aktualizováno 16. 9. 2011

Slavnostní akt vítání občánků do společenského života se uskuteční v pátek 16. září 2011 od 13 hodin v Prokyšově sále v Horní ulici.

Další ceremoniál připravuje město Český Krumlov na podzim 2011. Chtějí-li se rodiče s dětmi narozenými od 1. května 2011 do konce srpna 2011 a s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově zúčastnit slavnostního ceremoniálu, mohou se přihlásit do konce září 2011 na telefonním čísle 380 766 322 nebo osobně na matrice Městského úřadu Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, pokud tak již neučinili například při převzetí rodného listu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov