aktualizováno 16. 2. 2022

Rada města projednávala velikonoční program, přijetí daru pro základní školy i veřejnou zakázku na rekonstrukci hřbitova

Rada města Český Krumlov (dále jen RM) projednala na jednání 14. února 2022 mimo jiné tyto body:

První ročník akce Velikonoční týden

Letos získají Velikonoce v Českém Krumlově jiný rozměr. RM schválila program, rozpočet a zařazení akce Velikonoční týden do Českokrumlovských slavností. Velká část programu bude probíhat v Klášterech Český Krumlov, ale program budou nabízet i jiné instituce ve městě, jako například Regionální muzeum, Městská knihovna nebo Fotoateliér Seidel. Nebude chybět ani trh na náměstí Svornosti, o jehož pořádání se postará Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov. V rámci akce chce město sjednotit aktivity velikonočních svátků a vytvořit tím novou tradici s atraktivní nabídkou pro obyvatele i návštěvníky Českého Krumlova.

Doporučení pro vlastníky nemovitostí, projektanty a stavebníky v Městské památkové rezervaci Český Krumlov

Doporučení pro vlastníky nemovitostí, projektanty a stavebníky v Městské památkové rezervaci Český Krumlov je projekt realizovaný na základě Management Planu historického centra Českého Krumlova za podpory Ministerstva kultury ČR. Jedná se o čtyři příručky s příklady dobré praxe, kde se vlastníci, projektanti a stavebníci dozví, jakým způsobem zacházet s památkovými objekty v centru, tak aby nenarušovaly historický ráz města. Hlavními tématy jsou: střešní krajina, fasády, veřejná prostranství, označení provozoven a užití reklamy. Příručky budou v elektronické podobě zveřejněny na webových stánkách města https://www.ckrumlov.cz/.

Veřejná zakázka na rekonstrukci hřbitova

RM schválila náležitosti zadávacích podmínek a předpokládaný rozsah stavebních prací, dodávek a služeb pro veřejnou zakázku na rekonstrukci hřbitova. Více informací o veřejných zakázkách města Českých Krumlov se dozvíte https://zakazky.ckrumlov.cz/.

Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ky Mateřské školy Plešivec II/391 

Současná ředitelka se k 30. 6. 2022 vzdává vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Plešivec II/391. RM vzala na vědomí oznámení o vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky a vyhlásí konkursní řízení na danou pozici.  

Přijetí daru ZŠ Linecká a ZŠ Za Nádražím

Základní školy v Českém Krumlově Linecká a Za Nádražím získají peněžité dary v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu, do kterého jsou obě školy zapojené. RM souhlasila s přijetím účelového daru ve výši 187 tisíc korun pro ZŠ Linecká a 70 tisíc korun pro ZŠ Za Nádražím. Nezisková společnost Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. poskytuje v rámci stejnojmenného programu odbornou, finanční a organizační podporu žákům a jejich učitelům na cestě za kvalitním vzděláváním. Více o programu Pomáháme školám k úspěchu se dočtete https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu.

Rekonstrukce kanalizace v ulicích U Trojice a Za Plevnem

Na základě posouzení stavu kanalizace v Domoradicích bylo zjištěno, že kanalizace v ulici U Trojice je na hraně své kapacity. Aby byly splněny požadavky na zvýšení kapacity kanalizace pro budoucí rozvoj Domoradic, proběhne výměna stávající kanalizace v ulicích U Trojice a Za Plevnem. Část pozemků, kterých se úpravy týkají, je ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR. RM proto schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se těchto pozemků za jednorázovou finanční náhradu 90 tisíc korun.

V Českém Krumlově proběhne Festival dokumentárních filmů Jeden svět 2022

RM projednala pořádání filmového festivalu Jeden svět 2022 a to od 31. března do 4. dubna centru města. Festival se skládá z dokumentárních filmů, které zkoumají problematiku lidských práv. Pořadatelem této akce je společnost Člověk v tísni, která festival Jeden svět představila poprvé v roce 1999. Více o festivalu Jeden svět 2022 se dočtete https://www.jedensvet.cz/2022/.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: