aktualizováno 5. 2. 2018

Město má zpracovanou komplexní dopravní koncepci

aktualizováno 22. 12. 2017

Projekt Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov byl zpracován společností NDCon s.r.o. na základě výběru zhotovitele ve veřejné soutěži. Koncepce je zpracovávána v rámci projektu "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov" spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

Provedené analýzy silniční a železniční dopravy, MHD, pěší a cyklistické dopravy i dopravy v klidu jsou východiskem pro podrobnou specifikaci cílů a priorit koncepce organizace dopravy ve městě Český Krumlov v době mimo hlavní turistickou sezónu. První fáze projektu byla realizována v období od října 2016 do června 2017, na kterou navázala fáze druhá od července 2017 do září 2017 reflektující zejména vliv turistické sezóny na dopravu ve městě.

Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov 

zahrnuje

V analytické části na začátku projektu bylo potřeba realizovat všechny dopravní průzkumy, provést rešerši všech dostupných strategických dokumentů na úrovni města, kraje i státu. Na základě zjištěných informací byly ve spolupráci se zástupci místní samosprávy a odborníky pojmenovány dopravní problémy města a stanoveny vize a cíle, jichž by se mělo touto koncepcí dosáhnout. K dosažení cílů a odstranění zjištěných závad slouží jednotlivá opatření případně projekty, navržené a definované v plánech jednotlivých druhů dopravy.

Účinným nástrojem pro hodnocení stávajícího stavu i efektivnosti navržených opatření jsou dopravní modely. Na tvorbě komplexní dopravní koncepce významným dílem podíleli také zástupci místní samosprávy a odborníci z řad architektů a dopravních expertů.

V průběhu zpracovávání byly dílčí části konzultovány externě se společností Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., která pro město zpracovávala zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. A zároveň interně, s pracovní skupinou složenou ze zástupců města, externích dodavatelů a odborné veřejnosti, formou pracovních seminářů.

Na základě provedených dopravních průzkumů a s využitím dříve zpracovaných studií a návrhů byly definovány hlavní dopravní problémy města. Byly navrženy vize a cíle, jejichž podstatou je možnost svobodné volby způsobu dopravy po městě i do města s tím, že bude zajištěn především pohyb po městě.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Jan Sládek
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 500

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Logo Operační program zaměstnanosti

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: