aktualizováno 11. 12. 2017

Pilotní ročník participativního rozpočtu zná vítězné projekty

aktualizováno 11. 12 .2017

Krumlovská veřejnost hlasováním rozhodla o projektech, které budou v příštím roce realizovány v rámci prvního ročníku participativního plánování. Náměty předkládali a rozhodovali o nich sami Krumlováci. Do hlasování se zapojilo na dvě stě obyvatel, kteří rozdělili půl milionu korun deseti projektům.

Zapojit veřejnost do plánování a rozhodování o dění ve městě je hlavním smyslem projektu participativního rozpočtu, se kterým Český Krumlov začal začátkem letošního května. Sesbíral nápady obyvatel a za účasti odborníků a předkladatelů postoupilo do finále 25 projektů z osmi městských částí.

Celkem se do hlasování zapojilo 215 lidí, kteří mohli svůj hlas dát pouze projektům v lokalitě, kde mají trvalé bydliště. Princip hlasování spočíval v rozdělování peněz jednomu nebo více projektům, až do výše vyčleněné částky pro danou oblast. Tento rok zastupitelstvo vyčlenilo participativnímu rozpočtu 500 000 korun + bonusových 50 000 korun připadne do dalšího ročníku městské části, kde se letos zapojilo procentuálně nejvíce obyvatel. Vítěznou částí jsou Nové Dobrkovice, kde se účastnilo celkem 5,26 % lidí.

„Máme za sebou první ročník, který nám ukázal cestu, co je třeba do budoucna upravit, změnit, vylepšit. Občané projevili zájem, což pro město znamená, že budeme dál v projektu pokračovat a počítáme i s postupným navyšováním peněz do participativního rozpočtu," shrnul průběh participativního plánování místostarosta Josef Hermann.

Výsledky

V Domoradicích lidé rozhodovali o rozdělení částky 79 830 korun, kterou přidělili vítěznému návrhu na zpracování dopravní studie, která bude řešit přechod křižovatky na domoradickém náměstíčku.

Obyvatelé Horní Brány rozhodovali o rozdělení 77 905 korun. První tři vítězné příčky obsadily projekty na umístění stolu s lavičkami na veřejném prostranství za 10 000 Kč, sousedská slavnost pro obyvatele ulice Za Tiskárnou za 5 000 korun a úprava dětského hřiště u Příkré ulice a prostoru U Nových domovů. Protože projekt hřiště skončil na třetím místě, nelze jej realizovat v plné částce pro oblast, kterou navrhoval předkladatel. Připadnou tak na něj zbývající peníze v rozpočtu, tj. 62 905 Kč.

Obyvatelé Latránu a sídliště Špičák měli k hlasování jeden projekt na vybudování mlhoviště v prostoru u kina v celkové částce 33 968 korun.

O jednom námětu mohli hlasovat také v Nových Dobrkovicích, tady bude zřízené odpočinkové místo u potoka za 23 550 korun. Nové Dobrkovice čeká v příštím roce rozsáhlá rekonstrukce vodovodu a kanalizace, veřejného osvětlení a místních komunikací, projekt odpočinkového místa se bude realizovat až následně v souladu koncepce dané lokality.

V Novém Spolí se rozhodovalo o rozdělení 35 810 korun, které obyvatelé přidělili na vytvoření vstupu do řeky Vltavy.

Revitalizaci dětského hřiště na sídlišti mezi domy čp. 106 a 109 jednoznačně preferují obyvatelé Nádražního Předměstí. Částka vyhrazená v participativním rozpočtu pro tuto lokalitu činí 92 890 korun. Opravou projde stávající pískoviště a dětské herní prvky.

Víc jak polovina lidí na Plešivci odhlasovala 100 530 korun také na revitalizaci a rozšíření herních a odpočinkových zón na sídlišti. Navrhovatelé předložili projekt s dlouhodobým charakterem, jehož první fáze upravuje prostor u basketbalového hřiště a pískoviště u domů čp. 372 a 373. Modernizace herních ploch zvýší nabídku volnočasových aktivit a poslouží k všestrannému rozvoji pohybu dětí i dospělých.

Ve Vyšném získaly oba projekty shodně 50 % hlasů. Protože s jedním z nich, tj. další etapou prořezání ovocných stromů počítá již v příštím roce v rámci běžného rozpočtu Odbor životního prostřední a zemědělství, připadnou peníze z participativního rozpočtu ve výši 33 274 korun na návrh úpravy stávajících kontejnerových stání na Rasovně.

Jedinou lokalitou, kde pro letošek nevzešel žádný projekt, je Slupenec. Navrhované projekty z této části nesplňovaly podmínky participativního rozpočtu, tj. mnohonásobně převyšovaly alokovanou částku pro tuto oblast, nebyly v souladu s územním plánem, nebo nebyly realizovatelné na městském majetku. Částka pro Slupenec se proto přesouvá do příštího ročníku participativního rozpočtu.

Co dál?

Nyní budou vítězné projekty předloženy zastupitelstvu a zapracovány do rozpočtu 2018, kdy se budou realizovat. Realizaci investičních akcí zajistí příslušný odbor městského úřadu, komunitní, volnočasové projekty apod. si realizuje předkladatel a příslušný odbor městského úřadu zajišťuje financování akce.

Další informace a podrobnosti k jednotlivým projektům jsou k dispozici na www.KrumlovSobe.cz/projekty

Výsledky hlasování v městských částech pro jednotlivé projekty

Domoradice

Bezpečnostní řešení křižovatky u návsi: 86 %
Přechod pro chodce v Tovární ul.: 14 %

Horní Brána

Mobiliář na veřejném prostranství: 38 %
Sousedská slavnost pro obyvatele ulice Za Tiskárnou: 33 %
Úprava dětského hřiště a prostoru U Nových domovů: 28 %
Pétanque na Horní Bráně: 18 %
Toalety u Hornobránského rybníka: 15 %
Retardéry v Kaplické ulici: 13 %
Mlhoviště pro horké dny: 10 %
Pódium u rybníka: 8 %
Miniparčík v Zátiší: 8 %

Latrán (Špičák)

Mlhoviště u kina: 100 %

Nádražní Předměstí

Revitalizace dětského hřiště na sídlišti: 77 %
Úprava přechodu pro chodce na sídlišti Vyšný: 9 %
Průchod pro pěší: 9 %
Městský mobiliář na sídlišti: 7 %
Dětské hřiště na sídlišti Vyšný u domu čp. 111: 7 %

Nové Dobrkovice

Odpočinkové místo u potoka: 100 %

Nové Spolí

Vytvoření vstupu do řeky: 64 %
Úprava sportovního hřiště: 36 %

Plešivec

Revitalizace a rozšíření herních a odpočinkových zón: 55 %
Osvětlení u garáží: 42 %
Městský mobiliář pro sídliště: 3 %

Vyšný

Kontejnerová stání Rasovna: 50 %
Pěkné jabloně: 50 %

Slupenec
    -

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: