aktualizováno 8. 1. 2010

Příběh města Český Krumlov v roce 2099,  aneb budoucnost města očima dětí

2. července 2009

V roce 2099 bude Krumlovská věž zanikat mezi mrakodrapy

Základní škola Za Nádražím představila svůj projekt Příběh města Český Krumlov v roce 2099 ve velkém pojetí. Děti vyrobily papírový model města s barevnými domy a náměstím. Představily také časopis 22. století, kde  popsaly  povolání lidí roku 2099 a nezapomněly se zmínit ani o svých předcích, jak žili a co dělali před 100 lety. Dalším bodem programu bylo divadelní představení s živou hudbou. Hra měla základ na písničce o Krumlově, která se měnila s dobou a s lidmi, kteří si jí zpívali. Děti se nezapomněly pochlubit s internetovými stránkami školy roku 2099, na kterých popisovaly dění ve škole a sci-fi obrázky z budoucích časů.

Pověsti o městě se budou vyprávět i v roce 2099

Děti na základní škole v Linecké ulici zahájili projekt Příběh města Český Krumlov v roce 2099 divadelním představením. Na premiéru se za dětmi přišla podívat i místostarostka Jitka Zikmundová. Hra vyprávěla pověst k domu v Soukenické ulici č. 35, který se jmenuje Dům u baziliška. Děti ztvárnily postavy z pověsti prostřednictvím vyrobených loutek, které měly na rukou.  Představení bylo velice poutavé a nechyběl ani hudební doprovod a ručně malované kulisy Krumlovských domů. „Děti v publiku, které hru sledovaly, v jejím průběhu ani nedutaly. Musím všechny malé herce pochválit, protože se naučili opravdu složité texty a bez chyb je před diváky odříkaly", komentovala po skončení hru místostarostka.  Děti a učitelé z Linecké základní školy věří, že se pověsti o Českém Krumlově budou vyprávět i v roce 2099.

Čeká nás budoucnost plná barev

Děti ze základní školy v Kaplické ulici představily svá výtvarná díla jako poslední škola v rámci projektu Příběh města Český Krumlov v roce 2099. Všechny výtvarné práce, které děti namalovaly, ukázaly Český Krumlov jako město plné barev a lidí. „Práce dětí z Kaplické základní školy jsou plné optimismu a barev, to se mi moc líbí. Jsem ráda, že ne všechny děti vidí budoucnost jen v technice a kovu, jako na předešlých výstavách.", vyjádřila se k výtvarným dílům místostarostka Jitka Zikmundová. Mezi vystavenými díly zaujal i papírový model města s koupalištěm a hrajícími si lidmi, který zhotovili žáci třídy handicapovaných dětí. Ten, kdo nestihl tento týden navštívit děti ve školách na jejich výstavách bude mít ještě jednu možnost v září. Všechna vyrobená a namalovaná díla z projektu Příběh města Český Krumlov v roce 2099 budou vystavena v září v prostorách Městského úřadu v Kaplické ulici, kde si je budou moci občané a děti z jiných škol prohlédnout ještě jednou.

Akce pro děti a mládež do 18 let je součástí Evropského roku kreativity a inovace. Projekt je organizován městem Český Krumlov a Centrem pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v rámci oslavy 700 let od první zmínky o Českém Krumlově jako o městě.  Cílem projektu bylo zapojit děti a mládež do programu oslav mimořádného výročí města Český Krumlov, hravou a kreativní formou zprostředkovat informace o současném dění a životě, oslovit budoucí generaci Českého Krumlova, generaci, která bude ovlivňovat a vytvářet jeho podobu a určovat život města.  

Odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov