aktualizováno 12. 3. 2024

Výstavba okružní křižovatky pod autobusovým nádražím

Křižovatka ulic Objížďková a Kaplická prochází od března 2024 přestavbou na kruhový objezd. Rekonstrukce probíhá ve spolupráci Jihočeského kraje a města Český Krumlov. Přestavba křižovatky pod autobusovým nádražím je zásadní pro zvýšení bezpečnosti jak pro silniční provoz, tak pro chodce.

Realizace stavby bude znamenat zásah do plynulosti silničního provozu ve městě, proto ze strany města i kraje byla věnována přípravě rekonstrukce prioritní pozornost. S ohledem na zachování nepřetržitého provozu čerpací stanice byl přepracován návrh dopravně inženýrského opatření a termín zahájení stavby posunut na 18. března. 

Práce bude provádět společnost SWIETELSKY stavební s. r. o. a budou probíhat v několika etapách, v nichž bude provoz vozidel řízen provizorním signalizačním zařízením (semafory) a v exponovaných časech také prostřednictvím poučených osob tak, aby byla co nejvíce zachována plynulost provozu.

Chodci budou v průběhu stavby naváděni značením tak, aby nejkratší možnou cestou obešli prostor křižovatky, protože v některých etapách nebude možné využít stávající přechody pro chodce ani stávající přístupové trasy.

Výkopové práce na sil. II/160 - I. etapa

od 18. 3. přibližně do 3. 4. 2024

 • provoz kyvadlový
 • vjezd na čerpací stanici bude zakázán vozidlům nad 7,5 t
 • chodník podél Objížďkové ulice bude průchozí
 • přechod pro chodce přes II/160 pod autobusovým nádražím bude uzavřen
 • vjezd na parkoviště pod autobusovým nádražím bude uzavřen
  /parkoviště P5 - nad autobusovým nádražím, bude v provozu/

I. etapa, výkopové práce na silnici II/160

Výkopové práce na sil. II/160 - II. etapa

od 4. 4. - do 5. 4. 2024

 • provoz kyvadlový
 • čerpací stanice bez omezení provozu
 • chodník podél Objížďkové ulice bude průchozí
 • přechod pro chodce u Havraní skály bude uzavřen

II. etapa, výkopové práce na silnici II/160

Výstavba samotné okružní křižovatky

od 6. 4. do 12. 5. 2024

 • provoz kyvadlový
 • čerpací stanice bez omezení provozu
 • chodník podél Nemocniční ulice uzavřen
 • přechod pro chodce u Havraní skály uzavřen
 • přechod pro chodce přes sil. II/157 směrem do ulice Na Moráni uzavřen

iii. etapa - výstavba okružní křižovatky

Pokládka povrchu vozovky podél čerpací stanice

od 13. 5. do 26. 6. 2024

 • kyvadlový provoz
 • vjezd na čerpací stanici bude zakázán vozidlům nad 7,5 tuny, světelně řízen bude i výjezd z čerpací stanice
 • přechod pro chodce přes II/160 pod autobusovým nádražím bude uzavřen
 • přechod pro chodce přes sil. II/157 směrem do ulice Na Moráni bude uzavřen
 • vjezd na parkoviště pod autobusovým nádražím bude uzavřen
  /parkoviště P5 - nad autobusovým nádražím, bude v provozu/

Etapa 4, zdroj: oKS (1/2)Etapa 4, zdroj: oKS (2/2)

Pokládka povrchu vozovky sil. II/160 ve směru České Budějovice - Větřní

od 1. 6. do 15. 7.

 • kyvadlový provoz
 • vjezd na čerpací stanici bude zakázán vozidlům nad 7,5 t, světelně řízen i výjezd z čerpací stanice
 • přechod pro chodce přes II/160 pod autobusovým nádražím uzavřen
 • přechod pro chodce přes sil. II/157 u Havraní skály uzavřen
 • most a stezka pro pěší spojující Náplavku s Objížďkovou ulicí budou uzavřeny
 • vjezd na parkoviště pod autobusovým nádražím bude uzavřen
  /parkoviště P5 - nad autobusovým nádražím, bude v provozu/

V. etapa

Související

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: