aktualizováno 9. 1. 2017

Archiv - neplatné právní předpisy města Český Krumlov

aktualizováno 09.01.2017

Předpisy, které ruší staré právní předpisy

Neplatné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška 2019/4 ze dne 19. 12. 2019 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška 2018/9 ze dne 20.12.2018, kterou se mění OZV 2016/3 ze dne 15.12.2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve zn. vyhl. 5/2017 ze dne 21.12.2017
Obecně závazná vyhláška 2018/5 ze dne 26. 4. 2018, kterou se mění OZV č. 1/2017, o místních poplatcích, ve znění OZV č. 3/2017 a OZV č. 3/2018
Obecně závazná vyhláška 2018/3 ze dne 22. 3. 2018, kterou se mění OZV města Český Krumlov č. 1/2017 o místních poplatcích, ve znění OZV města Český Krumlov č. 3/2017
Obecně závazná vyhláška 2018/2 ze dne 22. 2. 2018 o provozování pouliční produkce - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2017/5 kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška 2017/3 ze dne 19. 10. 2017, kterou se mění OZV č. 1/2017 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška 2017/01 - ze dne 27. 04. 2017, o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška 2016/03 - ze dne 15. 12. 2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška 2016/02 - ze dne 16. 11. 2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Český Krumlov
Obecně závazná vyhláška 2016/01 - ze dne 23. 6. 2016 o provozování pouliční umělecké veřejné produkce
Obecně závazná vyhláška 2015/02 ze dne 26. 11. 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2014/02 - ze dne 27. 11. 2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2014/01 - ze dne 25. 9. 2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011o stanovení míst zakázaných k provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2013/6 - ze dne 19. 12. 2013 o stanovení doby nočního klidu - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2013/5 - ze dne 28. 11. 2013, kterou se mění vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, odstraňování a využívání komunálních odpadů - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2013/4 – ze dne 26. 9. 2013, kterou se mění vyhláška č. 2/2013 o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2013/3 – ze dne 30. 5. 2013 o zákazu vyzývání k poskytnutí daru (aktivní žebrání)
Obecně závazná vyhláška 2013/2 – ze dne 30. 5. 2013 o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2013/1 – kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2012/02 - ze dne 29. 11. 2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2012/01 - ze dne 26. 1. 2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2011/03 - ze dne 22. 12. 2011 o stanovení míst zakázaných k provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2011/02 - o místním poplatku z odpadu, doplnění vyhlášky 2010/03 - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2011/01 - ze dne 22. 9. 2011 o místních poplatcích, hostinské zahrádky - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2010/04 - ze dne 21. 12. 2010 o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2010/03 - o místním poplatku z odpadu - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2010/02 - požární řád - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2010/01 - o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2009/05 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2009/04 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2009/02 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2008/07 - o místním poplatku z odpadu - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2008/06 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2008/05 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2008/01 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2007/10 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2007/09 - poplatky za odpady - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2007/07 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2007/03 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2006/22 - ze dne 21. 12. 2006, kterou se stanovuje systém shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2006/18 - o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2006/16 - místní poplatek za komunální odpad - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2006/13 - požární řád města - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2006/11 - stanovení školských obvodů - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2006/09 - mění místní poplatky - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2006/03 - doplňuje místní poplatky - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2005/09 - stanovení školských obvodů - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2005/08 - poplatek za odpady - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2005/01 - mění místní poplatky - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2004/16 - stanovení školských obvodů - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2004/13 - doplňuje místní poplatek za komunální odpad - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2004/06 - mění a doplňuje místní poplatky - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2004/02 - ze dne 4. 3. 2004, které doplňuje Řád veřejného pohřebiště města Český Krumlov - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2003/16 - mění a doplňuje místní poplatek z komunálního odpadu - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2003/15 - o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2003/14 - ze dne 30. 10. 2003, kterou se mění omezení provozování VHP - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2003/13 - spádové obvody ZŠ - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2003/12 - ze dne 25. 9. 2003, Řád veřejného pohřebiště města Český Krumlov - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2003/11 - ze dne 28. 8. 2003, která mění obecnou vyhlášku č. 3/2003 o provozování VHP - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2003/10 - příspěvek na neinvestiční náklady MŠ a ŠD - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2003/01 - mění a doplňuje místní poplatky - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2002/11 - spádové obvody ZŠ - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2002/10 - mění a doplňuje poplatek z komunálního odpadu - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2002/09 - mění a doplňuje místní poplatky - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/20 - úprava koeficientů daně z nemovitosti - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/19 - poplatek za komunální odpad - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/18 - systém shromažďování komunálního odpadu - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/16 - veřejný pořádek při veřejných hudebních produkcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/14 - ochrana veřejného pořádku - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/13 - úprava koeficientů daně z nemovitosti - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/11 - symboly města - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/09 - příspěvek na úhradu nákladů MŠ a ŠD - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/08 - závazné změny ÚPnSÚ - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/07 - závazné změny ÚPnSÚ - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/06 - regulační plán "Vyšný" - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2000/03 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2000/02 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 1999/03 - pravidla umísťování reklamních a propagačních zařízení ve městě - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 1993/04 - ze dne 29. 4. 1993 o průvodcovské službě

Neplatná nařízení

Nařízení 2018/3 ze dne 29. 10. 2018, o vymezení místních komunikací a chodníků na území města, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Nařízení 2017/3 - ze dne 23. 10. 2017 o vymezení místních komunikací a chodníků na území města, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí-NEPLATNĚ
Nařízení 2016/08 - ze dne 8. 8. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků - ZRUŠENO
Nařízení 2016/07 - ze dne 1. 8. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009 ze dne 6. 4. 2009, Tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2016/05 - ze dne 30. 5. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2016/04 - ze dne 16. 5. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2016/03 - ze dne 21. 3. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2016/02 - ze dne 22. 2. 2016, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO
Nařízení 2016/01 - ze dne 8. 2. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2015/4 ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích
Nařízení 2015/05 - ze dne 7. 12. 2015, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2015/04 - ze dne 30. 11. 2015, o placeném stání na místních komunikacích - NEAKTUÁLNÍ
Nařízení 2015/04 - ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO
Nařízení 2015/03 - ze dne 16. 11. 2015, kterým se doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2015/02 - ze dne 5. 10. 2015, kterým se doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2014/07 - ze dne 29. 9. 2014 o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - ZRUŠENO
Nařízení 2014/06 - ze dne 4. 8. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád
Nařízení 2014/05 - ze dne 30. 6. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád
Nařízení 2014/04 - ze dne 30. 6. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád
Nařízení 2014/03 - ze dne 31. 3. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád
Nařízení 2014/02 - ze dne 17. 2. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009,Tržní řád
Nařízení 2014/01 - ze dne 13. 1. 2014 o vymezení místních komunikací a chodníků města, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - ZRUŠENO
Nařízení 2013/04 - ze dne 31. 3. 2013, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2013/03 - ze dne 30. 9. 2013, o vymezení místních a účelových komunikací, kde se zajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - ZRUŠENO
Nařízení 2013/02 - ze dne 16. 9. 2013 kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č.1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2013/01 - ze dne 20. 5. 2013, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č.1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2011/04 - ze dne 10. 10. 2011 o vymezení místních a účelových komunikací, kde se zajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - ZRUŠENO
Nařízení 2011/03 - ze dne 12. 9. 2011, které mění a doplňuje na řízení města Český Krumlov č. 1/20019, Třžní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2011/02 - ze dne 2. 5. 2011, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov, Tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2010/03 - Nařízení, kterým se stanoví úseky místních a účelových komunikací na území města - zimní údržba- ZRUŠENO
Nařízení 2010/02 - ze dne 14. 6. 2010, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2010/02 - Mapa tržních míst - ZRUŠENO
Nařízení 2009/03 - ze dne 15. 6. 2009, které mění a doplňuje nařízení města č. 9/2003 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO
Nařízení 2009/02 - ze dne 4. 5. 2009, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov, Tržní řád města Český Krumlov - ZRUŠENO
Nařízení 2009/01 - ze dne 6. 4. 2009 Tržní řád města Český Krumlov - ZRUŠENO
Nařízení 2008/02 - ze dne 28. 5. 2008, které mění doplňuje nařízení č. 9/2003 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO
Nařízení 2007/06 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2007/02 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2006/21 - stavební uzávěra Historické centrum - ZRUŠENO
Nařízení 2006/17 - stavební uzávěra Kasárna - ZRUŠENÁ
Nařízení 2006/10 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2006/08 - ze dne 26. 6.2006, které mění a doplňuje nařízení města č. 9/2003 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO
Nařízení 2006/07 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2006/06 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2006/05 - stavební uzávěra "Domoradice - Padělky + Za Matouškovic" - ZRUŠENO
Nařízení 2006/04 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2005/06 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2005/05 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2005/04 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2005/03 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2005/02 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2004/09 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2004/08 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2004/07 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2004/05 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2004/04 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2004/03 - ze dne 23. 2. 2004, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 9/2003 o placeném stání na místní komunikaci - ZRUŠENO
Nařízení 2003/09 - ze dne 14. 7. 2003 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO
Nařízení 2003/08 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2003/06 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2003/05 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2003/04 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2003/02 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2002/07 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2002/06 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2002/05 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2002/04 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2002/02 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2002/01 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2001/21 - ze 3. 12. 2001, které mění nařízení města č. 12/2001 - ZRUŠENO
Nařízení 2001/17 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2001/10 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2001/04 - ze dne 7. 5. 2001 o úpravě nájemného z bytu - ZRUŠENO

 

Neplatná opatření obecné povahy

Soubory jsou konvertovány do přístupné podoby. Bude aktualizováno.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: