aktualizováno 13. 9. 2017

Pozvánka na seminář "Kotlíkové dotace"

aktualizováno 13. 9. 2017

Zveme občany na seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji", který se uskuteční ve středu 27. 9. 2017 od 16. 00 hodin ve velké zasedací místnosti ve 3. patře Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439.

Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání finanční podpory na výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech v rámci kotlíkových dotací v Jihočeském kraji. Informace budou prezentovány zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří budou kotlíkové dotace na Odboru evropských záležitostí přímo administrovat.

Seminář je určen pro každého občana, který má kotel na pevná paliva s ručním přikládáním první nebo druhé emisní třídy a má zájem jej vyměnit za nový zdroj vytápění, a to za finančním přispěním z Operačního programu Životní prostředí.

Cílem semináře je seznámit žadatele s novými podmínkami dotačního programu – průběh celého dotačního cyklu, výše finančního příspěvku, způsobilé výdaje (úhrada nákladů a služeb spojených s instalací nového zdroje vytápění), potřebné dokumenty a formuláře. Vše je k dispozici zde.

Kotlíkové dotace 2. výzva - základní informace


ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO 2. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI
29. 9. 2017 na webu kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 2. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI
30. 10. 2017

Na výměnu kotlů v rámci 2. výzvy je k dispozici 294 mil. Kč.

Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy)

Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu.

Výměnu kotle je možné realizovat pouze v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.

Výše dotace a podporovatelné typy zdrojů tepla:

Max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;
Max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
Max. 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč;
Max. 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován automatický kotel na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.

V druhém kole již nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním.

Seznam podporovatelných zdrojů tepla je zveřejněn na webových stránkách kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz v sekci Seznam výrobků pro kotlíkové dotace.

Žadatelé z tzv. prioritních obcí (České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry, Litvínovice, Roudné, Rudolfov, Adamov, Planá, Vráto, Milevsko, Písek, Soběslav, Strakonice, Bechyně, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor, Týn nad Vltavou, Vodňany) mají nárok na navýšení dotace o 7 500 Kč.

Uznatelnost výdajů:
Zpětně od 15. 7. 2015 za předpokladu splnění podmínek dotačního programu.

Podávání žádostí:
Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného papírového výtisku s povinnými přílohami.

Povinné přílohy:
Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva (pro potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje), příp. jiný doklad o emisní třídě starého kotle.
Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje).
Fotografie starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu na domě (je-li relevantní).
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a k rodinnému domu (je-li relevantní).
Písemný
souhlas vlastníka pozemku (je-li relevantní).

Oproti 1. kolu odpadá povinnost realizovat mikroenergetické opatření.

Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat v zařízení, které je k tomu oprávněno, a tuto skutečnost prokazatelně doložit.

Kotlíkové dotace - informační leták

Kontakt

Ing. Radka Mužíková
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
ID DS: kdib3rr
muzikova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 416

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: