aktualizováno 20. 10. 2009

Jednání zastupitelstva města Český Krumlov

20. října 2009

Vážení občané, přijměte pozvání starosty města na na jednání zastupitelstva města.

TERMÍN: 22.října 2009

HODINA: 16:00

MÍSTO : zasedací místnost MěÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

Program

 1. Zahájení - úvodní volby, program 

 2. Zpráva o hospodaření města k 30.9.2009

 3. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov

 4. Vyhláška města Český Krumlov - O stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

 5. Pozemková úprava Slupenec

 6. Pozemky v areálu Tenis - Centrum, s.r.o.

 7. Prodej pozemku - Kub

 8. Prodej st.p.č. 4036 v k.ú. Č. Krumlov - pozemek pod garáží v lokalitě parkoviště u městského parku

 9. Prodej parcel pro výstavbu řadových patrových garáží Plešivec - námitka

10. Prodej p.p.č. 478/13, 478/15 a 478/18 vše v k.ú. Český Krumlov

11. Prodej p.p.č. 227/1 v k.ú. Český Krumlov

12. Prodej st.p.č. 635, části p.p.č. 1290/1, p.p.č. 228/12 a p.p.č. 954/2 vše v k.ú. Český Krumlov

13. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM 

14. Různé 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov