aktualizováno 30. 6. 2022

Odlehčovací služba bude mít nový výtah, přechod na Tavírně bude bezpečnější, obnoví se přístupová cesta na Křížovou horu

Rada města na svých červnových jednáních projednala mimo jiné tyto záležitosti:

Žádosti o dotace

O dotaci žádala Základní škola Za Nádražím, která obdrží od města 20 tisíc korun na svůj projekt Oslavy 50. výročí otevření školy s celkovým rozpočtem 81 tisíc. V rámci oslav, které proběhnou poslední týden v září, se uskuteční organizovaná setkání s bývalými i současnými zaměstnanci, také den otevřených dveří pro širokou veřejnost s výstavou fotografií z historie školy a různých významných akcí pořádaných školou.

Město také 10 tisíci korunami podpoří Třígenerační výstavu keramiky krumlovských výtvarnic Vladimíry Konvalinkové a její dcery Stanislavy s vnučkou Terezou, která se bude konat od 28. září do 10. října ve Studijním centru na I. zámeckém nádvoří.

Pořízení výtahu pro Sociální služby SOVY o.p.s.

Odlehčovací služby v ulici Za Soudem budou mít nový výtah. Rada města schválila výběr dodavatele, kterým je společnost Schindler CZ, a.s. Výtah bude zabudován do stávající výtahové šachty a napojen na stávající sítě. Na výtah obdrží město jako zřizovatel společnosti Sociální služby SOVY o.p.s. od Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci ve výši 707 tisíc korun

Obnova původní cesty k poutnímu místu na Křížové hoře

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce záměru obnovy původní přístupové cesty ke Křížové hoře. Předpokládané náklady na stavební práce jsou 4,2 milionu korun, které byly stanoveny na základě rozpočtu v rámci přípravy projektové dokumentace. Účelem investice je rekonstrukce poškozené a zarostlé stávající turistické stezky, která vede k poutnímu místu z ulice U Sáňkařské dráhy. Jedná se o úsek dlouhý téměř 300 m a široký 2 m. Bude se jednat o trvalou stavbu v podobě speciálního odolného typu kamenného štětového povrchu s odvodněním. Předpokládaný termín zahájení oprav je předběžně stanoven na přelom srpna a září 2022.

Pořízení elektrických koloběžek pro městský úřad

Městský úřad pořídí pro své zaměstnance dvě elektrické koloběžky, které budou sloužit zejména terénním pracovníkům hlavně k pohybu po městě a jeho nejbližším okolí. Sníží se tím náklady na provoz i údržbu služebních vozidel. Elektrokoloběžky zvýší efektivitu a zároveň šetří životní prostředí. Celková cena koloběžek je 159 tisíc korun.

Podpora od Jihočeského kraje na regionální rozvoj

Město každoročně podává na Jihočeský kraj žádost o individuální dotaci na přímou podporu regionálního rozvoje v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO na opravy a údržbu majetku města, který se nachází v městské památkové rezervaci, v městské památkové zóně nebo je kulturní památkou. Na letošní rok město podalo žádost o dotaci na opravy nátěrů oken a dveří městského divadla a opravy budovy radnice. Město získalo dotaci ve výši 300 tisíc korun, kterou může využít na jakoukoliv část z navrhovaných oprav. Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Příspěvek na oranžový přechod od Nadace ČEZ

V březnu tohoto roku město požádalo Nadaci ČEZ o příspěvek z grantového programu Oranžový přechod, který pomáhá financovat osvětlení a tím zvyšovat bezpečnost přechodů pro chodce. Nadace ČEZ poskytne 120 tisíc korun, peníze budou využity na vybudování osvětlení přechodu v ulici Tavírna, kde se nachází mateřská a dvě střední školy. Vybudování osvětlení je součástí investiční akce města, při které dojde k úpravě tohoto přechodu. Celkové náklady za osvětlení mají činit 246 tisíc korun. Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.

Rekonstrukce elektrického zařízení v Prelatuře

Rozvaděče elektroinstalace v budově Prelatury byly naposledy měněny v 70. letech minulého století. V posledních letech docházelo velmi často k výpadkům, a dokonce k zahoření jednoho z rozvaděčů. Rada města proto schválila uzavření smlouvy o dílo formou objednávky na dodávky a práce spojené s rekonstrukcí rozvaděčů v objektu Prelatury. Rekonstrukce elektrického zařízení vyjde na zhruba 1 milion korun.

Rekonstrukce tepelného zdroje v klášterech minoritů a bekyň

Tepelný zdroj, který vytápí prostory kláštera minoritů a kláštera bekyň užívaných uměleckoprůmyslovou školou sv. Anežky, byl instalován v roce 2005 a nachází se v havarijním stavu. Z tohoto důvodu rada města schválila uzavření smlouvy na zajištění rekonstrukce tohoto tepelného zdroje. Výdaje spojené s rekonstrukcí jsou navrženy na 2,23 milionu korun.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: