aktualizováno 12. 5. 2016

Stavební úpravy na náměstí Svornosti

aktualizováno 12. 5. 2016

Dovolujeme si informovat veřejnost o stavebních pracích, které v současné době probíhají na náměstí Svornosti:

Náměstí Svornosti č. p. 1 - budova radnice

V pondělí 9. května 2016 byla zahájena stavba lešení, kdy došlo k zakrytí celé fasády objektu. Současně byl ohrazen stavební dvůr v těsné blízkosti lešení a byly zahájeny práce na opravě fasády.

V týdnu před Slavnostmi pětilisté růže bude odstraněn stavební dvůr a přerušeny práce na opravě fasády, opět budou zahájeny v pondělí 20. června 2016. Předpokládaný termín dokončení opravy fasády je plánován na 5. srpna 2016, podle postupu prací však může dojít ke zkrácení doby realizace.


Náměstí Svornosti č. p. 5 - budova bývalé spořitelny

Aktuálně zde probíhají podle platného stavebního povolení některé bourací práce v interiéru budovy. Současně probíhají jednání s orgány památkové péče o některých změnách v projektové dokumentaci. Po projednání změn začnou vlastní stavební práce na rekonstrukci budovy, dle odhadu nejspíš v letních měsících letošního roku.

Bourací práce se veřejného prostoru téměř nedotýkají. Před vlastní budovou jsou umístěny max. dva kontejnery na stavební suť. Po zahájení stavebních prací bude vytvořen ohrazený stavební dvůr, maximální rozsah tohoto záboru bude v délce stěny objektu na náměstí a šíři max. sedm metrů (v současné době stání pro taxi a další dočasná stání). Rozsah záboru bude upravován podle nutnosti prováděných prací.

Dle dohody s investorem bude zábor vždy odstraněn na všechny městské slavnosti a důležité kulturní akce, které budou na náměstí probíhat. V tu dobu bude prostor před domem vyklizený.

Veškeré stavební práce budou probíhat v pracovní dny, ve standardní pracovní době.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: