aktualizováno 2. 7. 2013

Český Krumlov obdržel rozhodnutí výboru Světového dědictví

Aktualizováno 2.7.2013

Ve dnech 16. - 27. června 2013 se v Phnom Penhu v Kambodži konalo zasedání výboru Světového dědictví UNESCO. Městu Český Krumlov byla doručena zpráva z tohoto zasedání, která čítala na 205 stran. Usnesení týkající se Českého Krumlova bylo uvedeno na straně 199 a je v plném znění uvedeno níže:

„Dne 31. ledna 2013 účastnický stát předložil podrobnou zprávu o stavu statku, která se zabývá výsledky dosaženými při uplatňování rozhodnutí Výboru světového dědictví přijatého na svém 35. zasedání (UNESCO, 2011), včetně přípravy Management plánu, nového územního plánu, projektové dokumentace autobusového nádraží a opatření přijatých ohledně otáčivého hlediště. Účastnický stát informoval o tom, že přípravné práce pro vybudování dopravního tunelu a mostu do tohoto tunelu, oba projekty v nárazníkové zóně, byly zastaveny. Jak již bylo oznámeno ze strany státních orgánů, podle časového harmonogramu pro opatření zaměřená na řešení otáčivého hlediště, nelze očekávat, že konečné řešení by mohlo být realizováno do roku 2015.Účastnická země také podala informace o aktuálních otázkách týkajících se ochrany historické zástavby, o ochraně krajiny a břehů řeky, jakož i nové zástavbě a výstavbě, plánovaných do roku 2018. Centrum světového dědictví a poradní orgány jsou toho názoru, že stav zachování majetku je smluvní stranou přiměřeně zohledňován. Účastnické zemi se doporučuje pokračovat v provádění všech příslušných opatření, aby se zabránilo ohrožení mimořádné hodnoty majetku."

Tímto rozhodnutím se podařilo zastavit sérii předchozích usnesení Výboru světového dědictví, která vedla k požadavku přeřazení Českého Krumlova na Seznam ohrožených památek UNESCO. K tomuto pozitivnímu výsledku přispěla velmi dobře zpracovaná Zpráva o stavu statku „Historické centrum Českého Krumlova", kroky pracovní skupiny zástupců Ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu, Jihočeského kraje, města České Budějovice a města Český Krumlov. Pozitivní roli sehrálo celkové zlepšení komunikace České republiky s Centrem světového dědictví a v neposlední řadě akce veřejné diplomacie, které město Český Krumlov organizovalo v roce 2012 v rámci oslav 20. výročí zápisu Českého Krumlova na Seznam světového dědictví UNESCO. Positivní výsledek je zároveň závazek a všechny zúčastněné strany musí právě nyní vyvinout úsilí, které umožní najít řešení dlouhodobě udržitelné existence otáčivého hlediště v Českém Krumlově" shrnuje místostarostka Jitka Zikmundová.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: