně v Českém Krumlově na hlavní budově v Horní ulici a na pobočkách Mír a Plešivec k dispozici celkem 8 počítačů; všechny byly připojeny k internetu, 2 z toho sloužily výhradně jako on-line katalogy v oddělení pro dospělé (standard v počtu počítačů sloužících veřejnosti je v naší kategorii podle doporučení 10 až 15 počítačů). Přístupu k internetu využilo celkem 1 088 uživatelů. I přes široké rozšíření a rychlý rozvoj osobních mobilních zařízení počet uživatelů internetu přímo v knihovně neklesá. Nutností do budoucna je kvalitní a stabilní Wi-Fi připojení, kterým knihovna disponuje. Návštěvníci často využívali práci v textovém editoru (práce do školy, vyplňování žádostí, stahování a následná úprava textu).

Pro čtenáře knihovny bylo v roce 2018 pořízeno v rámci kopírovací služby za poplatek celkem 614 kopií z materiálů knihovny a dále 2 463 placených tisků z používaných tiskáren u počítačů. Na základě ustanovení autorského zákona bylo správci autorských práv společnosti Dilia, z. s. zasláno pravidelné roční hlášení o těchto kopiích a zaplacen poplatek za autorská práva.

Ve studovně pokračovalo budování databáze tzv. analytických záznamů. Byl zpracováván hlavně regionální tisk a ukládány jsou záznamy týkající se města Český Krumlov a regionu. V roce 2017 dále průběžně probíhal sběr podkladů pro aktualizaci rozsáhlé bibliografie mapující období let 1938 až 1947 s geografickým záběrem jižních Čech a tematickým zaměřením na válku, okupaci, odboj, transporty smrti, zajatecké tábory, poválečný odsun německého obyvatelstva a následné osídlování pohraničí. Bibliografie vychází z periodik a monografií dostupných v Městské knihovně v Českém Krumlově, takže jsou zde zájemcům o další studium k dispozici. Tento zdroj informací, který je volně ke stažení na webových stránkách knihovny, využívají jak zájemci o regionální dějiny, tak například i studenti při psaní referátů či seminárních prací. 

Mezi čtenáři jednoznačně převažují ženy (71 %) nad muži (29 %) a obyvatelé Českého Krumlova (80 %) nad mimoměstskými čtenáři. Tyto ukazatele jsou dlouhodobě stabilní. Nejpočetnější věkovou skupinou jsou čtenáři do 15 let a nad 60 let. Nejstarší čtenář je stár 101 let. Nejpreferovanějšími dny návštěvy knihovny jsou úterý a čtvrtek, nejoblíbenější čas je mezi 13. a 14. hodinou. Nejoblíbenějším žánrem je krásná literatura pro dospělé (63 230 výpůjček) následovaná naučnou literaturou (19 416 výpůjček) a dále periodika všeho druhu. Čtenáři jednoznačně dávají přednost klasickým papírovým knihám, případně audioknihám.

Městská knihovna v Českém Krumlově realizovala v roce 2018 celkem 142 kulturních akcí, které navštívilo 5 716 účastníků. Dále v knihovně úspěšně proběhlo 109 vzdělávacích akcí s návštěvností 1 929 osob. Počet kulturních akcí je srovnatelný s předchozím rokem, počet vzdělávacích akcí se zvýšil o 28, včetně výrazného nárůstu návštěvníků o 761 (nárůst o 65 %). Důvodem razantního nárůstu návštěvníků je kromě zajímavého obsahu akcí i důsledná evidence návštěvníků zdejších výstav a kulturních akcí v Městské galerii, kterou v roce 2017 navštívilo na 13 akcích 4 982 osob. Nabídka kulturních akcí je velmi široká od autorských a veřejných čtení, přes vernisáže, přednášky, hudební vystoupení až po pohádky a tvořivé akce pro děti.  Dalším důvodem nárůstu vzdělávacích akcí je nově získaná učebna a spolupráce s Attavena, o.p.s. na vzdělávacích projektu „V práci jako doma“ určenému matkám, které se chystají vrátit z mateřské dovolené do práce. Velmi důležitou změnou v možnostech Městské knihovny v Českém Krumlově pořádat větší kulturní a vzdělávací akce je získání celého areálu krumlovské Prelatury do své správy od 3. 4. 2018. Jedná se tady především o reprezentační prostory – Prokyšův sál, Gotický sál, Rokokové salonky a dále o učebnu a další provozní prostory. V sálech Prelatury se v roce 2018 konalo 91 akcí, které navštívilo 3 765 návštěvníků.

 

Tradiční i nové kulturní a vzdělávací akce v roce 2018:

 • Příležitost pro talenty
 • Noc literatury pro děti
 • Festival fantasy literatury Book!CON
 • Prázdninová knihovna – Putování za rožmberskou růží
 • Černá hodinka
 • Projekt „Cesta do knihovny“
 • Koncert mez knihami 6. ročník
 • Kurz tvůrčího psaní – pro mládež ve věku 12–15 let
 • Trénování paměti – nový vzdělávací program nejen pro seniory
 • Dílna knihovníků – trenérů paměti
 • Setkání knihovníků seniorů

Knihovní fond:

Na nákup knihovního fondu (knihy, časopisy, zvukové knihy) a provoz byla v roce 2018 využita částka ve výši 6 508 000,- Kč poskytnutá zřizovatelem, městem Český Krumlov. Od Jihočeského kraje obdržela knihovna na výkon regionálních funkcí v roce 2018 dotaci ve výši 1 381 000,- Kč. Dále knihovna obdržela státní dotace v celkové výši 59 700,- Kč. Nelze též opomenout každoroční finanční dar dlouholeté čtenářky MUDr. M. Divišové.

Knihovna by i nadále chtěla být bezpečným, klidným a přátelským místem pro všechny. Zároveň má ambici být i důležitým vzdělávacím místem nejen pro seniory. Již nyní pořádá pravidelné kurzy na posílení informační gramotnosti a nově i trénování paměti. Pro milovníky fotografie plánuje fotografický workshop a těšit se zájemci mohou i na kurzy tvůrčího psaní. Od letošního března si v knihovně lze nově půjčit audioknihy či vybrat si ze stolních společenských her. Knihovna již dávno není jen pouhou půjčovnou knih a časopisů, ale i místem pro kulturu, setkávání a osobní rozvoj. 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: