aktualizováno 16. 5. 2011

Rechle v Českém Krumlov (2011)Rechle přes Vltavu v Novém Spolí budou opraveny

aktualizováno 29.04.2011

Dnes začíná oprava rechlí spojujících městské části Nové Spolí a Plešivec v Českém Krumlově. Na zastřešeném dřevěném mostě pro chodce přes řeku Vltavu bude vyměněno dřevěné předmostí, opraveny ocelové nosníky a natřen vnější plášť mostu. Celkové náklady na opravy činí 200 tisíc Kč. Část bude financována z dotace z Programu regenerace městské památkové zóny. Práce budou dokončeny nejpozději do konce června letošního roku. V průběhu rekonstrukce budou rechle provizorně zprůchodněny přes dřevěné schodiště.

Co bude opravováno?

Opraveno bude předmostí hlavního tělesa dřevěného mostu (rechlí).  Dřevěné předmostí bude kompletně rozebráno, ocelové nosníky budou očištěny a opětovně natřeny antikorozním nátěrem. Dřevěná konstrukce bude osazena nová ve stejném provedení a profilaci, jako je stávající dožilá, která vykazuje vážné poruchy. V rámci oprav bude částečně natřen vnější plášť mostu z nábřežní strany Plešivec.

Rechle v Českém Krumlov (2011)Omezení pro chodce

Vzhledem k tomu, že předmostí na straně Nového Spolí bude kompletně rozebráno, dojde k částečné uzavírce mostu pro pěší. V uplynulých dnech bylo instalováno provizorní schodiště přes krajní mostní pilíř, který mohou chodci využívat po dobu opravy předmostí. Přes provizorní schody se obtížně dostanou cyklisti nebo maminky s kočárky.

Z historie rechlí

Rechle v Novém Spolí v Českém Krumlově jsou označovány jako Horní rechle. V minulosti existovaly ještě Dolní rechle přes Vltavu u pivovaru, které sloužily jako jez na řece s propustí pro plavení dřeva. Horní rechle byly postaveny v roce 1798.

Rechle jsou dlouhé 110 metrů, 2,7 metrů široké a 4,1 metrů vysoké s půdorysem písmena L. Rechle mají valbovou šindelovou střechu. Zpevněny byly v roce 1987 pomocí ocelových nostníků.

Rechle jsou technickou památkou. 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov