aktualizováno 18. 3. 2019

Navýšení odtoku z Lipna

aktualizováno 18. 3. 2019

Informujeme obyvatele o navýšení odtoku z vodního díla (dále VD) Lipno, ke kterému dojde 19. března 2019 od 7.00 hodin. Odtok bude navýšen ze současných 50 m3.s-1 na 60 m3.s-1.

Vlivem přirozeného poklesu průtoku ve Vltavě z „mezipovodí", v úseku Vyšší Brod - Český Krumlov, tímto navýšením odtoku z VD Lipno II Povodí Vltavy nepředpokládá překročení limitu pro vyhlášení 2.SPA v profilu Spolí na Vltavě (200 cm). Následné snížení odtoku z VD Lipno II proběhne v době, kdy bude podkročena hladina 724,90 m n.m. na VD Lipno I. Tato manipulace je v souladu s manipulačním řádem vodních děl Lipno I a Lipno II na Vltavě.

Podrobné informace (stavy a průtoky) jsou k dispozici na webových stránkách Povodí Vltavy www.pvl.cz.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Čurda Slavomír
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent krizového řízení
E-mail: slavomir.curda@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 222

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov