aktualizováno 3. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2015

Služby města Český Krumlov v roce 2015

Společnost Služby města Český Krumlov s. r. o. - SMČK, byla založena v roce 1996, jako 100 % dceřiná společnost města Český Krumlov. Společnost na základě uzavřené smlouvy o poskytování komunálních služeb pro město Český Krumlov mimo jiné zajišťuje:

 • sběr, svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu, sběr, svoz dotřiďování a realizaci separovaného odpadu, provoz sběrného dvora, provoz skládky, odvoz odpadkových košů,
 • správu místních komunikací včetně oprav, letní a zimní údržbu místních komunikací, opravy vpustí dešťové kanalizace atd.,
 • opravy veřejného osvětlení,
 • údržbu zeleně,
 • instalaci a údržbu dopravního značení.

SMČK též významně spolupracují s Regionálním svazkem obcí Vltava - RSOV. S jednotlivými obcemi má společnost uzavřeny individuální smlouvy o poskytování vybraných komunálních služeb v rozsahu potřeb jednotlivých obcí. RSOV sdružuje spolu s městem Český Krumlove celkem 18 obcí, které s regionálním svazkem představují významné obchodní partnery pro společnost Služby města Český Krumlov s. r. o.

Orgány společnosti:

Valná hromada:

město Český Krumlov, které je jediným společníkem, zastupuje v působnosti valné hromady rada města ve složení:

 • Mgr. Dalibor Carda
 • Ing. Josef Hermann
 • MUDr. Jindřich Florián
 • Rudolf Vejskrab
 • Bc. Martin Lobík
 • Ing. Jitka Zikmundová, MBA
 • Jan Vozábal

Dozorčí rada:

 • Stanislav Trnka
 • Roman Najbrt
 • Josef Zunt

Jednatelé:

 • Antonín Princ
 • Ing. Petr Kubal
 • Pavel Turnhöfer: jednatel pověřený řízením společnosti

Jednotlivá provozní střediska společnosti Služby města Český Krumlov s. r. o. prováděla v roce 2015 mimo jiné tyto činnosti:

 • středisko elektro provoz a údržbu veřejného osvětlení, odstraňování poruch po haváriích, mapování možností a jejich přímého využití nových osvětlovacích a úsporných technologií a jejich ověření v provozních podmínkách
 • středisko odpady provozovalo zařízení řízené skládky komunálního odpadu a provozovalo sběrný dvůr, poskytovalo pracovníkům města plnou součinnost v plnění limitních ukazatelů daných pro uvedená zařízení a podílelo se na přípravě zadání pro výběr dodavatele stavby rozšíření skládky a stavby rekultivace skládky.

Společnost se kromě své hlavní činnosti též aktivně podílela na zajištění akcí pořádaných samotným městem, případně partnerskými městskými organizacemi. Zvláště to jsou Slavnosti pětilisté Růže a Svatováclavské slavnosti.

V roce 2015 zaznamenala společnost Služby města zvýšené nároky kladené na ni při plnění úkolů. Je možno konstatovat, že dosažený hospodářský výsledek ve výši + 462 tis. Kč po zdanění je, i při všech negativních vlivech, se kterými se společnost musela v průběhu roku vypořádat, výsledkem, který dává příznivý základ pro vývoj společnosti i v následujících letech.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: