aktualizováno 8. 1. 2010

Lazebnický most byl slavnostně otevřen

26. května 2009

Šestapadesát dní stačilo na rekonstrukci Lazebnického mostu, který spojuje městské části Parkán a Latrán. V pondělí 25. května jej slavnostně otevřeli starosta města Český Krumlov Luboš Jedlička, ředitel Úřadu regionální rady soudržnosti Jihozápad Jiří Trnka a generální ředitel společnosti SMP CZ a.s. Na obnovený most získalo město prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován z ERDF, finanční prostředky přesahující 6,1milionu Kč. Z městského rozpočtu byl na rekonstrukci vyčleněn milion Kč.

„Cílem ROP Jihozápad je mimo jiné podporovat opravy památek a přispívat tím ke zvýšení atraktivity regionu pro jeho návštěvníky. Lazebnický most jako jedna z důležitých památek Českého Krumlova, který patří mezi nejvýznamnější centra cestovního ruchu v regionu Jihozápad, má pro podporu z ROP Jihozápad všechny předpoklady. Rozhodující však byla bezchybně zpracovaná projektová žádost, ale také například dobré finanční zdraví města jako investora, které zaručuje, že bude schopen rekonstrukci dotáhnout do úspěšného konce," objasnil úspěšnou žádost o finanční prostředky ředitel Úřad regionální rady soudržnosti Jihozápad Jiří Trnka.

Stavební práce na důležité spojnici dvou břehů řeky Vltavy v centru Českého Krumlova si vyžádaly dopravní omezení, pěší mohli most přecházet provizorně i během prací. Bližší informace a fotodokumentace průběhu stavby jsou k dispozici na webových stránkách www.ckrumlov.cz/rekonstrukce. „S výsledkem generální rekonstrukce jsem spokojen, harmonogram se podařilo dodržet i průchod pro pěší byl po celou dobu zachován. Český Krumlov má opět ve svém centru bezpečný most," vyjádřil se starosta Luboš Jedlička.

Práce na opravách probíhaly v několika krocích, nejdříve bylo nutné odstranit vrchní i spodní mostovku a demontovat nosné dřevěné konstrukce. „Když stavební firma rozebrala mostovky, bylo vidět, jak je dřevo poškozené. Mezi trámy a ocelovými nosníky zůstalo dokonce usazené bahno a nánosy z Vltavy ještě od povodní z roku 2002," sdělil vedoucí odboru investic Lumír Luštický. V druhém kroku byly sanovány a čištěny ocelové nosníky a opravovány závěrné zídky, které navazují na konstrukci na obou březích. „Nejnáročnější z hlediska zátěže pro okolí, bylo pískování konstrukce mostu. S místními podnikateli se dodavatel dohodl na určitém klidovém režimu a omezil časy pískování a eliminoval tak létání jemného prachu a nepříjemný zvuk. Pískovací práce byly rozloženy do více dní, ale termín dokončení rekonstrukce mostu neohrozily," vyjádřil se vedoucí odboru. V posledních krocích byla položena spodní mostovka, namontováno zábradlí a vrchní mostovka. V tomto týdnu byly připevněny i zrestaurované sochy Ježíše Krista a sv. Jana Nepomuckého, které se na místo vrátily po několika týdnech z restaurátorské dílny Houska&Douda s.r.o.

Přehled základních prací na rekonstrukci Lazebnického mostu:

  •       výměna dřevěné mostovky (vozovka, chodníky, zábradlí)
  •       oprava PKO (protikorozní ochrany) nosné ocelové konstrukce FALTUS včetně drobných oprav
  •       oprava spodní stavby (zednické vyspárování kamenů a sanace opěr a pilíře včetně podstavců soch)
  •       výměna vodovodního potrubí poškozeného povodní v roce 2002
  •       sanace ložisek
  •       úprava předmostí (závěrných zdí, dlažby)

„Nejnáročnějším úkolem pro naši firmu byl požadavek na zachování bezbariérového provozu chodců během celé stavby. Lávka pro průchod chodců byla vedena po stávajícím mostě tak, aby se pod ní dalo pracovat a podle různých fází opravy musela být asi třikrát přemístěna. Museli jsme také časově omezit práce na pískování a očišťování nosné ocelové konstrukce, protože při tryskání křemičitým pískem vysoká prašnost obtěžovala hosty přilehlých restaurací," sdělil vedoucí projektu Robert Vraštil ze společnosti SMP CZ.

Lazebnický most byl rekonstruován od 23. března do 17. května 2009. Původní most nesplňoval kapacitní a kvalitativní technické požadavky s ohledem na intenzitu jeho využití; největší škody utrpěl při povodních v roce 2002. V loňském roce uspělo město Český Krumlov v žádosti o dotaci prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, kde získalo potřebných 6,1 milionů Kč. 

Fotogalerie

Související odkazy

 

Tento projekt Rekonstrukce Lazebnického mostu v Českém Krumlově je spolufinancován Evropskou unií.

ROP

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: